Etiketa na internete ZEISS

Tešíma sa na vaše pripomienky. Prosím dodržujte následujúce všeobecné pravidlá:
Funkcia pripomienok slúži k diskusii o faktoch. Aby sme zaručili túto zásadu, ZEISS si vyhradzuje právo vymazať poznámky, ktoré nie sú prospešné pre túto diskusiu, alebo ktoré se nevzťahujú k existujúcim poznámkam. Neexistuje právo na uverejňovanie komentára. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a bude uložená len spolu s poznámkou. Uvádzame iba vaše meno alebo prezývku a dátum publikovania. Toto je internetový portál, ktorý vám radi ponúkame na diskusiu. Ak máte akékoľvek otázky, pochybnosti alebo nápady týkajúce sa našich produktov alebo služieb, prosím spojte se priamo s kontaktnou osobou.


Sociálne konvencie a etiketa na internete

 • Prosím, správajte sa k ostatným tak, ako by ste chceli, aby sa ostatní chovali k vám.
 • Nezabudnite, že komunikujete so skutočnými ľuďmi a nie virtuálnymi osobami.
 • Môžete pre podporu svojich názorov použiť tvrdé argumenty, ale nikdy nepoužívajte osobné útoky alebo nepoužívajte podpásové argumenty.
 • Nadávky, sexuálne narážky a sexistické alebo rasové poznámky akéhokoľvek typu sú zakázané. 
 • Každý má právo na svoj názor. Nikdy by ste sa teda nemali snažiť vnucovať svoj názor iným.


Nasledujúce aktivity majú za následok vymazanie vášho komentára a/alebo zablokovanie vašej IP adresy pre ďalšie komentáre:

 • zneužitie na účely reklamy pre webové stránky alebo služby
 •  automatické vytváranie poznámok
 • ponúkanie služieb alebo tovaru (komerčné alebo privátne)
 • inzultácie a ponižovanie osôb v akejkoľvek podobe
 • potlačovanie práv tretích strán, predovšetkým práv na intelektuálne vlastníctvo
 • oznámenie demonštrácií a politických prehlásení akýchkoľvek foriem
 • poznámky, ktoré nie sú napísané v určenom jazyku
 • podnecovanie k násiliu proti osobám, inštitúciám alebo spoločnostiam
 • pornografia
 • rasová alebo iná nenávistná propaganda
 • poznámky, ktoré sa netýkajú diskutovanej témy


Tieto pravidlá sa taktiež týkajú použitia mien. Nebudeme tolerovať porušovanie týchto zásad a vyhradzujeme si právo na vymazanie, upravovanie, presúvanie alebo uzavretie týchto pripomienok alebo komentárov. Každý užívateľ je zodpovedný za komentáre, ktoré publikuje.


Ustanovenie o zodpovednosti
Poznámky v komentároch odrážajú výhradne názory individuálnych čitateľov. Carl Zeiss AG nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť obsahu.

ZEISS vám ďakuje za prejavenú dôveru.