Back To Top

Intuitivní tvorba šablon

ZEISS PiWeb Module Designer

Designer umožňuje snadné intuitivní vytváření měřicích reportů, které jsou pak vyplněny a zobrazeny v modulu ZEISS PiWeb Monitor. Obecné reporty lze upravovat, aby vyhovovaly specifickým firemním požadavkům nebo příslušným dílům.

Stáhnout nebo objednat informace

Kontaktujte nás

Designer

  • Snadné vytváření reportů pomocí přetažení objektů (drag and drop)
  • Začlenění obsažných statistických vyhodnocení
  • Vložení grafů tvaru (např. rovinnost, přímost, tvar křivky, kruhovitost)
  • Integrované CAD funkce
  • Různé možnosti rozvržení s mnoha standardními průmyslovými formuláři
  • Sdílení šablon pro obecné standardy reportů

Obsáhlá vyhodnocení

Designer nabízí rozmanité způsoby vyhodnocení. Jsou to spojnicové grafy, statistická vyhodnocení, jako je histogram, krabicový graf a diagram cp/cpk, jakož i grafické zobrazení tvaru (kruhovitost, rovinnost a tvar křivky).

Kombinací jednotlivých vyhodnocení lze vytvořit další uživatelsky specifické šablony.

Uspořádání

Modul Designer umožňuje snadno vytvářet reporty ve standardizované podobě. Je to užitečné zejména pro subdodavatele automobilového průmyslu, kteří musejí poskytovat údaje o kvalitě v požadovaném uspořádání.

Tabulková zobrazení

K dispozici jsou různé předdefinované šablony pro zobrazení výsledků ve formě tabulky. Tabulkové šablony umožňují vyhodnotit naměřená data součástí bez vytváření specifických reportů.

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. viac

OK