Back To Top

Navádění robotů

Vysoce přesné navádění robotů

2D a 3D systém zpracování obrazu od firmy ZEISS umožňuje vysoce přesné navádění robotů pro přesné určení polohy objektů a součástí. Jedná se o typické úlohy při automatizované výrobě v různých průmyslových odvětvích.

Navádění robotů

Určení polohy:

Přesně předaná informace o umístění součásti má zásadní význam pro přesné polohování robota v pracovním prostoru a pro provádění následných kroků opracování.

Oblasti použití

Aplikace pro přemísťování typu pick & place

Rozpoznání charakteristických vlastností součásti umožňuje zkontrolovat, zda je umístěna na správném místě a zda může být odebrána. Typickými aplikacemi jsou automatická paletizace, depaletizace a manipulace se součástmi.

Rozpoznání umístění a polohy

Přesné umístění součásti je určeno pomocí softwaru pro zpracování obrazu.

Konstrukce komponent

Charakteristiky polohy součásti jsou rozpoznány a použity na komponenty s využitím kamery.

Pomocí 3D inline měřicí techniky se měří poloha a umístění součásti a systém robotického navádění provádí korekce postupných kroků zpracování v programu měřicího robota.


 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. viac

OK