Back To Top

Zásady jednania firmy ZEISS

Dôležitosť pre ZEISS a jeho obchodných partnerov

ZEISS sa vždy maximálne snaží dosiahnuť čo najvyššieho výkonu a splniť najvyššie požiadavky nielen s ohľadom na technológiu, ale aj splnenie všetkých platných predpisov.

Pre firmu ZEISS je úplne samozrejmé dodržiavanie všetkých platných zákonov v krajinách, kde operuje. To sa vzťahuje predovšetkým na oblasť konkurencie, korupcie a úplatkov. Ďalej ZEISS kladie veľký dôraz na férové jednanie k svojim zamestnancom aj obchodným partnerom.

ZEISS tieto princípy definoval poprvýkrát v roku 2007. Aktuálna verzia Zásad jednania firmy ZEISS je k dispozícii na stiahnutie.

Zásady jednania firmy ZEISS sú sprevádzané detailným systémom sledovania ich dodržiavania, vrámci ktorého sa v Skupine pravidelne dôsledne kontroluje dodržiavanie týchto zásad.

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. viac

OK