Informácie o spoločnosti

Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.

Račianska 12481/77/A
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5564 6791
Fax: +421 2 5564 6783
info .sk @zeiss .com

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. odd.Po, vložka 71691/B

Konatelia:
Ing. Nikola Hlůžová, MBA
Mgr. Marián Strážovský

This page and all associated information in English

Ak máte otázky súvisace s našimi webovými stránkami, kontaktujte nás prosím na adrese webm aster @zeiss .com.