Ochrana osobných údajov

Čo by ste mali vedieť

Prehľad ochrany osobných údajov

Na nasledovnom letáku prehľad ochrany osobných údajov je uvedený stručný prehľad, akým spôsobom zbierajú a spracovávajú vaše osobné informácie online služby spoločnosti ZEISS (internetové stránky, aplikácie, sociálne siete). Podrobnosti o tomto procese sú k dispozícii v úplnej verzii nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Aké informácie zbierame?

I. Keď otvoríte a/alebo používate naše online služby, medzi zbierané informácie patria nasledovné:

 • typ internetového prehliadača, ktorý používate
 • stránky, ktoré ste navštívili na našej internetovej stránke
 • operačný systém
 • vaša IP adresa alebo IP adresa v skrátenom tvare
 • činnosť používateľa (napr. pohyby myšou, kliknutia, trvanie relácie, atď.)

Tieto informácie sa zbierajú a používajú prevažne v anonymnej forme alebo pod pseudonymom.

II. Návštevou našej internetovej stránky dobrovoľne poskytujete informácie o sebe, ku ktorým patria nasledovné:

 • meno, priezvisko a titul
 • informácie o platbách
 • kontaktné informácie (napr. e-mail, tel.č.)
 • adresa a informácie o objednávke
 • spoločnosť, priradenie ku skupine
 • produkty a zariadenia, ktoré používate
 • osobné záľuby a preferencie

Akým spôsobom zberajú informácie online služby spoločnosti ZEISS?

Online služby ZEISS využívajú rôzne typy súborov cookie alebo technológií sledovania s rôznymi funkciami. Tieto vykonávajú výlučne technické funkcie, ale prispievajú tiež k optimalizácii webových stránok, interakciám so sociálnymi médiami, ako aj inzercii súvisiacej s používaním, a to na našej strane aj na strane partnerov. Na základe toho tiež poskytujeme informácie našim partnerom na analýzu, marketingové účely a účely sociálnych médií. Proti používaniu týchto technológií môžete podať námietku kedykoľvek a v rôznych fázach. Kliknutím na „Nastavenia“ si vyberte nastavenia súkromných súborov cookie:

Settings

Online služby spoločnosti ZEISS zbierajú údaje prostredníctvom automatizovaných procesov alebo prostredníctvom zadaní vykonaných používateľom, napr. pomocou nasledovných prostriedkov:

 • sledovacích pixelov cookies
 • priamych zadaní používateľa
 • sledovaním naprieč viacerými zariadeniami, sledovaním pohybu myšou a podobnými metódami

Vďaka súborom cookies sú internetové stránky príjemnejšie pre používateľa, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookie je textový súbor obsahujúci informácie o aktivite používateľa, ktorý sa dočasne ukladá do internetového prehliadača používateľa. Tieto súbory je možné použiť na definovanie a uloženie preferencií používateľa a nastavenia internetovej stránky.


Poznámka: Ďalšie informácie o súboroch cookies a iných internetových technológiách sú k dispozícii v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

Prečo online služby spoločnosti ZEISS spracovávajú a používajú moje osobné informácie? Kedy spoločnosť ZEISS používa a spracováva moje osobné informácie?

Je nutné poznamenať, že spoločnosť ZEISS zbiera osobné informácie iba ad hoc a na určité účely. Nižšie uvedený zoznam dôvodov preto nie je úplný.

 1. na poskytovanie našich produktov a služieb
 2. na splnenie zákonom stanovených povinností
 3. na kontroly bonity pri spracovávaní platieb, pri ktorých sa využívajú nezabezpečené platobné metódy
 4. na zabránenie podvodom pri nákupoch na reklamné účely
 5. na vykonávanie analýz používania internetovej stránky a zlepšenie našej internetovej stránky
 6. za účelom súťaží
 7. na zasielanie informačných e-mailov a iných predplatených informácií
 8. na posielanie online žiadostí o prácu
 9. na kontaktné účely a v kontaktných formulároch
 10. počas využívania vyhradených oblastí, napr. ZEISS ID, a na overovanie údajov
 11. v online obchode
 12. pri objednávkach
 13. počas využívania digitálnych služieb spoločnosti ZEISS, napr. platforiem, pri prihlásení/odhlásení odberu informačných e-mailov, a
 14. počas používania aplikácií

Vieme, že vám záleží na tom, aby sa s vašimi osobnými informáciami zaobchádzalo starostlivo. Keďže nám v spoločnosti ZEISS veľmi záleží na ochrane osobných údajov, dbáme na to, aby sa vaše informácie zbierali, spracovávali a používali prísne v súlade so zákonom. Osobné informácie od vás vyžadujeme pri vyššie uvedených prípadoch.
Táto informácia nám pomáha pri neustálom vylepšovaní našich internetových stránok a poskytuje vám individualizovaný zážitok pri ich používaní. Jednotlivé osobné informácie sa používajú na spracovanie vašich objednávok, dodanie zakúpeného tovaru a výrobkov, overenie vašej bonity, spracovanie platieb, zabránenie podvodom a na to, aby sme vás informovali o vašich objednávkach a našich produktoch, službách a špeciálnych ponukách.

Aby sme sa s vami mohli rýchlo kontaktovať, vyžadujeme, aby ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu. Vaša adresa bude použitá na reklamné účely iba v prípade, ak ste nám na to vopred dali výslovný súhlas.

Právny základ spracovania osobných údajov

Vaše údaje spracúvame iba v súlade s platnými zákonmi. Predovšetkým budeme vaše údaje spracúvať v súlade s článkami 6 a 9 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ale aj v súlade s podmienkami na vyjadrenie súhlasu v článku 7 GDPR. Pri spracovaní vašich údajov budeme okrem iného využívať nasledujúce právne základy. Upozorňujeme, že toto nie je úplný ani vyčerpávajúci zoznam právnych základov. Naopak, ide len o príklady s cieľom ukázať právne základy v transparentnejšom svetle.

 • Súhlas (bod (a) článku 6, odsek 1 a článok 7 GDPR alebo bod (a) článku 9, odsek 2 a článok 7 GDPR): Konkrétne údaje budeme spracúvať až po predchádzajúcom poskytnutí výslovného a dobrovoľného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou.
 • Plnenie zmluvy / predzmluvných opatrení (bod (b) článku 6, odsek 1 GDPR): Vyžadujeme prístup k určitým údajom, aby sme začali plniť alebo implementovali vašu zmluvu so spoločnosťou ZEISS a partnermi ZEISS.
 • Súlad s právnym záväzkom (bod (c) článku 6, odsek 1 GDPR): Na ZEISS sa vzťahuje niekoľko právnych požiadaviek. Na splnenie týchto požiadaviek musíme spracúvať konkrétne údaje.
 • Ochrana oprávnených záujmov (bod (f) článku 6, odsek 1): ZEISS bude spracúvať konkrétne údaje na ochranu svojich záujmov alebo záujmov tretích strán. To však platí iba v prípade, že neprevažujú vaše záujmy v individuálnom prípade.

Kde sa spracovávajú moje osobné informácie?

Informácie o vás sa zásadne spracovávajú na serveroch, ktoré sa nachádzajú v Nemecku. Ak je to povolené, tak sa informácie o vás môžu spracovávať aj v iných krajinách než v Nemecku. Informácie o používateľoch čiastočne spracovávajú externé spoločnosti, ktoré najala spoločnosť ZEISS.

Preposielanie dát v rámci skupiny ZEISS Group (aj je povolené), transfer údajov do zahraničia a spracovanie dát externými partnermi sa vykonáva v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Tieto činnosti sú zabezpečené zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov, vrátane dohôd o spracovaní údajov, štandardnými zmluvnými doložkami EÚ a medzinárodnými dohovormi.

Aké mám práva?

 • Právo na informácie
 • Právo podať námietku, vrátane práva stiahnuť svoju námietku
 • Právo dať informácie vymazať alebo uverejniť/preniesť
 • Právo obmedziť alebo zabrániť spracovaniu informácií
 • Právo na opravu informácií
 • Právo odvolať sa, a to aj prostredníctvom kompetentného dozorného úradu
 • Právo stiahnuť svoj súhlas
 • Právo nebyť predmetom rozhodovania na základe automatizovaného spracovania informácií alebo vytvoreného profilu

Ohľadom žiadostí o ochranu údajov sa prosím skontaktujte so zástupcami našej spoločnosti zaoberajúcimi sa ochranou údajov:

Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Nemecko

Kontakt e-mailom (neposielajte prosím dôverné ani citlivé informácie): datap rivacy @zeiss .com

Telefonický kontakt: +49 7364 20-0 (kľúčové slovo: "data protection")

Kontak prostredníctvom online formulára: Zobraziť formulár

Prečo boli vymazané moje osobné informácie?

Vaše osobné informácie vymažeme v prípade, ak zanikol dôvod, prečo boli zbierané; môže sa to týkať napr. informácií, ktoré boli zozbierané počas realizácie zmluvy, ktorej platnosť sa skončila. Aby boli splnené požiadavky obchodného/daňového a iného práva, môže byť nutné uložiť vaše osobné informácie nad rámec účelu, na ktorý boli zhromažďované, alebo spočiatku blokovať informácie, aby ich bolo možné spracovať neskôr.

Ako ZEISS zabezpečuje moje osobné informácie?

Vaše osobné informácie sa prenesú ku nám keď sa prihlásite do špeciálne chránených zón, napr. prostredníctvom ZEISS ID, alebo do online obchodov, keď sa zaregistrujete za účelom účasti na súťažiach alebo pri zadaní objednávky. Aby sa zabezpečilo, že vaše informácie neskončia v nesprávnych rukách, sú kódované pomocou štandardných najnovších metód, napr. prostredníctvom kódovania SSL (Secure Sockets Layer). Tento spôsob je overený a bezpečný pre prenos informácií na internete.

Spoločnosť ZEISS tiež realizuje široké spektrum dodatočných technických a prevádzkových bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných informácií svojich partnerov a zákazníkov. V súvislosti s týmito bezpečnostnými opatreniami môžeme od vás príležitostne požadovať, aby ste predtým, než vám bude zaručený prístup k vašim osobným informáciám, poskytli dôkaz svojej totožnosti.

Používa ZEISS súbory cookies?

Spoločnosť ZEISS používa súbory cookies na to, aby pre vás zabezpečila čo možno najpohodlnejšie a najpraktickejšie používanie svojich internetových stránok. Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako používame cookies?

Dozvedieť sa viac o súboroch cookies a ďalších internetových technológiách

Váš účet ZEISS ID

Váš účet ZEISS ID môžete použiť na prihlásenie sa do širokého portfólia produktov a služieb spoločnosti ZEISS. Po prihlásení sa vami dobrovoľne poskytnuté informácie použijú na vytvorenie záznamu personalizovaných údajov, ktoré nám pomôžu poskytovať vám produkty a služby, ktoré sú vám osobne viac prispôsobené.

Odvolanie súhlasu používať vaše osobné informácie

Ak si želáte odvolať svoj súhlas s používaním vašich osobných informácií, kliknite na nižšie uvedený odkaz:

Náhľad formulára pre odvolanie súhlasu

Podvodné e-maily (maskovanie skutočnej totožnosti , tzn. spoofing), nevyžiadaná pošta a vylákanie informácií o heslách, tzn. phishing

Dajte pozor na útoky s podvodným vylákaním hesiel - phishing - a maskovaním skutočnej totožnosti - spoofing

Značka ZEISS žiaľ patrí k tým, ktoré sa zneužívajú na podvodné účely. Konkrétne to znamená, že používatelia niekedy dostávajú falošné e-maily údajne odoslané zo spoločnosti ZEISS. Tieto e-maily vzhľadom často pripomínajú komunikáciu firmy ZEISS a v niektorých prípadoch ich môže byť obtiažne odlíšiť od skutočných e-mailov spoločnosti ZEISS.

V takýchto prípadoch sa osoby odosielajúce falošné e-maily pokúšajú zneužiť dôveru medzi spoločnosťou ZEISS a jej zákazníkmi, aby ukradli citlivé informácie (napr. prihlasovacie údaje, informácie o zákazníkoch, informácie o platbách), alebo aby do počítačov alebo inteligentných telefónov nainštalovali škodlivý softvér.

Tieto e-maily nevytvorila ani neposlala spoločnosť ZEISS, a to ani v prípade, že je v nich uvedený názov našej spoločnosti, ktorý má vzbudiť takéto zdanie. Tiež to žiaľ znamená, že spoločnosť ZEISS nemá kontrolu nad vytvorením a odoslaním nelegitímnych e-mailov.

Pomôcť pri identifikácii, či príslušný doručený e-mail skutočne pochádza zo spoločnosti ZEISS, vám môžu jeho nasledovné črty:

 • Potvrdzujúce e-maily a faktúry spoločnosti ZEISS sa musia týkať iba položiek, ktoré ste si skutočne objednali.
 • E-maily od spoločnosti ZEISS nesmú obsahovať typografické ani gramatické chyby, keďže sú pred odoslaním kontrolované.

V niektorých častiach našich internetových stránok poskytujeme informácie o tretích stranách a ich odkazy. Robíme tak iba ak sme pevne presvedčení o serióznosti príslušného dodávateľa. Spoločnosť ZEISS však nezodpovedá za zmluvné dojednania týkajúce sa ochrany osobných údajov ani za obsah týchto internetových stránok, a v tomto ohľade nepreberá žiadnu zodpovednosť. Tieto externé odkazy sú označené nasledovnou ikonou:

Správny spôsob ako konať v prípade nevyžiadaných e-mailov, phishingu a spoofingu:

 • Odporúčame, aby ste okamžite vymazali podozrivé e-maily.
 • Nikdy neotvárajte odkazy ani prílohy v podozrivých e-mailoch a nikdy neposkytujte vaše osobné informácie.
 • Odporúčame tiež, aby ste nechali skontrolovať svoj počítač antivírusovým softvérom.

Ak e-mail obsahuje nezvyčajné alebo podozrivé informácie týkajúce sa vašej objednávky alebo informácií o vašich zákazníkoch, prihláste sa do online obchodu, v ktorom ste urobili objednávku. Tam nájdete zoznam všetkých objednávok, ktoré ste skutočne urobili, spolu s ich stavom a číslom faktúry vzťahujúcej sa ku každej objednávke. Za týmto účelom manuálne zadajte adresu pre internetovú stránku alebo platformu ZEISS do vášho internetového prehliadača. Manuálnym zadaním adresy sa zabráni riziku presmerovania na podvodné internetové stránky prostredníctvom odkazov uvedených v e-maile.

Tip: Ak si nie ste istý doručeným e-mailom, využite kontaktnú službu a skontaktujte sa s nami alebo nám napíšte správu na Kontaktný formulár.

Dôležitá informácia ohľadom zabezpečenia vašich informácií

Zabezpečenie vašich osobných informácií

V dnešnom prepojenom svete sú neoprávnené pokusy o prístup k informáciám realitou, s ktorou sú denne konfrontovaní jednotlivci aj organizácie. Zabezpečenie informácií proti takýmto pokusom predstavuje značnú výzvu.

V spoločnosti ZEISS je ochrana osobných údajov záležitosťou vysokej priority, pričom investujeme čas, energiu a peniaze, aby sme zabezpečili bezpečnosť a neustále monitorovanie našich systémov. Používaním internetových stránok a platforiem ZEISS nám zverujete svoje osobné informácie. Zabezpečiť tieto informácie je pre nás dôležité. Existujú však aj veci, ktoré môžete urobiť sami pre zabránenie neoprávnenému prístupu k vašim osobným informáciám. Nižšie nájdte informácie, ako môžete pomôcť zaistiť bezpečnosť vašich informácií.

Ako môžem chrániť svoje osobné informácie?

Z praxe v tomto prípade platí, že je nutné chrániť informácie, ktoré máte uložené vo svojom počítači, laptope a mobilných zariadeniach, heslami a PIN kódmi, ktoré okrem vás nikto nepozná. Uistite sa tiež, že ste sa odhlásili po skončení používania internetových stránok, platforiem a obchodov spoločnosti ZEISS.

Pre každý účet používajte iba jedinečné heslo. Nikdy nepoužívajte rovnaké heslo u rôznych poskytovateľov služieb alebo na rôznych online portáloch. Skontrolujte, či aj na iných internetových stránkach nepoužívate rovnaké heslá aké používate na internetových stránkach a platformách spoločnosti ZEISS. Ak to tak je, odporúčame vám, aby ste okamžite zmenili všetky svoje heslá týkajúce sa internetových stránok a platforiem spoločnosti ZEISS.

Heslá si nezapisujte na miesta, kde si ich môžu prečítať iné osoby. Opäť sa uistite, že ste jediná osoba, ktorá má prístup k týmto heslám.

Ako vytvorím bezpečné heslá?

Je dôležité, aby ste zabezpečili, že vaše heslá nie je jednoduché uhádnuť. Znamená to, že pri vytváraní hesla nepoužijete bežné, každodenné slová, svoje meno alebo mená svojich rodinných príslušníkov. Kvôli vyššej bezpečnosti je vhodné, aby ste použili kombináciu veľkých a malých písmen, čísiel a špeciálnych znakov.

Mal by som vedieť ešte niečo?

Ak používate na prístup na internetové stránky a platformy spoločnosti ZEISS verejný počítač, uistite sa, že ste sa po skončení práce dohlásili zo svojho účtu.
(Pokiaľ dostanete nevyžiadané e-maily so žiadosťou o poskytnutie vášho hesla alebo platobných informácí, ignorujte ich a ihneď sa skontaktujte so spoločnosťou ZEISS (Kontaktný formulár). Záležitosťou sa budeme zaoberať.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

V spoločnosti ZEISS prebieha spracovanie údajov (napr. zber, spracovanie, prenos) v súlade so zákonom. Osobné informácie, ktoré od vás potrebujeme na realizáciu obchodných transakcií, ukladáme a odosielame poskytovateľom služieb, s ktorými má spoločnosť ZEISS zmluvný vzťah, a to iba v miere, ktorá je potrebná na spracovanie transakcií.

Rozsah

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa týka internetových stránok, domén, platforiem sociálnych médií a aplikácií, ktoré patria spoločnostiam v rámci skupiny ZEISS Corporate Group (ďalej iba ZEISS). Netýka sa internetových stránok spoločností ZEISS, ktoré napr. zmenili oznámenie o ochrane osobných údajov a právne upozornenia kvôli legislatíve platnej v príslušnej krajine. Z tohto dôvodu prosím berte na vedomie oznámenia o ochrane osobných údajov a právne upozornenia všetkých internetových stránok ZEISS, ktoré navštívite, príp. programov, ktoré používate.

V niektorých prípadoch internetové stránky ZEISS obsahujú aj odkazy na internetové stránky tretej strany, firmy externe spolupracujúce so spoločnosťou ZEISS, ktorých sa netýka toto oznámenie o ochrane osobných údajov ani právne upozornenie.

Všeobecný štandard ochrany osobných údajov

ZEISS je globálna spoločnosť, ktorej súčasťou sú právne nezávislé spoločnosti, obchodné procesy, riadiace štruktúry a technické systémy pôsobiace naprieč mnohými krajinami.

Keď navštívite naše internetové stránky, môžu sa na nich zberať údaje, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch osobného charakteru. V tomto oznámení upozorňujeme na to, ktoré osobné informácie zberajú spoločnosti ZEISS počas vašej návštevy našich internetových stránok, a ako s týmito dátami manipulujeme.

Ochranu vašich osobných informácií pokladáme za veľmi vážnu záležitosť. Vaše osobné informácie, ktoré zozbierame počas vašej návštevy na našich internetových stránkach, spracovávame plne v súlade s relevantnými právnymi požiadavkami. Okrem toho je náš prístup pri manipulácii s osobnými informáciami založený na princípoch EÚ o ochrane osobných údajov, ktoré zabezpečujú maximálný možný stupeň transparentnosti, dodržiavania práva voľby, prístupových práv a prenosu a zákonného spracovania osobných informácií.

Každá zo spoločností ZEISS dodržiava zákony o ochrane osobných údajov, ktoré platia v jej danom konkrétnom prípade. Okrem toho spôsob manipulácie s osobnými informáciami upravuje aj podniková smernica v každej zo spoločností v rámci skupiny ZEISS Group. Podniková smernica spoločností ZEISS slúži na zabezpečenie, aby sa vaše údaje spracovávali správne a v súlade s príslušnými zákonmi v tých spoločnostiach ZEISS, ktoré manipulujú s vašimi osobnými údajmi. Zároveň sme poučili našich zamestnancov, aby mali na mysli a dodržiavali naše pravidlá ochrany osobných údajov kedykoľvek sa vyžadujú osobné informácie na akejkoľvek internetovej stránke.

V zákonom povolenom rozsahu a pri rešpektovaní vašich legitímnych záujmov vylúčenia prenosu alebo používania informácií môžeme postúpiť vašu adresu a údaje týkajúce sa vašej bonity úverovým agentúram príp. si od nich vyžiadať tieto dáta za účelom vykonania kontroly úverov týkajúcich sa objednávok.
Pri objednávkach platených na faktúru a nákupoch na splátky v individuálnych prípadoch použijeme údaje o adrese spolu s ostatnými údajmi o bonite na posúdenie rizika platobnej neschopnosti.
ZEISS a ostatné spoločnosti skupiny ZEISS Group zásadne poskytujú svojim zákazníkom možnosť použiť nezabezpečené platobné metódy (napr. platba na faktúru, nákupy na úver). Neúplný zoznam spoločností skupiny ZEISS Group je uvedený nižšie:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Oprávneným záujmom spoločností ponúkajúcich svojim zákazníkom nezabezpečené platobné metódy je ich vlastná ochrana voči platobnej neschopnosti klientov. Zvyčajne sa tak deje prostredníctvom kontroly bonity zákazníka predtým, než mu je ponúknutá možnosť využiť nezabezpečenú platobnú metódu. Na účel kontroly bonity je spoločnosť ZEISS oprávnená použiť informáciu o negatívnej bonite zákazníka, ktorú sama získala alebo jej bola odovzdaná inou spoločnosťou v rámci ZEISS Group.

Spoločnosť ZEISS je tiež oprávnená odovzdať informáciu o negatívnej bonite zákazníka iným spoločnostiam v rámci ZEISS Group predtým, než tieto spoločnosti ponúknu zákazníkovi možnosť využiť nezabezpečený spôsob platby.

Informácia o bonite sa týka informácie o neuhradených platbách a informácie poskytujúcej priamu indikáciu, že zákazníkovi pri jeho/jej platbe hrozí riziko platobnej neschopnosti (napr. bankrot, poradenstvo pri oddlžovaní, odklady platieb z dôvodu platobnej neschopnosti). Skôr než spoločnosť ZEISS uloží zozbierané negatívne informácie o neuhradených platbách za účelom ich odovzdania ostatným spoločnostiam v skupine ZEISS Group, zákazník bude upozornený na možný prenos týchto informácií. Spoločnosť ZEISS je oprávnená odovdať informácie o mimoriadne neobvyklých objednávkach ostatným spoločnostiam skupiny ZEISS Group (napr. súčasných objednávkach viacerých položiek s dodaním na tú istú adresu, pričom objednávky boli urobené z rôznych zákazníckych účtov), a použiť informácie o mimoriadne neobvyklých objednávkach, ktoré dostala od ostatných spoločností ZEISS Group. Účelom týchto informácií je zabrániť vzniku platobnej neschopnosti a chrániť našich zákazníkov pred zneužitím ich identity na podvodné účely.
Okrem toho je spoločnosti ZEISS povolené zbierať a spracovávať adresy a iné informácie na vlastné marketingové účely. Znamená to napríklad, že ZEISS smie porovnávať e-mailové adresy počas spracovávania objednávok so zoznamami e-mailových adries spoločnosti Facebook Ireland Limited na účel zobrazovania personalizovaných reklám vlastníkovi príslušnej e-mailovej adresy. Spoločnosť Facebook Ireland Limited však nemá dovolené použiť e-mailovú adresu na iný účel než na porovnanie so svojím zoznamom e-mailových adries. Informácia sa odosiela tretím stranám na reklamné účely iba v prípadoch, kedy je to povolené zákonom.

Poznámka

Voči používaniu, spracovaniu a odovzdaniu vašich osobných informácií môžete kedykoľvek poslať námietku tým, že spoločnosti ZEISS pošlete neformálny list alebo e-mail (formulára pre odvolanie súhlasu). Po doručení vašej námietky prestaneme používať, spracovávať a odovzdávať príslušné informácie na akýkoľvek iný účel než na realizáciu objednávok a úloh, ktoré požadujete; prestaneme vám aj posielať reklamné a propagačné materiály.


Zverejnenie alebo námietka:
Chcete vedieť, ktoré z vašich osobných informácií spracováva spoločnosť ZEISS? Chcete namietať proti používaniu vašich informácií?
Podľa článku 15 Základného ustanovenia o ochrane osobných údajov a § 57 Nariadenia o adaptácii zákona o ochrane údajov na ustanovenie (EÚ) č. 2016/679 a implementačnú smernicu (EÚ) č. 2016/680 (DSAnpUG-EU) máte na toto zákonné právo a veľmi radi vyhovieme vašej požiadavke.
Požiadať o informáciu

Zhromažďovanie, spracovávanie a prenos osobných informácií

Spoločnosť ZEISS chce, aby ste mali maximálnu kontrolu nad svojimi osobnými informáciami. Zvyčajne môžete získať prístup na internetové stránky ZEISS bez toho, aby ste museli poskytnúť akékoľvek osobné informácie.

V určitých oblastiach internetových stránok spoločnosti ZEISS sa však od vás vyžaduje, aby ste nám poskytli osobné informácie, vďaka čomu môžeme vylepšovať internetové stránky a zostať s vami v kontakte. So všetkými vami zadanými osobnými informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými a ukladajú sa a spracovávajú sa výlučne v rozsahu vzťahu medzi vami a spoločnosťou ZEISS. Bez vášho predchádzajúceho súhlasu nebudú vaše osobné informácie odovzdané, zverejnené ani iným spôsobom sprístupnené tretím stranám na marketingové účely.

Za určitých okolností však pri poskytovaní našich služieb môžu byť vaše informácie odovzdané tretím stranám, ktoré sme zapojili do spracovávania objednávky, napr. obchodným partnerom alebo poskytovateľom IT služieb. Pri prenose osobných informácií týmto tretím stranám sa obmedzujeme iba na informácie, ktoré sú potrebné na poskytnutie príslušnej služby a zabezpečujeme, aby prenos prebehol v súlade s požadovanou bezpečnosťou dát. Spoločnosti ZEISS odovzdajú vaše osobné informácie tretím stranám iba v prípade, ak sa tieto tretie strany zaviazali k chrániť údaje a spracovávať vaše informácie v súlade s príslušnými zákonmi.

Okrem toho môže od spoločnosti ZEISS vynútiť odhalenie vašich údajov a súvisiacich informácií súd alebo sa tak môže stať na základe úradného príkazu. Podobne si vyhradzujeme právo použiť vaše informácie na uplatnenie alebo obhajobu voči právnym nárokom.

V prípade prevzatia spoločnosti alebo fúzie spoločnosti môže byť potrebné odhaliť alebo preniesť vaše informácie aktuálnym alebo potenciálnym kupcom. V takomto prípade sa bude spoločnosť ZEISS usilovať o maximálnu možnú úroveň ochrany údajov a bude postupovať v súlade s právnymi požiadavkami.

Práva subjektu, ktorého sa týkajú údaje

Ste oprávnený kedykoľvek si vyžiadať informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame; smiete tiež namietať voči spracovaniu týchto informácií a aj požadovať obmedzenie rozsahu, v ktorom sa spracovávajú vaše osobné informácie, opravu týchto informácií alebo ich vymazanie. Berte prosím do úvahy, že spoločnosť ZEISS smie vymazať vaše osobné informácie iba v prípade, že neexistujú právne požiadavky vyžadujúce si archiváciu tejto informácie, alebo že právo spoločnosti ZEISS archivovať túto informáciu nemá prednosť pred vašim právom dať informáciu vymazať. Berte prosím do úvahy aj skutočnosť, že ak ste požiadali o vymazanie vašich informácií alebo obmedzenie rozsahu ich spracovania, alebo ste podali námietku voči spracovaniu vašich informácií, nemusíte už mať možnosť v plnom rozsahu alebo čiastočne využívať služby spoločnosti ZEISS vyžadujúce si použitie vašich osobných informácií.

Ak spoločnosť ZEISS používa vaše osobné informácie, pretože ste súhlasili s ich použitím, alebo sa to požaduje kvôli plneniu zmluvy, ktorú ste uzavreli so spoločnosťou ZEISS, smiete si vyžiadať kópiu informácií, ktoré ste sprístupnili spoločnosti ZEISS. Pošlite nám prosím svoju požiadavku na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Uistite sa, že ste uviedli, o ktorých údajoch alebo spracovateľských činnostiach požadujete informáciu, v akom formáte by ste radi dostali túto informáciu a či má byť odoslaná vám alebo inému príjemcovi. Spoločnosť ZEISS dôkladne prešetrí vašu žiadosť a bude vás informovať o tom, ako ju najlepšie vybaviť.

Môžete tiež od spoločnosti ZEISS požadovať, aby v budúcnosti obmedzila spracovanie vašich osobných informácií v nasledovných prípadoch:

 1. ak tvrdíte, že osobné informácie, ktoré má k dispozícii spoločnosť ZEISS, sú nesprávne (spracovanie informácií v tomto prípade sa však obmedzí iba na obdobie potrebné na to, aby spoločnosť ZEISS overila presnosť príslušných osobných informácií);
 2. ak neexistuje právna báza, aby spoločnosť ZEISS spracovávala vaše osobné informácie, a požadujete, aby spoločnosť ZEISS prestala spracovávať vaše informácie;
 3. ak už spoločnosť ZEISS nepotrebuje vaše osobné informácie, avšak tvrdíte, že ich musí archivovať preto, aby bolo možné vzniesť alebo uplatniť právne nároky, alebo aby bolo možné brániť nároky tretích strán;
 4. ak namietate proti spracovaniu vašich osobných informácií spoločnosťou ZEISS (na základe legitímneho záujmu spoločnosti ZEISS), po dobu, ktorá sa vyžaduje na overenie, či má prednosť záujem spoločnosti ZEISS spracovávať vaše osobné informácie alebo či existuje zákonom stanovená požiadavka archivovať tieto informácie.

Zobraziť formulár


Osobné informácie týkajúce sa detí:
Spoločnosť ZEISS úmyselne nezbiera ani nespracováva informácie týkajúce sa detí do veku 16 rokov, príp. veku určeného zákonom, okrem prípadov internetových stránok, ktoré sú určené špeciálne pre deti. Na týchto internetových stránkach spoločnosť ZEISS dodržuje príslušné zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Zhoda so zákonnými predpismi

Na spoločnosť ZEISS a jej produkty, služby a technológie sa vzťahujú exportné predpisy rôznych krajín, vrátane krajín Európskej Únie, jej členských štátov a USA. Potvrdzujete, že sa na základe aplikovateľných exportných predpisov, obchodných sankcií a embárg požaduje od spoločnosti ZEISS, aby vykonávala opatrenia na zabránenie spoločnostiam, organizáciám a stranám uvedeným na sankčných zoznamoch získať určité produkty, technológie a služby prostredníctvom internetových stránok ZEISS alebo dodávateľských kanálov, ktoré kontroluje spoločnosť ZEISS. Medzi tieto opatrenia môžu patriť nasledovné:

 1. Automatizované porovnávanie informácií o registrácii používateľov popísaných v tomto oznámení a iných informácií týkajúcich sa identity používateľa s aplikovateľnými sankčnými zoznamami;
 2. Pravidelné a opakované porovnávania týchto informácií pri aktualizáciách sankčných zoznamov alebo keď používateľ aktualizuje svoje informácie;
 3. Blokovanie prístupu k službám a systémom spoločnosti ZEISS, pokiaľ sa meno používateľa nachádza na príslušných sankčných zoznamoch;
 4. Kontaktovanie používateľa v prípade, že sa jeho/jej informácia nachádza na sankčnom zozname, za účelom overenia identity.

Okrem toho potvrdzujete, že spoločnosti skupiny ZEISS Group smú v rozsahu požadovanom zákonom ukladať a navzájom si vymieňať informácie, ktoré sa požadujú na realizáciu činností v súlade s vaším rozhodnutím nechať spracovávať a používať vaše osobné informácie, alebo dostávať marketingové a propagačné materiály od spoločnosti ZEISS (bez ohľadu na krajinu, v ktorej má sídlo príslušná spoločnosť ZEISS, a či ste poskytli svoj výslovný súhlas alebo námietku dostávať marketingové a propagačné materiály).

Legitímny záujem spoločnosti ZEISS

Každá z nižšie uvedených položiek predstavuje prípad, v ktorom má spoločnosť ZEISS legitímny záujem spracovať a použiť vaše osobné informácie. Ak nesúhlasíte, aby spoločnosť ZEISS týmito spôsobmi spracovala a použila vaše informácie, môžete proti týmto spracovateľským činnostiam podať námietku.
Zobraziť formulár

Prieskumy a dotazníky
ZEISS vás môže vyzvať, aby ste sa zúčastnili na prieskume zákazníckej spokojnosti. Dotazníky, ktoré sa pri týchto prieskumoch používajú, sú zostavené tak, aby bolo na otázky možné odpovedať bez potreby poskytovania osobných informácií. Akékoľvek osobné informácie poskytnuté v rámci dotazníka alebo prieskumu však môže spoločnosť ZEISS použiť na zlepšenie svojich produktov a služieb.

Generovanie anonymizovaných dátových záznamov
ZEISS môže anonymizovať osobné informácie, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby vytvorila anonymizované dátové záznamy, ktoré bude možné použiť na vylepšenie produktov a služieb spoločnosti ZEISS a jej spriaznených spoločností.

Záznam telefonických rozhovorov a konverzácií na internete za účelom zlepšenia kvality poskytovaných služieb
ZEISS môže zaznamenávať telefonické rozhovory alebo konverzácie na internete za účelom zlepšovania kvality svojich služieb. Proces záznamu sa začne až potom, ako ste o ňom boli informovaný počas konverzácie.

Aby ste boli neustále informovaný o nových produktoch a službách a kvôli spätnej väzbe od zákazníkov
V rámci vzťahu medzi spoločnosťou ZEISS a vami ako zákazníkom vás spoločnosť ZEISS smie v zákonom povolenom rozsahu informovať o svojich produktoch a službách (napr. webinároch, seminároch a udalostiach), ktoré sú podobné tým, ktoré už používate, alebo produktoch alebo službách, ku ktorým sa priamo vzťahujú. Okrem toho vás môže spoločnosť ZEISS kontaktovať za účelom získania spätnej väzby k produktom, službám, seminárom, webinárom alebo udalostiam, ktoré ste si zakúpili alebo na ktorých ste sa zúčastnili, aby tak mohla zlepšiť príslušný produkt, službu, webinár, seminár alebo udalosť.

Informácia o bezpečnosti údajov

Spoločnosť ZEISS chápe, aká je dôležitá ochrana a diskrétna manipulácia s informáciami, ktoré ku nám prenášate prostredníctvom internetu. Bezpečnosť údajov na našich internetových stránkach je našou maximálnou prioritou. Vyvíjame preto veľké úsilie na zabezpečenie efektivity našich online bezpečnostných opatrení. Z tohto dôvodu je základná dátová prevádzka na internetových stránkach spoločnosti ZEISS šifrovaná. Spoločnosť ZEISS sa usiluje o to, aby neustále aktualizovala svoju šifrovaciu technológiu tak, aby zodpovedala najnovšiemu technickému pokroku a zaručovala tak dôvernú manipuláciu s informáciami, ktoré nám pošlete prostredníctvom internetu.

Na autentifikáciu, zjednodušenie navigácie a zlepšenie použiteľnosti používame rôzne technológie. Medzi tieto technológie patrí aj používanie súborov "cookies", pomocou ktorých sa meria používanie a efektivita internetovej stránky. Cookie je dátový súbor, ktorý internetová stránka pošle do vášho internetového prehliadača. Je uložený vo vašom systéme a používa sa na jeho identifikáciu (viď Cookies, sledovanie aktivity na internete a analytika internetových stránok).

Na našich internetových stránkach sa zaznamenávajú IP adresy návštevníkov kvôli analýze chybných funkcií, správe internetovej stránky, a získavaniu demografických charakteristík. IP adresy a iné informácie, ktoré nám sprístupníte buď na tejto stránke alebo inými požadovanými prostriedkami, okrem toho využívame na zistenie, ktorú z našich internetových stránok sa práve navštevujú a aké témy zaujímajú našich návštevníkov.

Cookies, sledovanie aktivity na internete a analytika internetových stránok

Online služby ZEISS používajú súbory cookie, pixely a iné podobné technológie (súhrnne „súbory cookie“) na identifikovanie vášho prehliadača alebo zariadenia, získavanie ďalších informácií o vašich záujmoch a poskytovanie základných funkcií a služieb, ako aj na iné účely.

Výhoda súborov cookie spočíva v tom, že vám umožňujú používať mnohé naše ponuky (služby/funkcie). Ak ukladanie súborov cookie nepovolíte alebo ich odmietnete akýmkoľvek iným spôsobom, nebude napríklad možné používať rôzne služby našich online služieb alebo používať iné produkty či služby vyžadujúce súbory cookie.

Súbory cookie môžu ukladať aj schválení poskytovatelia tretích strán, keď interagujete so službami ZEISS. K poskytovateľom tretích strán patria vyhľadávače, poskytovatelia služieb merania a analýzy, siete sociálnych médií a reklamné spoločnosti. Tretie strany používajú súbory cookie na poskytovanie obsahu (vrátane reklám), ktorý je relevantný z hľadiska vašich záujmov, na meranie účinnosti svojich reklám a na poskytovanie služieb v mene spoločnosti ZEISS. Ďalšie informácie o tretích stranách, ktoré môžu ukladať súbory cookie, nájdete v sekcii „Partneri pre sledovanie a technológie súborov cookie“.

V určitých prípadoch môžu byť zhromažďované údaje použité na identifikovanie návštevníka. Zhromaždené údaje slúžia na vylepšovanie ponuky alebo zacielenie zákazníkov. IP adresy sa všeobecne skracujú alebo spracúvajú iba v anonymnej forme.

Podľa funkcie a účelu je možné priradiť súbory cookie do rôznych kategórií: absolútne nevyhnutné súbory cookie, funkčné súbory cookie, výkonnostné alebo analytické súbory cookie, cookie využívané na marketingové účely a cookie sociálnych médií.

Nevyhnutné cookies
Nevyhnutné cookies sú potrebné na to,a by ste mohli navigovať po stránke a využívať v nej zabudované funkcie. Bez týchto cookies nie je možné zaručiť funkčnosť internetovej stránky. Znamená to, že určité činnosti vykonávané používateľom (napr. zadávanie textu, možnosti konfigurácie) sa neukladajú počas toho, keď používateľ naviguje na iné stránky internetovej stránky.

Funkčné cookies
Vďaka funkčným cookies môže internetová stránka ukladať informácie poskytnuté používateľom (napr. užívateľské meno, voľbu jazyka, aktuálne umiestnenie), aby sa tak zlepšili možnosti pri prehliadaní stránky a personalizovali jej funkcie pre používateľa. Ak sa súbor cookie využije na uloženie informácie o regióne, v ktorom sa nachádza používateľ, internetová stránka napríklad môže poskytnúť používateľovi informáciu o miestnych cenách. Funkčné cookies sa používajú aj na vykonanie príkazov, napr. prehranie videonahrávok. Tieto súbory cookies zbierajú informácie v anonymnej forme a nie je ich možné použiť na sledovanie, akým spôsobom používate iné internetové stránky.

Výkonové cookies
Výkonové cookies sa používajú na zber informácií o tom, akým spôsobom sa používa internetová stránka (napr. informácie, ktoré stránky navštevujú návštevníci najčastejšie a či používateľ dostane alebo nedostane chybové hlásenia). V týchto cookies sa neukladajú žiadne informácie, ktoré by bolo možné použiť na identifikáciu používateľa. Zozbierané informácie sú agregované a anonymizované. Tieto cookies sa používajú výlučne na zlepšenie výkonu internetovej stránky a tým aj pohodlia pri jej prehliadaní používateľom.

Cookies využívané na marketingové účely
Cookies využívané na marketingové účely sa používajú na to, aby sa používateľom zobrazovala relevantná reklama, ktorá súvisí s ich záujmami. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a meranie efektivity reklamných kampaní. Registrujú, či používateľ navštívil stránku alebo nie. Túto informáciu je následne možné zdieľať s inzerentmi. Cookies používané na zlepšenie relevancie reklamy sú často prepojené s funkciami internetových stránok tretích strán.
Ak chcete zmeniť, obmedziť alebo zabrániť používaniu cookies alebo analyzovaniu vašej činnosti na internetových stránkach, alebo ak si želáte zrušiť svoju námietku, vo väčšine štandardných internetových prehliadačov môžete zmeniť a spravovať svoje nastavenia pre každú internetovú stránku nasledovne:

 • Chrome: Kliknite na ikonu visiaceho zámku vedľa poľa pre zadávanie internetovej adresy (na stránkach s certifikátom SSL) alebo na ikonu informácií (i). 
 • Firefox: Kliknite na ikonu nachádzajúcu sa vedľa internetovej adresy a zvoľte "Možnosti". Lokalita správy súborov cookies sa nachádza v časti "Súkromie a bezpečnosť".
 • Internet Explorer: Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a následne prejdite na "Rozšírené možnosti" > "Možnosti Internetu". Prejdite na kartu "Súkromie". Možnosti správy súborov cookies sa nachádzajú v časti "Pokročilé nastavenia".

V nastaveniach prehliadača môžete tiež spravovať súbory cookie pre najbežnejšie webové prehliadače. Funkcia pomocníka vo väčšine webových prehliadačov vysvetľuje, ako zabrániť prehliadaču v prijímaní nových súborov cookie, ako vás môže prehliadač upozorniť na prijatie nového súboru cookie, ako deaktivovať súbory cookie a kedy vyprší platnosť súborov cookie. Ak v prehliadači deaktivujete všetky súbory cookie, ani ZEISS ani tretie strany nebudú do vášho prehliadača posielať súbory cookie. No keď tak urobíte, niektoré nastavenia môže byť potrebné ručne prispôsobiť pri každej návšteve webu a niektoré funkcie a služby nemusia fungovať.

Ako ZEISS využíva súbory cookies?

Súbory cookie slúžia na robenie prieskumov o prístupe k našim online službám a na implementovanie funkcií určených pre sociálne médiá a marketing. Informácie tiež preposielame našim partnerom na analytické, marketingové účely a účely sociálnych médií. Naši partneri môžu tieto informácie zlúčiť s inými údajmi, ktoré poskytnete, alebo inými údajmi, ktoré mohli zhromaždiť v rámci používania svojich služieb. Voči takémuto použitiu môžete do rôznej miery podať námietku. Vyberte si svoju osobnú preferenciu:

Cookie Preferences

Spoločnosť ZEISS využíva cookies viacerými spôsobmi a na nasledovné účely:

 • Na vašu autentifikáciu a identifikáciu, keď používate jednu z našich internetových stránok alebo aplikácií, aby sme vám mohli poskytovať služby, ktoré ste si vyžiadali
 • Aby sme vám mohli sprístupniť internetové stránky a aplikácie spoločnosti ZEISS
 • Na uloženie vašich nastavení alebo záznam momentu, v ktorom ste prestali používať internetovú stránku alebo aplikáciu spoločnosti ZEISS
 • Na meranie, akým spôsobom používate internetové stránky a aplikácie spoločnosti ZEISS, aby ich bolo možné vylepšovať a modifikovať tak, aby vyhovovali vašim záujmom
 • Aby sme pochopili, aké máte pravdepodobne záujmy, vďaka čomu vám budeme môcť poskytovať relevantné informácie počas vašich návštev stránok spoločnosti ZEISS
 • Akýkoľvek obsah vrátane reklám, ktorý je relevantný z hľadiska vašich záujmov na weboch ZEISS a weboch tretích strán a ktoré generujú správy. To nám umožňuje merať a analyzovať výkonnosť našich služieb.
 • Zabraňujú podvodom a zvyšujú bezpečnosť.
 • Vykonávajú skúmanie a diagnostiku na zlepšovanie obsahu, produktov a služieb.

Google Analytics

Táto internetová stránka čiastočne využíva službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Na tento účel používa služba Google Analytics súbory cookies, tzn. textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analyzovať, ako používate internetovú stránku. Cookie s informáciou o tom, akým spôsobom používate túto internetovú stránku, sa spravidla odosiela na server spoločnosti Google v USA, kde sa uloží. Ak je na internetovej stránke aktivovaná anonymizácia IP adresy, tak ju spoločnosť Google skráti. Toto pravidlo sa aplikuje v členských štátok EÚ alebo v ostatných signatárskych štátoch, ktoré podpísali dohodu o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA odošle celá IP adresa a skráti sa tam. Spoločnosť Google bude v mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky používať túto informáciu na vyhodnocovanie vášho používania internetovej stránky, zostavovanie správ o činnostiach na internetovej stránke a poskytovanie iných služieb prevádzkovateľovi internetovej stránky týkajúcich sa používania internetovej stránky a internetu. Google nebude spájať iné údaje s IP adresou, ktorú váš internetový prehliadač odošle v rámci služby Google Analytics. Zabrániť ukladaniu súborov cookies môžete príslušným nastavením vášho internetového prehliadača. Ak sa však rozhodnete to urobiť, berte prosím do úvahy, že nemusíte mať možnosť využívať plný rozsah všetkých funkcií príslušnej internetovej stránky spoločnosti ZEISS. Okrem toho môžete zakázať, aby spoločnosť Google zachytávala a spracovávala údaje generované súborom cookie týkajúce sa vášho používania internetovej stránky (vrátane vašej IP adresa) tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin internetového prehliadača, ktorý je dostupný na nasledovnom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Naše Podmienky používania a naše Oznámenie o ochrane osobných údajov si je možné prečítať na https://www.google.com/analytics/terms/us.html a https://policies.google.com/?hl=en.

Spoločnosť Google pridala na túto internetovú stránku kód "anonymizeIp", aby umožnila anonymnú identifikáciu IP adries.

Spoločnosť Google pridala na tento web kód „anonymizeIp“, aby umožnila anonymnú identifikáciu IP adries.

Na našich weboch používame remarketingovú funkciu a službu Google AdWords od spoločnosti Google Inc. („Google“). Táto funkcia sa používa na zobrazovanie reklamy webovým návštevníkom, ktorá sa týka ich záujmov v rámci reklamnej siete Google. Na týchto internetových stránkach sa môže používateľovi zobrazovať reklama týkajúca sa obsahu, ktorý videl/videla počas predchádzajúcej návštevy iných internetových stránok podporujúcich remarketingovú funkciu spoločnosti Google. Podľa vyjadrenia spoločnosti Google, počas tohto procesu nezbiera osobné informácie. Ak nechcete, aby spoločnosť Google využívala remarketingovú funkciu, štandardne ju možno deaktivovať zmenou nastavení na http://www.google.com/settings/ads. Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov cookie na účely reklamy súvisiacej so záujmami podľa pokynov združenia Advertising Network Initiative na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Ďalšie informácie o remarketingu Google a pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na http://www.google.com/privacy/ads.

Ak ste sa na náš web dostali cez reklamu Google, Google AdWords môže do vášho počítača uložiť súbor cookie. Túto akciu nie je možné spojiť s vašou osobou. Informácie zhromaždené pomocou tohto tzv. „konverzného súboru cookie“ slúžia na generovanie štatistík o našom konverznom pomere. Na základe toho môžeme zistiť, koľko používateľov navštívi naše weby prostredníctvom reklamy Google a koľko si ich zakúpi nejaký produkt (ak je to tento prípad). Ak nechcete byť súčasťou procesu sledovania, súbory cookie na sledovanie konverzií môžete deaktivovať nastavením prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z relevantnej domény: Google AdWords: googleadservices.com.

Občas používame funkciu signálov Googlu zo služby Google Analytics, aby sme vám zabezpečili optimálne používanie v rámci všetkých koncových zariadení.

Personalizované odporúčania

Na vytvorenie profilov používateľov a ich aktualizáciu používame softvér. Súčasťou tohto procesu je aj používanie súborov cookies na sledovanie činnosti na internetovej stránke. Neznámi návštevníci sú zaregistrovaní ako anonymní.

V niektorých prípadoch používame metódy opätovného cielenia, pomocou ktorých sú označovaní návštevníci našej internetovej stránky a môžu im tak byť zobrazované cielené informácie na iných internetových stránkach. Túto informáciu je možné použiť na identifikáciu osôb a je ju možné kedykoľvek deaktivovať zmenou nastavení zobrazovania alebo nastavení súkromia vo vašom internetovom prehliadači.

V niektorých prípadoch využívame remarketingovú funkciu spoločnosti Google Inc. Táto funkcia sa používa na zobrazovanie cielenej reklamy návštevníkom internetovej stránky, ktorá sa týka ich záujmov v rámci reklamnej siete Google. Aby bolo možné využívať túto funkciu, uloží sa v internetovom prehliadači návštevníka súbor cookie, ktorý umožňuje identifikovať návštevníka, keď navštívi internetovú stránku, ktorá je súčasťou reklamnej siete Google. Na týchto internetových stránkach sa môže používateľovi zobrazovať reklama týkajúca sa obsahu, ktorý videl/videla počas predchádzajúcej návštevy iných internetových stránok podporujúcich remarketingovú funkciu spoločnosti Google. Podľa vyjadrenia spoločnosti Google, počas tohto procesu nezbiera osobné informácie. Ak nechcete, aby spoločnosť Google využívala remarketingovú funkciu, je ju možné zásadne deaktivovať zmenou nastavení v http://www.google.com/settings/ads.

Vďaka používaniu remarketingovej funkcie spoločnosti Google a funkcie "similar audiences" sa vám počas návštev internetových stránok v tzv. sieti "Display Network" spoločnosti Google môže zobrazovať reklama spoločnosti ZEISS, ktorá vyhovuje vám osobne a vašim osobným záujmom. Aj cookies používané v tomto procese môžete kedykoľvek deaktivovať zmenou nastavenia zobrazovania alebo nastavení súkromia vo vašom internetovom prehliadači.

Používanie pluginov sociálnych médií

Niektoré internetové stránky spoločnosti ZEISS obsahujú tlačidlá nasledovných pluginov sociálnych médií odkazujúce na iné internetové stránky:

Ak sa tieto tlačidlá zobrazujú na internetovej stránke, nevytvárajú prepojenie so servermi spoločností Facebook, Google+, Twitter ani iných poskytovateľov online služieb. Aby sa aktivovalo pripojenie a vytvorila sa komunikácia so sociálnou sieťou Facebook, Google+ a Twitter, musíte najskôr na tento účel udeliť svoj súhlas kliknutím na tlačidlá.

Ak už ste prihlásený do sociálnej siete podľa vášho výberu, toto sa zrealizuje bez toho, aby sa otvorilo iné okno prehliadača. Keďže sa tento transfer vykonáva priamo, nemáme vedomosť o prenášaných dátach. Prenášaná informácia sa týka toho, že ste spustili príslušnú internetovú stránku. Pokiaľ ste zároveň prihlásený do sociálnej siete Facebook alebo platforiem iných sociálnych sietí, bude táto informácia priradená k vášmu účtu príslušnej sociálnej siete a bude tak prepojená s vami.

Ohľadom ďalšieho používania a ukladania vašich osobných údajov sociálnymi sieťami Facebook, Google+ a Twitter si prosím prečítajte relevantné informácie priamo u týchto sociálnych médií. Je takisto možné, aby váš prehliadač blokoval pluginy sociálnych sietí pomocou príslušných doplnkov - add-ons.

Facebook

Na našich weboch používame služby Facebook „Customer Audience“ (Zákaznícke publikum) a „Facebook Pixel“ na optimalizáciu ponúk za predpokladu, že ste udelili príslušný súhlas.
 Ďalšie informácie o týchto službách Facebooku a pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“) nájdete na https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Ak používate účet používateľa služby Facebook, Facebook Pixel na našich webových stránkach to vie zistiť podľa súboru cookie Facebooku, ktorý sa používa na posielanie zhromaždených údajov o používaní do služby Facebook na analytické a marketingové účely. Za určitých okolností môže Facebook Pixel povoliť sledovanie na mnohých iných weboch. Toto zhromažďovanie údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook si môžete skontrolovať a/alebo deaktivovať priamo na Facebooku. Facebook Pixel posiela do Facebooku nasledujúce údaje:

 • informácie o hlavičke HTTP (vrátane IP adresy, informácií o webovom prehliadači, lokality webovej stránky, dokumentu, URL webovej stránky, používateľského agenta webového prehliadača a dátumu a času používania);
 • údaje špecifické pre Pixel: patria k nim Pixel ID a údaje o súboroch cookie Facebooku vrátane vášho Facebook ID (tieto údaje slúžia na priradenie udalostí ku konkrétnemu reklamnému účtu Facebook a ich priradenie k používateľovi Facebooku);
 • ďalšie informácie o vašej návšteve našich webov, ako aj štandardných a prispôsobených dátových udalostiach:
  o vytvorené objednávky (transakcie predaja),
  o dokončené registrácie a prihlásenia na skúšobné obdobia,
  o vyhľadávané produkty, žiadosť o informácie o produktoch.

Spracovanie údajov vyššie sa týka iba používateľov, ktorí majú účet Facebook alebo požiadali o stránku partnera Facebooku (kde bol nastavený súbor cookie). Prehrávanie reklamy na (partnerských) stránkach Facebooku pomocou služby „Customer Audience“ sa netýka používateľov, ktorí nie sú členmi Facebooku. Ak možno Facebook ID nachádzajúce sa v súbore cookie Facebooku priradiť k používateľovi Facebooku, potom Facebook priradí tohto používateľa k cieľovej skupine („Custom Audience“) podľa nami definovaných pravidiel za predpokladu, že tieto pravidlá sú relevantné. Takto získané informácie používame na prezentovanie reklám na (partnerských) stránkach Facebooku alebo iných weboch. Ak chcete podať námietku voči používaniu služby Facebook Pixel, na Facebooku môžete nastaviť súbor cookie na deaktiváciu alebo si v prehliadači môžete vypnúť JavaScript. Ďalšie informácie a možnosti konfigurácie týkajúce sa ochrany súkromia v rámci reklamných aktivít nájdete v pravidlách ochrany súkromia Facebooku, ktoré možno okrem iného nájsť na https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

Sledovanie konverzií LinkedIn Analytics, LinkedIn Ads a LinkedIn

Na našom webe používame technológiu sledovania konverzií a funkciu retargetingu spoločnosti LinkedIn Corporation. Táto technológia umožňuje návštevníkom tohto webu prehrávať na stránkach LinkedIn prispôsobené reklamy. Je tiež možné vytvárať anonymné prehľady výkonnosti reklám a informácií o interakciách na webe. Na tieto účely je na tomto webe zahrnutá značka LinkedIn Insight, ktorá vytvorí pripojenie na server LinkedIn, keď navštívite tento web a zároveň ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn. V pravidlách ochrany súkromia LinkedIn na stránke www.linkedin.com/legal/privacy-policy nájdete ďalšie informácie týkajúce sa zhromažďovania a používania údajov a možností a práv na ochranu vášho súkromia. Ak ste prihlásení na stránke LinkedIn, zhromažďovanie údajov môžete kedykoľvek deaktivovať na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Používanie služby Twitter a sledovania konverzií na Twitteri

Ak ste udelili príslušný súhlas, na našich webových stránkach používame pixel akcií návštevníka od spoločnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Pomáha nám to sledovať akcie používateľov potom, ako uvidia alebo kliknú na reklamu služby Twitter. Na základe toho dokážeme zistiť účinnosť reklám služby Twitter na štatistické účely a účely prieskumu trhu. Takto získané údaje sú pre nás anonymné, čo znamená, že nevidíme osobné údaje jednotlivých používateľov. Tieto údaje však ukladá a spracúva Twitter, o čom vás informujeme v súlade s informáciami, ktoré sú nám k dispozícii. Twitter môže prepojiť tieto údaje s vaším účtom Twitter a tiež ich používať na svoje vlastné marketingové účely v súlade s pravidlami Twitter na ochranu údajov na https://twitter.com/privacy. Službe Twitter a jej partnerom môžete povoliť umiestňovanie reklám na stránky Twitter aj mimo nich. Na tieto účely môže byť okrem toho vo vašom počítači uložený súbor cookie.

Špeciálne informácie o nastavení sledovania konverzií a ochrane údajov pre prispôsobené reklamy nájdete na https://support.twitter.comm/articles/20171528#.

Používaním služby Twitter a funkcie „retweetovania“ sa vami navštívené webové stránky prepoja s vaším účtom Twitter a sprístupnia sa ďalším používateľom. Počas procesu sa do služby Twitter prenášajú tiež údaje. Nezabúdajte, že ako poskytovatelia webovej stránky nezískavame akékoľvek informácie o obsahu prenášaných údajov ani ich používaní službou Twitter. Ďalšie informácie v súvislosti s tým sú k dispozícii v pravidlách na ochranu údajov služby Twitter na https://twitter.com/privacy.

Nastavenia ochrany svojich údajov v službe Twitter môžete zmeniť v nastaveniach účtu na http://twitter.com/account/settings.
Toto prehlásenie môžu odoslať iba používatelia starší ako 16 rokov. Ak ste mladší, požiadajte o radu svojho rodiča alebo poručníka.

Hotjar

Na našich webových stránkach používame Hotjar, analytický softvér od spoločnosti Hotjar Ltd. Pomáha nám to lepšie pochopiť potreby našich používateľov a optimalizovať ponuku na tejto webovej stránke za predpokladu, že ste k tomu udelili príslušný súhlas. Hotjar nám umožňuje merať a vyhodnocovať správanie pri používaní (kliknutia, pohyby myšou, výšky posúvania atď.) našej webovej stránky. Informácie o vašej návšteve na našej webovej stránke, ktoré kód sledovania a súbory cookie vygenerujú v procese, sa prenášajú na server Hotjar v Írsku a tam sa ukladajú.

Nasledujúce informácie môžu byť zobrazené podľa vášho zariadenia a vášho prehliadača:

 • IP adresa vášho zariadenia (získaná a uložená v anonymizovanom formáte);
 • vaša e-mailová adresa vrátane vášho mena a priezviska, ak ste nám ich poskytli na našej webovej stránke;
 • veľkosť obrazovky vášho zariadenia;
 • typ zariadenia a informácie o prehliadači;
 • geografická poloha (iba krajina);
 • preferovaná jazyková verzia našej webovej stránky;
 • údaje protokolov.
 • Nasledujúce informácie sú automaticky generované naším serverom, ak sa používa Hotjar:
 • sprostredkujúca doména;
 • navštívené webové stránky;
 • geografická poloha (iba krajina);
 • preferovaná jazyková verzia našej webovej stránky;
 • dátum a čas prístupu na webovú stránku.

Hotjar tieto informácie používa na vyhodnotenie vašej návštevy na našej webovej stránke a vytvorenie správ o používaní, ako aj na hodnotenie iných služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetové hodnotenie webovej stránky.
Hotjar v rámci svojho fungovania využíva tiež služby externých spoločností, ako sú Google Analytics a Optimizely. Tieto externé spoločnosti môžu ukladať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela v rámci návštevy webovej stránky, ako sú napríklad súbory cookie alebo žiadosti o IP adresy. Ďalšie informácie o tom, ako Google Analytics a Optimizely ukladajú a používajú údaje, nájdete v ich príslušných vyhláseniach o ochrane údajov.

Súbory cookie používané službou Hotjar majú rôzne dĺžky životnosti. Niektoré majú platnosť až na 365 dní, iné sú platné iba počas aktuálnej návštevy.

Zhromažďovaniu údajov službou Hotjar môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz a postupovaním pokynov uvedených v ňom: https://www.hotjar.com/opt-out.

Partneri poskytujúci technológie sledovania a súborov cookie

Adresy a pravidlá ochrany súkromia našich partnerov poskytujúcich technológie sledovania a súborov cookie

Google
Google Germany GmbH
ABC-Str.19
20354 Hamburg, Germany

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://privacy.google.com/businesses/processorterms
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms

Marketo
Marketo EMEA Ltd.
CairnHouse
South County Business Park
Leopardstown Road
Dublin 18, Ireland
https://documents.marketo.com/legal/privacy

Facebook
Facebook Ireland Limited,
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irleand
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Siteimprove
Siteimprove GmbH
Kurfürstdamm 56
10707 Berlin, Germany
https://siteimprove.com/en/privacy

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2, Ireland
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Hootsuite
5 E 8th Ave,
Vancouver, BC V5T 1R6,
Canada
https://hootsuite.com/legal/privacy

Entergon
entergon GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 14A
61381 Friedrichsdorf, Germany
https://entergon.de/datenschutz (in German)

Searchmetrics
Searchmetrics GmbH
Greifswalder Straße 212
10405 Berlin, Germany
https://www.searchmetrics.com/privacy-statement

TeamViewer
TeamViewer GmbH
Jahnstraße 30
73037 Göppingen, Germany
https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy

Gotowebinar
LogmeIn Ireland Limited
Bloodstone Building Block C
70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2, Ireland
https://www.logmeininc.com/legal/privacy

Salesforce
Salesforce.com Germany GmbH
Erika-Mann-Straße 31
80636 Munich, Germany
https://www.salesforce.com/company/privacy

Wistia
Wistia Inc.
17 Tudor Street
Cambridge, Massachusetts, 02139 USA
https://wistia.com/privacy

Rebrandly
Rebrandly Ltd.
31 Westland Square
Dublin 2, Ireland
https://www.rebrandly.com/privacy-policy

Hotjar Ltd.
3 Lyons Range
20 Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Malta, Europe
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Twitter Inc.
1355 Market Street
Suite 900
San Francisco CA 94103
https://twitter.com/de/privacy

 

Zmeny tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov

Občas dochádza k zmenám tohto Oznámenia, aby sa zebezpečila jeho zhoda s aktuálnymi zákonnými požiadavkami a aby sa dotýkalo všetkých našich online služieb.
Týmito zmenami nie sú dotknuté vaše zákonné práva na informácie, opravu, blokovanie, vymazanie a podanie námietky.

Kontakty pre žiadosti ohľadom ochrany súkromia

Ak máte žiadosť týkajúcu sa ochrany súkromia, skontaktujte sa prosím s podnikovými zástupcami kompetentnými v oblasti ochrany súkromných údajov:

Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Nemecko

E-mail (prosím neposielajte dôverné ani citlivé informácie): datap rivacy @zeiss .com

Tel.: +49 7364 20-0 (kľúčový výraz: "data protection")

Špecifické predpisy príslušných krajín

Pre používateľov nachádzajúcich sa v Ruskej federácii platí nasledovné:

Služby zmienené v tomto dokumente nie sú určené pre občanov Ruskej federácie s trvalým pobytom v Rusku. Ak ste občanom Ruskej federácie a máte adresu trvalého pobytu v Rusku, potvrdzujete, že poskytnutím akejkoľvek osobnej informácie a všetkých osobných informácií pri používaní našich služieb tak robíte na vlastné riziko, a že za túto informáciu ste zodpovedný výlučne vy; potvrdzujete tiež, že využívaním služieb spoločnosti ZEISS udeľujete svoj výslovný súhlas so zbieraním a prenosom vašich osobných informácií do USA a iných krajín za účelom ich spracovania, a že spoločnosť ZEISS nenesie zodpovednosť za prípadné nedodržanie akýchkoľvek zákonov Ruskej federácie.

Na používateľov nachádzajúcich sa v Čínskej ľudovej republike sa vzťahuje nasledovné:

Potvrdzujete, že používaním služieb ZEISS udeľujete svoj exkluzívny súhlas na zhromažďovanie a prípadne spracovanie a prenášanie vašich osobných údajov mimo Číny.

Na používateľov nachádzajúcich sa v USA sa vzťahuje nasledovné:

Obsah tejto internetovej stránky môže byť obmedzený pre osoby nachádzajúce sa v určitých geografických regiónoch (vrátane a bez obmedzenia USA) a spoločnosť ZEISS nevyhlasuje, že internetová stránka alebo akýkoľvek jej obsah je prístupný alebo vhodný mimo takýchto regiónov. Prístup na túto internetovú stránku zo strany určitých osôb alebo v určitých krajinách nemusí byť legálny. Ak pristupujete na internetovú stránku v rozpore s právnymi obmedzeniami, robíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovedný za dodržiavanie miestnych zákonov.

Zákon štátu Kalifornia o ochrane súkromia "Shine the Light law" umožňuje obyvateľom štátu Kalifornia požadovať určité informácie o údajoch, ktoré zbiera spoločnosť ZEISS a poslať ich tretím stranám na priame marketingové účely.

Ak si chcete vyžiadať dodatočné informácie, ktorých sa týka zákon "Shine the Light", skontaktujte sa s nami na vyššie uvedených kontaktoch alebo nám pošlite žiadosť na adresu uvedenú pod frázou "California Shine the Light Request", aby sme mohli zaradiť vašu požiadavku do správnej kategórie.
Pre tomto procese od vás požadujeme vašu poštovú adresu, adresu trvalého bydliska a e-mailovú adresu, aby sme sa s vami mohli skontaktovať.

© Carl Zeiss AG – Posledná zmena: jún 2019