Prehlásenie o ochrane dát a právne zásady

Oblasť platnosti

Toto prehlásenie o ochrane údajov a právne upozornenia platia pre túto webovú stránku a doménu. Neplatia pre webové stránky a domény spoločností ZEISS, pre ktoré platia napr. národné zákony, pozmenené prehlásenia o ochrane údajov a právne upozornenia. Dodržujte preto príslušné prehlásenia o ochrane údajov a právne upozornenia všetkých navštívených webových stránok ZEISS alebo používaných programov ZEISS.

Webové stránky ZEISS sčasti obsahujú aj odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú firmami spoločnosti ZEISS, pre ktoré tieto prehlásenia o ochrane údajov a právne upozornenia neplatia.

Obecné zásady ochrany dát

ZEISS je celosvetovo pôsobiaca firma s medzinárodnými, právne nezávislými spoločnosťami, obchodnými procesmi, štruktúrami manažmentu a technickými systémami.

Pri vašej návšteve našich webových stránok môžu byť čiastočne zhromažďované osobné údaje. V tomto prehlásení upozorňujeme na to, aké osobné údaje spoločnosti ZEISS zaznamenávajú pri vašej návšteve našich webových stránok, a ako ich spracúvame.

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Spracovanie vašich osobných údajov zaznamenaných pri vašej návšteve našich webových stránok je vykonávané výlučne podľa príslušných právnych ustanovení. Ďalej sa naše používanie osobných údajov riadi zásadami ochrany údajov platných v EÚ, ktoré zabezpečujú najvyšší možný stupeň transparentnosti, dodržiavanie práva na výber, pravidlá prístupu, zákonné spracovanie a poskytovanie osobných údajov.

Každá spoločnosť ZEISS dodržuje príslušné zákony na ochranu údajov, napríklad firma ZEISS a jej pobočky v Nemecku dodržujú nemecký spolkový zákon o ochrane údajov (BDSG). Ďalej sú zásady spracovania osobných údajov definované ako firemné nariadenie pre všetky firmy ZEISS v koncerne. Toto firemné nariadenie ZEISS slúži ako záruka toho, že sú údaje spracované riadne a v súlade s príslušnými zákonmi u tých firiem ZEISS, ktoré pracujú s osobnými údajmi. Súčasne sme poučili našich zamestnancov, aby sa zoznámili a dodržiavali zásady ochrany údajov, kedykoľvek sú tieto osobné údaje vyžiadané na našich webových stránkach.

Zbieranie, spracovanie a prenášanie osobných informácií

Firma ZEISS vám chce poskytnúť maximálnu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Bežne sa dajú prehliadať webové stránky ZEISS bez toho, aby ste museli poskytnúť akékoľvek osobné údaje.

V niektorých sekciách webových stránok ZEISS však budeme od vás vyžadovať zadanie osobných údajov, aby sme mohli zlepšovať naše webové stránky a zostať s vami v kontakte. Akékoľvek poskytnuté osobné údaje sa považujú za dôverné a sú uložené a spracované výhradne v rámci vzťahu medzi vami a firmou ZEISS a bez vášho predchádzajúceho súhlasu nebudú ďalej poskytnuté na marketingové účely, predané alebo inak sprístupnené tretím stranám.

V rámci poskytovania našich služieb môžu byť vaše osobné údaje v niektorých prípadoch poskytnuté tretím stranám, ktoré sú z našej strany zapojené do spracovania zákazky, napríklad obchodní partneri alebo poskytovatelia IT služieb. Pri poskytovaní týchto údajov týmto tretím stranám sa obmedzujeme len na tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie príslušnej služby. Pritom dodržiavame požadovanú úroveň zabezpečenia údajov. Firmy ZEISS poskytujú vaše osobné údaje len tým tretím stranám, ktoré sa zaviazali realizovať ochranu a spracovanie vašich údajov v súlade s príslušnými zákonmi.

Ďalej môže byť firma ZEISS nútená predložiť vaše údaje a súvisiace informácie na základe súdneho alebo úradného rozhodnutia. Rovnako si vyhradzujeme použiť vaše údaje na uplatnenie alebo obhajobu voči právnym nárokom.

V prípade prevzatia alebo spojenia s inou spoločnosťou môže byť nutné zverejniť alebo poskytnúť vaše údaje potenciálnym alebo skutočným záujemcom. V tomto prípade bude spoločnosť ZEISS aplikovať najvyššiu možnú úroveň ochrany údajov a bude postupovať v súlade s právnymi ustanoveniami.

Informácie o zabezpečení dát

Spoločnosť ZEISS vie, aké dôležité je diskrétne spracovanie a ochrana informácií, ktoré nám poskytnete cez internet. Zabezpečenie údajov na našich webových stránkach pre nás predstavuje maximálnu prioritu. Preto vynakladáme veľké úsilie, aby naše online bezpečnostné opatrenia boli maximálne účinné. Šifrujeme podstatnú časť dátových prenosov medzi webovými stránkami ZEISS. Spoločnosť ZEISS vykonáva pravidelné aktualizácie metód šifrovania podľa technického pokroku tak, aby zaručila dôvernosť údajov, ktoré nám poskytnete cez internet.

Pokiaľ je to technicky nutné, napríklad na meranie používania a efektivity webu, autentifikáciu a zjednodušenie navigácie pri používaní, používame rôzne technológie, okrem iného tzv. súbory „cookie“. Cookie je dátový prvok, ktorý posiela webová stránka prehliadaču. Súbor cookie je vo vašom systéme uložený na jeho identifikáciu.
Pri návšteve našich webových stránok zaznamenávame IP adresy na analýzu chýb fungovania, na správu webovej stránky a získanie demografických údajov. Ďalej používame IP adresy a podľa potreby ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete na tejto webovej stránke alebo iným spôsobom s cieľom zistiť, ktoré naše webové stránky sú zobrazované, a ktoré témy sú pre našich návštevníkov zaujímavé.

Väčšina súčasných prehliadačov je nastavených na automatické prijímanie súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete vo všeobecnosti obmedziť nastavením prehliadača alebo ako je ďalej uvedené v časti „Nastavenia súborov cookie pre túto webovú stránku“. Keďže súbory cookie umožňujú využívať niektoré funkcie našich webových stránok, odporúčame vám ich nedeaktivovať. Keď ich odmietnete, mohlo by to viesť k nefunkčnosti základných funkcií našich webových stránok.

Analýza webu

ZEISS využíva štatistický a vyhodnocovací program Google Analytics na štatistické vyhodnotenie prístupov na webové stránky ZEISS.

Údaje sú pritom anonymizované, aby sa znemožnilo priradenie týchto údajov ku konkrétnej osobe. Tieto uložené informácie slúžia výhradne na vytváranie správ o používaní webovej stránky. Tieto správy nám pomáhajú analyzovať a neustále zlepšovať ponuku našej webovej stránky.

Používame softvér na vytváranie a priebežné dopĺňanie profilov návštevníkov. Pritom používame súbory cookie na sledovanie na webovej stránke. Neznámi návštevníci sú zaznamenávaní ako anonymní návštevníci.

Čiastočne používame retargeting, pri ktorom je návštevník webovej stránky označený, aby sme ho následne mohli znovu osloviť cielenými informáciami na iných webových stránkach. Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnej osobe a možno ich kedykoľvek deaktivovať pomocou nastavení zobrazovania.

Google Analytics používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú analyzovať, ako používate našu webovú stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní našej webovej stránky sú spravidla prenášané na server spoločnosťou Google v USA a tam sú uložené. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke spoločnosť Google najskôr skráti vašu IP adresu, pokiaľ sa nachádzate na území členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch v rámci dohody o európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude prenesená vaša úplná IP adresa na server Google v USA a až tam skrátená. Na objednávku prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na analyzovanie vášho používania tejto webovej stránky, vytváranie správ o aktivitách na webovej stránke a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresa získaná nástrojom Google Analytics z vášho prehliadača nebude spojená s inými údajmi spoločnosti Google. Príslušným nastavením vášho prehliadača môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie. Upozorňujeme vás však, že v takom prípade nebudete môcť prípadne v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť odosielaniu a spracovaniu údajov spoločnosťou Google. Ide o údaje vygenerované pomocou súborov cookie a údaje týkajúce sa vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy). Stiahnite a nainštalujte si doplnok prehliadača dostupný na tomto odkaze: http://tools.google.com.

Využitie zásuvných modulov pre sociálne siete

Na niektorých webových stránkach ZEISS sú nasledujúce tlačidlá:

SocialMediaIconslocked

Tieto tlačidlá, pokiaľ sú na webovej stránke zobrazené, nekontaktujú servery služieb Facebook, Google+ alebo Twitter. Až kliknutím na tieto tlačidlá vyjadrujete súhlas na komunikáciu so službami Facebook, Google+ a Twitter a dôjde k vytvoreniu spojenia.

Ak ste na niektorej sociálnej sieti podľa vášho výberu už prihlásení, tento krok prebehne bez ďalšieho okna. Keďže tento prenos prebieha priamo, o prenášaných údajoch nemáme žiadne informácie. Pritom sa prenáša skutočnosť, že ste otvorili príslušnú stránku. Ak ste zároveň prihlásení na Facebook & Co., tieto informácie sú priradené k vášmu účtu sociálnych médií a sú tak spojené s vašou osobou.

O ďalšom používaní a ukladaní týchto osobných údajov službami Facebook, Google+ a Twitter sa informujte najlepšie priamo u týchto prevádzkovateľov sociálnych sietí. Takisto môžete blokovať doplnky sociálnych sietí pomocou doplnkov vášho prehliadača.

Právne upozornenia

Informácia dostupná na doménach ZEISS môže obsahovať odkazy na výrobky a služby, ktoré neboli vo vašej krajine inzerované alebo nie sú dostupné. Táto informácia neznamená, že ZEISS plánuje ponúkať tieto výrobky alebo služby vo vašej krajine neskôr. Pokiaľ je to nutné, môžete sa spojiť s regionálnym predajným zastúpením, ktoré vám s potešením poskytne akékoľvek informácie o dostupnosti týchto produktov a služieb. Predstavenie zariadení a služieb na našich webových stránkach nemá podstatu záväznej ponuky k predaju.

Ak je ponúkaný software k stiahnutiu zdarma, ZEISS nepreberá žiadnou zodpovednosť za akékoľvek škody, spôsobené nainštalovaním softwaru alebo jeho používaním. Nainštalovanie a použitie softwaru je vykonané výhradne na vlastné riziko užívateľa a bez akejkoľvek záruky alebo zodpovednosti za škody, s výnimkou úmyselnej alebo závažnej nedbalosti na strane ZEISS.

Na niekoľkých miestach uvádzame a poskytujeme odkazy na webové stránky tretích strán. Odkazy uvádzame len pokiaľ sme úplne presvedčení o dôveryhodnosti príslušných dodávateľov. ZEISS však nie je zodpovedný za opatrenie týkajúce sa ochrany dát alebo obsahu týchto webových stránok a nepreberá žiadnu zodpovednosť v tomto smere. Tieto externé odkazy sú znázornené týmito ikonami:

ZEISS má a vyhradzuje si všetky práva na obsah a vzhľad svojich webových stránok. Intelektuálne vlastníctvo obsiahnuté v našich webových stránkach je chránené, rovnako ako naše značky. Text, obrázky a grafika na našich webových stránkach a ich design atď., vrátane animácií a softwaru podliehajú zákonom o autorských právach a ďalším právnym opatreniam. Akékoľvek kopírovanie alebo prevádzanie ich časti alebo celku nie je povolené bez nášho výslovného písomného povolenia. Tieto webové stránky negarantujú žiadnu licenciu na použitie intelektuálneho vlastníctva. ZEISS si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo uzavrieť webové stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Napriek dôkladnému zostavovaniu obsahu našich webových stránok, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ich správnosť, presnosť, úplnosť alebo nerušený prístup na ne. Nakoľko je právne prípustné, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, vrátane straty príjmu, vyplývajúcu z používania našich webových stránok alebo v spojení s informáciami dostupnými na webových stránkach. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo doplniť poskytované informácie a učiniť tak kedykoľvek.

ZEISS podporuje slobodu prejavu a ochranu detí od potenciálne nebezpečného obsahu založenou organizáciou Internet Content Rating Association (ICRA). V súlade s tým nám bolo organizáciou ICRA priradené referenčné číslo REF-DE-49897.

© Carl Zeiss AG – posledná úprava: apríl 2016

Táto stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú na vašom počítači. Súbory cookie používajú mnohé webové stránky na optimalizáciu zobrazenia a zlepšenie služieb. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním našich súborov cookie. viac