Back To Top

VoluMax

Inline počítačová tomografie

Dostupný softvér

Dostupná senzorika

Riešenia

Viac informácií

VoluMax

VoluMax

Obrázky (shora dolů): Kontrola smontování inzulínového pera na stroji VoluMax. Analýza vad. Porovnání jmenovitých a skutečných hodnot.

S měřicím strojem VoluMax můžete zjišťovat výrobní vady ve 100 % vyrobených součástí. Během několika sekund získáte informace o pórovitosti dílu nebo o kvalitě montáže sestav. Zákazníkům tedy dodáváte pouze kompletně zkontrolované součásti.

 

Plně automatická 3D kontrola součástí má řadu předností oproti tradiční 2D měřicí technice. Jestliže byly dosud vady součástí, např. pórovitost, jen zjištěny, nyní může být pomocí počítačové tomografie vyhodnocena jejich velikost a poloha uvnitř součásti. To umožňuje definovat specifické oblasti v součásti, ve kterých se jako kritérium vyhodnocení používají různé velikosti dutin (lunkrů). Pomocí počítačové tomografie jsou vyhodnocovány odlitky z hliníku a jiných neželezných materiálů a plastové díly v automobilovém průmyslu, v lékařské technice a strojírenství.


3D výsledky z měřicího stroje VoluMax se používají pro analýzu pórovitosti, pro montážní kontrolu a metrologické ověření jednoduchých rozměrů.

 

Plně automatické zakládání


VoluMax využívá know-how firmy Carl Zeiss v oblasti inline měřicí techniky a zajišťuje optimální integraci CT do výrobní linky pomocí automatického robotizovaného zakládání součástí. Softwarová integrace CT do výrobní fáze zajišťuje, že výsledky kontroly bezpečnostně relevantních komponent mohou být sledovatelně dokumentovány a archivovány.

 

Výhody

 

  • Snížení zmetkovitosti posouzením velikosti a polohy vad v součásti
  • Snížení zmetkovitosti pomocí zpětné vazby naměřených výsledků
  • Uživatelsky nezávislé výsledky kontroly použitím inovativního vyhodnocovacího softwaru pro posouzení velikosti a polohy vad
  • Sledovatelnost kvality produktu síťovým propojením výsledků kontroly s výrobními daty

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. viac

OK