Back To Top

Predaj, služby a podpora

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
Račianska 12481/77/A
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5564 6781
Fax: +421 2 5564 6783
info .metrology .sk @zeiss .com

Žiadosť o informácie
Ďalšie krajiny

Řízení kvality

Náš integrovaný systém řízení

Tím nejcennějším je pro firmu angažovaný tým zaměstnanců, který přebírá svou odpovědnost za kvalitu, životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Řízení kvality a ochrany životního prostředí – v rámci divizí i navzájem mezi divizemi – zaručuje, že všechny činnosti jsou komplexně plánovány, řízeny a monitorovány. Veškeré produkty a služby mají splňovat očekávání našich zákazníků. Účinný a spolehlivý integrovaný systém řízení pomáhá optimalizovat tyto procesy. Včasné rozpoznání a okamžité odstranění zjištěných nedostatků snižuje náklady na nezbytná nápravná opatření a garantuje kvalitu, udržovatelnost a spolehlivost našich produktů a služeb.

Tato příručka je závazná pro všechny vedoucí pracovníky a zaměstnance naší divize. Vedení společnosti Carl Zeiss IMT GmbH se tímto prohlášením zavazuje, že bude svou činnost vykonávat v souladu s konkrétně definovanými ustanoveními.

Naše certifikáty

Zavedli jsme systém řízení kvality, který splňuje požadavky právních předpisů v tuzemsku i v zahraničí, jakož i mezinárodní standardy kvality. Příslušné certifikáty a potvrzení certifikačních orgánů si můžete stáhnout zde.

Naše certifikáty pro software

Ve společnosti Carl Zeiss necháváme pravidelně certifikovat hlavní revize našeho softwaru. Tím zajišťujeme ověření kvality výpočtů pro naše geometrické prvky.

PTB nabízí již řadu let nezávislý certifikační balíček. Ve 3D softwaru jsou body přepočteny na vyrovnávací prvky. Kvalita těchto vyrovnávacích prvků podle Gausse je definována PTB, software je segmentován do "tříd přesnosti". Všechny výsledky našeho testovaného softwaru jsou ve třídě nejmenších odchylek.

Softwarové certifikáty se pravidelně aktualizují a jsou k dispozici na Metrologickém portálu.

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. viac

OK