Back To Top

Informácie o spoločnosti

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
Račianska 12481/77/A
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5564 6791
Fax: +421 2 5564 6783
info .zeiss .sk @zeiss .com

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. odd.Po, vložka 71691/B

Konatelia: Ing. Karel Tillinger

This page and all associated information in English

Ak máte otázky súvisace s našimi webovými stránkami, kontaktujte nás prosím na adrese webm aster @zeiss .com.

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. viac

OK