Back To Top

One Button. One Truth.

ZEISS O-SELECT

Přístroj ZEISS O-SELECT umožňuje snadné a spolehlivé optické měření součástek ve 2D.

Stáhnout nebo objednat literaturu

Kontaktujte nás

ZEISS O-SELECT

Spolehlivé měření stiskem tlačítka

Díky plně automatickému nastavení osvětlení i ohniska jsou eliminovány chyby při měření, způsobované faktorem obsluhy. Pouhým stiskem tlačítka přístroj ZEISS O-SELECT parametry vyhodnotí a výsledky zdokumentuje, a to i v podobě odborné zprávy, je-li zapotřebí.

Nový, inteligentní digitální měřicí projektor ZEISS O-SELECT

Ve výrobních prostředích jsou ruční zařízení, jako např. úhloměry, měřidla a profilové projektory, stále více nahrazována optickými přístroji a přístroji pro kontaktní měření. Nelze přitom opomíjet vliv faktoru obsluhy těchto ručních nástrojů. Pomocí přístroje O-SELECT společnost ZEISS redukuje vliv tohoto faktoru na minimum. Díky vysoké úrovni automatizace a snadnému použití tohoto přístroje lze komplexní měření provádět rychle, se zpětným vysledováním a opakovaně.

Sériové měření stiskem tlačítka

Součástky, pro něž již byl vytvořen plán měření, lze pomocí přístroje ZEISS O-SELECT testovat stiskem tlačítka. Systém identifikuje umístěnou součástku a automaticky načte příslušný program. Zarovnání je taktéž automatické. Přístroj ZEISS O-SELECT nastavuje optimální osvětlení a zaostřuje automaticky. Snižuje tak nejen zátěž obsluhy, ale přispívá i k tomu, že měření je na obsluze nezávislé a opakovatelné. V případě potřeby je spolehlivým výsledkem automatický výstup či vytištěná zpráva.

Plně automatický

 1. Umístěte součástku
 2. Spusťte sériové měření
 3. Opakovatelné, zpětně vysledovatelné výsledky a automatický výstup

Oblasti použití

Přístroj ZEISS O-SELECT, užívaný ať již v automobilovém, elektronickém průmyslu či při zpracování plastů, nabízí právě jednoduchost a spolehlivost, nezbytnou v dnešním průmyslovém prostředí. Digitální měřicí projektor je vhodný zejména ke kontrole rozměrové přesnosti vzdáleností, poloměrů a úhlů. Běžné zkušební součástky zahrnují perforované a ohýbací součástky nebo injekčně tvarované a laserem řezané obrobky.

Automaticky zaostřený

Nesprávné zaostření může vést k chybám v měření v řádu několika mikrometrů. Při ručním zaostřování může snadno dojít k chybě, aniž by si toho obsluha všimla. Za účelem eliminace tohoto zdroje chyb přístroj ZEISS O-SELECT parametry automaticky identifikuje, aby je otestoval, a nastaví příslušnou ohniskovou rovinu. Jinými slovy, chyby obsluhy jsou eliminovány.

O-SELECT zaostřuje automaticky - zcela bez zásahu obsluhy

Telecentrická optika

Standardní objektivy jsou založeny na principu centrální projekce: čím je objekt vzdálenější, tím menší je na snímači zobrazen. Naopak telecentrická čočka zvětšení obrazu v případě axiálního pohybu objektu nemění. Znamená to, že rozměrovou přesnost lze zachytit správně, bez ohledu na vzdálenost od objektu.

Automaticky to nejlepší světlo

Optické měření může být úspěšné jen v případě správného osvětlení. Pro zajištění co možná nejlepšího světla pro sledování každého parametru nabízí přístroj ZEISS O-SELECT variabilní systém osvětlení. Osvětlení se nastaví automaticky s ohledem na ten či onen parametr, čímž je vyloučena možnost jakékoli chyby obsluhy.

1 Osmisegmentové svítidlo s dvojitým kruhem pro variabilní odražené osvětlení
2 Montážní blok pro opční koaxiální svítidlo
3 Procházející světlo pro maximální kontrast

Osvětlovací systém se skládá ze zařízení propouštějícího světlo a ze svítidla s dvojitým kruhem, kdy každý kruh vykazuje osm segmentů. Intenzita propouštěného světla a každého segmentu svítidla s dvojitým kruhem se nastavuje automaticky, takže se vytvoří optimální kontrast v závislosti na vlastnostech obrobku a poloze měřených parametrů.

Koaxiální svítidlo coby opce

K dispozici je i koaxiální osvětlení s optikou. Doporučuje se pro měření hluboko ležících struktur, jež by byly jinak zastíněny.

Nejrychlejší způsob, jak získat své výsledky

Software ZEISS O-SELECT je kombinací metrologických poznatků společnosti ZEISS a inovativní, jednoduché obsluhy. Sériová měření se provádějí stiskem tlačítka – bez ohledu na faktor obsluhy. Jednorázová měření a plány měření jsou díky softwaru ZEISS O-SELECT bezproblematická: protože je snadno pochopitelný, nabízí jasný návod pro obsluhu a snižuje její zátěž.

Měří přímo v obrazu

Pro vyvolání aktuálně potřebných funkcí a informací stačí pouze kliknout na myš. Zobrazí se jen to, co je skutečně zapotřebí. – To je základní myšlenka, na níž software ZEISS O-SELECT stojí. Při většině měření nebudete muset nikdy odcházet od hlavního okna. Namísto procházení podnabídek měříte přímo v obrazu. Přehledná grafická a logická struktura softwaru zvyšuje jednoduchost ovládání. A: obsah jednotlivých oken lze definovat na individuální bázi.

Ovladatelný pomocí dotykového displeje

Přístroj ZEISS O-SELECT ovládejte pomocí dotykového displeje a zažijete novou dimenzi co do pohodlí při obsluze. U mnoha aplikací to znamená, že užití klávesnice a myši již není zapotřebí.

Sériové měření stiskem tlačítka

Součástky, pro něž byl již plán měření vytvořen, lze pomocí přístroje ZEISS O-SELECT testovat stiskem tlačítka. Systém identifikuje umístěnou součástku a automaticky načte příslušný program. Zarovnání je taktéž automatické. Přístroj ZEISS O-SELECT nastavuje optimální osvětlení a zaostřuje automaticky. Snižuje tak nejen zátěž obsluhy, ale měření činí na obsluze nezávislé a opakovatelné. V případě potřeby je spolehlivým výsledkem automatický výstup či vytištěná zpráva.

Plně automatické sériové měření

 1. Umístěte součástku
 2. Spusťte sériové měření
 3. Výsledek a zpráva

Jednoduchý způsob v případě jednorázových měření – prostřednictvím Click & Pick

Díky přístroji ZEISS O-SELECT lze rychle, snadno a spolehlivě měřit i neznámé součástky, pro něž nebyl vytvořen žádný plán měření. Na základě využití automaticky vysoce kontrastního a zaostřeného obrazu přístroj ZEISS O-SELECT identifikuje možné prvky jako kruhy a přímky.

Pokud přesouváte některý z těchto prvků myší, docílíte možných parametrů jako poloměrů, vzdáleností a úhlů. Na první klik definujete vstupní funkci a na druhý dotek vyberete jednu z nabízených testovacích funkcí – vše intuitivně, přímo v objektu. Naměřená hodnota se pak objeví vedle kótovací šipky. Získáte tak všechny požadované rozměry neznámé testované součástky.

Jednorázové měření a vytvoření plánu měření

 1. Umístěte součástku
 2. Spusťte jednorázové měření
 3. Pomocí Click&Pick navolte parametry
 4. Výsledek a zpráva
 5. Uložte měření

Vytvořte plány měření

Je to jen malý krok od jednorázového měření k sériovému měření. Postupujete stejně jako v případě jednorázového měření a v obrázku vyberte požadované parametry prostřednictvím funkce Click & Pick. Žádné speciální znalosti nejsou zapotřebí, neboť programování je plně intuitivní a navíc i zábavné! Mezitím se již na pozadí generuje plán měření. Vše, co musíte udělat, je uložit ho – to je vše, co se ho týče.

Odborné zprávy

Měření lze nahrávat a vyhodnocovat, a to pomocí nástroje pro vytváření zpráv ZEISS PiWeb, integrovaného do měřicího software. Pro efektivní výměnu informací jsou k dispozici různé šablony zpráv – od jednoduché grafické zprávy až po podrobnou zprávu se seznamem. Díky tomu lze zprávy vytvářet prakticky, bez námahy a hlubších znalostí. Jednou zejména snadnou možností je zpráva vytvořená na jeden klik, kdy se na stisknutí tlačítka zobrazí aktuální náhled na monitoru v podobě zprávy.

Inteligentní, kompaktní a spolehlivý

Hardware a software ZEISS O-SELECT jsou optimálně sladěny pro zajištění toho, aby 2D geometrie mohla být testována s vynikající rychlostí a spolehlivě. Kompaktnost a robustnost přístroje ZEISS O-SELECT umožňuje, aby byl instalován prakticky v libovolném místě. Vámi testované součástky můžete přesně změřit všude, kde je to zapotřebí – ať již při vstupní kontrole či při výrobě.

1 Fotoaparát s vysokým rozlišením

2 Pohon pro automatické zaostřování

3 Telecentrická ZEISS optika

4 Svítidlo s dvojitým kruhem, každý o osmi segmentech

5 Opční koaxiální svítidlo

Součásti systému

Systém sestává z měřicího systému, klávesnice dotykového displeje a ze softwaru ZEISS O-SELECT. Externí displej nabízí oproti malému integrovanému displeji jasné výhody: lepší přehled, lepší orientaci a více detailů. Jeho dotyková funkce ještě více usnadňuje obsluhu systému. Software byl vyvinut speciálně pro ZEISS O-SELECT systém a vyznačuje se novým, inovativním přístupem. To je hlavní výhoda nejen pro nezkušenou obsluhu, ale i pro odborníky, kdy jim inteligentní software ulehčí zátěž.

Koaxiální svítidlo coby opce

K dispozici je i koaxiální osvětlení s optikou. Doporučuje se k měření hluboko ležících struktur, jež by byly jinak zakryty stínem.

Velikost zařízení
402 mm x 510 mm x 727 mm (š x h x v)
Velikost měřicího pole
přibližně 100 mm x 90 mm
Součásti systému
Digitální měřicí projektor, pracovní stanice, obrazovka monitoru, software ZEISS O-SELECT

 

Táto stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú na vašom počítači. Súbory cookie používajú mnohé webové stránky na optimalizáciu zobrazenia a zlepšenie služieb. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním našich súborov cookie. viac

OK