Back To Top

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k našej politike v oblasti ochrany údajov, kontaktujte nás prosím na adrese: datap rivacy @zeiss .com

Prehlásenie o ochrane dát a právne zásady

Oblasť platnosti

Toto prehlásenie o ochrane dát a právne prehlásenie sa vzťahuje k týmto webovým stránkam a doméne.
Ďalej sa vzťahuje na všetky webové stránky a domény, ktoré vlastní ZEISS, pokiaľ sa na webové stránky a domény ZEISS firiem mimo Nemecka nevzťahujú iné zásady ochrany dát a právne zásady, napríklad vzhľadom k miestnym zákonom, zmenám zásad ochrany dát a právnych zásad. Z tohto dôvodu prosím preštudujte všetky prehlásenia o ochrane dát a právne zásady všetkých webových stránok ZEISS, ktoré navštívite alebo programov, ktoré používate.

V niektorých prípadoch webové stránky ZEISS obsahujú také odkazy na webové stránky tretích strán, okrem skupiny ZEISS, ku ktorým sa tieto prehlásenia o ochrane dát a právne zásady nevzťahujú.

Obecné zásady ochrany dát

ZEISS je spoločnosť pracujúca v globálnom meradle, ktorá spája zahraničné právne nezávislé spoločnosti, obchodné procesy, riadiace štruktúry a technické systémy.

V priebehu vašej návštevy webových stránok sa môžu zbierať dáta, ktoré môžu byť, v niektorých prípadoch, osobného charakteru. V tomto prehlásení špecifikujeme, ktoré osobné údaje spoločnosť ZEISS zaznamenáva v priebehu vašej návštevy webových stránok a ako sú tieto dáta spracovávané.
Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Spracovanie vašich osobných dát zaznamenaných v priebehu vášho prehliadania našich webových stránok, je vykonávané plne v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami. Ďalej je náš prístup k použitiu osobných informácií založený na zásadách ochrany dát v EU, ktoré zabezpečujú najvyšší možný stupeň transparentnosti, dodržiavanie práva na výber, prístupových práv a prenášaní a zákonné spracovanie osobných informácií.

Každá spoločnosť ZEISS dodržuje príslušné zákony ochrany dát, napríklad firmy ZEISS v Nemecku a ich pobočky dodržujú nemecký federálny zákon o ochrane dát (BDSG). Ďalej sú zásady spracovania osobných informácií definované ako firemné nariadenia pre všetky firmy ZEISS v Skupine. Toto nariadenie ZEISS slúži ako záruka toho, že sú dáta spracované správne a v súlade s príslušnými zákonmi u tých firiem ZEISS, ktoré pracujú s osobnými informáciami. Súčasne sme informovali našich zamestnancov, aby sa zoznámili a dodržiavali zásady ochrany dát, kedykoľvek sú tieto osobné dáta vyžiadané na našich webových stránkach.

Zbieranie, spracovanie a prenášanie osobných informácií

Firma ZEISS vám chce dať maximálnu kontrolu nad tým, ako sú vaše osobné informácie použité. Bežne sa dajú prehliadať webové stránky ZEISS bez toho, aby bolo nutné poskytnúť osobné informácie.

V niektorých sekciách webových stránok je však užívateľ požiadaný o poskytnutie osobných údajov preto, aby sme mohli zlepšovať náš web a byť v tesnom kontakte s užívateľmi. Akékoľvek osobné informácie, ktoré zadáte, sa považujú za dôverné a sú uložené a spracované výhradne v rámci vzťahu medzi vami a firmou ZEISS.

Vaše osobné informácie sa neposúvajú ďalej, nie sú publikované, ani iným spôsobom dostupné tretím stranám pre akékoľvek využitie bez vášho povolenia.
V rámci poskytovania našich služieb môžu byť vaše osobné informácie v niektorých prípadoch poskytnuté tretím stranám, ktoré sú zapojené do spracovania objednávky, napríklad obchodní partneri alebo poskytovatelia IT služieb.

Pri poskytovaní týchto informácií tretím stranám sa obmedzujeme len na tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie predmetných služieb, a zaručujeme, že je tento prevod realizovaný v súlade s požadovanou bezpečnosťou dát. Firmy ZEISS poskytujú vaše osobné informácie len tým tretím stranám, ktoré sa zaviazali realizovať ochranu dát a ich spracovanie v súlade s príslušnými zákonmi.

Ďalej môže byť ZEISS požiadaný o vydanie vašich informácií a súvisiacich dát právnym alebo úradným rozhodnutím. Ďalej si vyhradzuje právo pre použitie vašich informácií pre potvrdenie alebo obranu proti právnym nárokom.
V prípade prevzatia alebo spojenia s inou spoločnosťou môže byť nutné odhaliť alebo predať vaše informácie potenciálnym alebo skutočným záujemcom. V tomto prípade bude ZEISS aplikovať najvyššiu možnú úroveň ochrany dát a bude postupovať v súlade s právnymi ustanoveniami.

Informácie o zabezpečení dát

ZEISS vie, aké je dôležité chrániť a udržiavať v diskrétnosti informáciu, ktorú nám poskytnete cez internet. Zabezpečeniu dát na našich webových stránkach venujeme maximálnu pozornosť. Preto sa maximálne snažíme o to, aby naše online bezpečnostné opatrenia boli maximálne efektívne. Napríklad servery ZEISS použité pre zaistenie nákupu, používajú technológiu zabezpečenia Secure Socket Layer (SSL). Webové stránky, ktoré vyžadujú poskytovanie komerčne relevantných informácií, ako je napríklad číslo kreditnej karty, túto technológiu tiež využívajú . ZEISS vykonáva pravidelné aktualizácie technológie zabezpečenia v súladu s technologickým rozvojom tak, aby zaručil dôvernosť dát, ktoré pošlete cez internet.

Cookies sú v súčasnej dobe na weboch ZEISS použité len z technických dôvodov alebo pokiaľ je to pre užívateľa webu dôležité, napríklad pri autentizácii pri chránených webových stránkach. V týchto prípadoch užívateľa explicitne informujeme. Cookies sú malé súbory, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku. Informácie uložené v týchto súboroch sú použité napríklad na uľahčenie navigácie a v niektorých prípadoch ich možno použiť na zlepšenie užívateľského rozhrania webových stránok.Väčšina webových prehliadačov už súbory cookies prijíma automaticky. Webový prehliadač však môžete nastaviť tak, aby súbory cookies odmietol alebo upozornil, pokiaľ nejaký prijal.
Na našich verejných webových stránkach s pomocou strojovo čitateľných pravidiel na ochranu dát v súladu s Platform for Privacy Preferences (P3P) konzorcia World Wide Web zaručujeme, že vaše návštevy webových stránok ZEISS prebiehajú v súlade s nastavením príjmu súborov cookies vášho prehliadača. Ďalej je možné kedykoľvek súbory cookies z vášho webového prehliadača (napr. Windows Explorer) vymazať.

V priebehu návštev našich webových stránok sú zaznamenané IP adresy. IP adresy slúžia k analýzam porúch, pre administratívne účely a na získavanie demografických informácií. Ďalej používame IP adresy a podľa potreby ďalšie informácie, ktoré nám užívatelia poskytnú s ohľadom na webové stránky alebo iným spôsobom, k tomu, aby sme zistili, ktoré z webových stránok sú navštevované, a ktoré témy sú pre návštevníkov zaujímavé. Zbierame dáta len anonymne a nespojujeme ich s profilom registrovaného užívateľa, pokiaľ nám tento užívateľ nedal predošlý súhlas.

Analýza webu

ZEISS využíva štatistickú analýzu a vyhodnocovacie programy Urchin a Google na vyhodnotenie prístupov na stránky ZEISS.
Dáta, ktoré boli získané prostredníctvom webových stránok ZEISS a uložené v technických súboroch, sú hodnotené s pomocou nástroja Urchin. Dáta sú anonymné, takže ich nie je možné priradiť žiadnej určitej osobe. Tieto uložené informácie slúžia výhradne pre správy o potvrdení používania webových stránok. Tieto správy nám pomáhajú analyzovať a neustále zlepšovať ponuku našich webových stránok.
V priebehu analýzy s pomocí nástroje Urchin sú v získaných dátach zisťované len trendy a štatistické údaje, následne sú dáta vymazané.

Na svojich webových stránkach používame technológie od spoločnosti Marketo Inc. na zhromažďovanie a ukladanie údajov na účely marketingu a optimalizácie. Spoločnosť Marketo používa súbory cookie na sledovanie využitia webovej stránky. Pomocou týchto údajov zostavujeme pod pseudonymom profily využitia. Neznámi návštevníci sú zaznamenaní ako anonymní používatelia. Informácie o pravidlách ochrany údajov a zhromažďovania údajov spoločnosti Marketo nájdete na http://www.marketo.com/privacy.php.

Google Analytics používa cookies, čo nám umožňuje analyzovať využitie našich webových stránok. Podľa pravidiel je informácia o vašom využívaní webových stránok, ktorá je získaná cez súbory cookies, odoslaná na server Google v USA, kde je následne uložená. Vaša IP adresa je v Googli skrátená – pokiaľ je anonymizácia IP aktivovaná na webových stránkach. Toto sa týka štátov Európskej Únie alebo iných signatárov predošlej dohody o Európskej ekonomickej oblasti. Len vo výnimočných prípadoch je na server Google odoslaná plná IP adresa, ktorá je následne skrátená. Google má zmluvu s prevádzkovateľom týchto webových stránok na vyhodnotenie informácie o vašom využívaní webových stránok, pripraviť správu o aktivitách na webových stránkach a poskytnúť ich prevádzkovateľovi ďalšiu podporu súvisiacu s používaním webových stránok a internetu. V rámci procesu Google Analytics nespojí Google IP adresy odosielané z vášho prehliadača s ostatnými dátami. Môžete zabrániť ukladaniu cookies príslušným nastavením prehliadača. Pokiaľ tak ale učiníte, nemusí byť možné využiť všetky funkcie týchto webových stránok. Ďalej môžete zabrániť Googlu ukladať a spracovať dáta vytvorené cookies a súvisiacich s vašim používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) nahraním a inštalácie zásuvného modulu prehliadača dostupného na nasledujúcich stránkach http://tools.google.com.

Využitie zásuvných modulov pre sociálne siete

Na niektorých webových stránkach ZEISS sú nasledujúce tlačidlá:

SocialMediaIconslocked

Tieto tlačidlá, pokiaľ sú na webových stránkach zobrazené, nezaisťujú kontakt so servermi Facebook, Google+ alebo Twitter. Aby bolo možné aktivovať spojenie alebo priamo komunikovať so sieťami Facebook, Google+ a Twitter, musíte dať najskôr povolenie – kliknutím na tieto tlačidlá. Aktivované tlačidlá podľa nasledujúceho obrázku:

SocialMediaIconsunlocked


Vaše odporučenie je odoslané po druhom kliknutí na tlačidlo. Ak ste už na sociálnu sieť prihlásení, táto operácia sa uskutoční, bez toho, aby sa zobrazilo ďalšie okno. Pretože sa tento prevod realizuje priamo, nezískame žiadne informácie o prevedených dátach. Jediná informácia je to, že ste spustili dané webové stránky. Ak ste pritom prihlásení na Facebook alebo inej sociálnej sieti, táto informácia sa prevedie na váš účet a je prepojená s vami.

Podrobnosti o ďalšom použití a uložení vašich osobných dát na sieťach Facebook, Google+ a Twitter odporúčame získať informácie priamo na týchto službách. Je možné blokovať zásuvné moduly pre sociálne siete prostredníctvom nastavení webového prehliadača.

Právne upozornenia

Informácia dostupná na doménach ZEISS môže obsahovať odkazy na výrobky a služby, ktoré neboli vo vašej krajine inzerované alebo nie sú dostupné. Táto informácia neznamená, že ZEISS plánuje ponúkať tieto výrobky alebo služby vo vašej krajine neskôr. Pokiaľ je to nutné, môžete sa spojiť s regionálnym predajným zastúpením, ktoré vám s potešením poskytne akékoľvek informácie o dostupnosti týchto produktov a služieb. Predstavenie zariadení a služieb na našich webových stránkach nemá podstatu záväznej ponuky k predaju.

Ak je ponúkaný software k stiahnutiu zdarma, ZEISS nepreberá žiadnou zodpovednosť za akékoľvek škody, spôsobené nainštalovaním softwaru alebo jeho používaním. Nainštalovanie a použitie softwaru je vykonané výhradne na vlastné riziko užívateľa a bez akejkoľvek záruky alebo zodpovednosti za škody, s výnimkou úmyselnej alebo závažnej nedbalosti na strane ZEISS.

Na niekoľkých miestach uvádzame a poskytujeme odkazy na webové stránky tretích strán. Odkazy uvádzame len pokiaľ sme úplne presvedčení o dôveryhodnosti príslušných dodávateľov. ZEISS však nie je zodpovedný za opatrenie týkajúce sa ochrany dát alebo obsahu týchto webových stránok a nepreberá žiadnu zodpovednosť v tomto smere. Tieto externé odkazy sú znázornené týmito ikonami:

ZEISS má a vyhradzuje si všetky práva na obsah a vzhľad svojich webových stránok. Intelektuálne vlastníctvo obsiahnuté v našich webových stránkach je chránené, rovnako ako naše značky. Text, obrázky a grafika na našich webových stránkach a ich design atď., vrátane animácií a softwaru podliehajú zákonom o autorských právach a ďalším právnym opatreniam. Akékoľvek kopírovanie alebo prevádzanie ich časti alebo celku nie je povolené bez nášho výslovného písomného povolenia. Tieto webové stránky negarantujú žiadnu licenciu na použitie intelektuálneho vlastníctva. ZEISS si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo uzavrieť webové stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Napriek dôkladnému zostavovaniu obsahu našich webových stránok, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich správnosť, presnosť, úplnosť alebo nerušený prístup na ne. Nakoľko je právne prípustné, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, vrátane straty príjmu, vyplývajúcu z používania našich webových stránok alebo v spojení s informáciami dostupnými na webových stránkach. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo doplniť poskytované informácie a učiniť tak kedykoľvek.

ZEISS podporuje slobodu prejavu a ochranu detí od potenciálne nebezpečného obsahu založenou organizáciou Internet Content Rating Association (ICRA). V súlade s tým nám bolo organizáciou ICRA priradené referenčné číslo REF-DE-49897.

 

© Carl Zeiss AG – Last modified: March 2015

Táto stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú na vašom počítači. Súbory cookie používajú mnohé webové stránky na optimalizáciu zobrazenia a zlepšenie služieb. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním našich súborov cookie. viac

OK