Zásady jednania firmy ZEISS

Dôležitosť pre ZEISS a jeho obchodných partnerov

ZEISS sa vždy maximálne snaží dosiahnuť čo najvyššieho výkonu a splniť najvyššie požiadavky nielen s ohľadom na technológiu, ale aj splnenie všetkých platných predpisov.

Pre firmu ZEISS je úplne samozrejmé dodržiavanie všetkých platných zákonov v krajinách, kde operuje. To sa vzťahuje predovšetkým na oblasť konkurencie, korupcie a úplatkov. Ďalej ZEISS kladie veľký dôraz na férové jednanie k svojim zamestnancom aj obchodným partnerom.

ZEISS tieto princípy definoval poprvýkrát v roku 2007. Aktuálna verzia Zásad jednania firmy ZEISS je k dispozícii na stiahnutie.

Zásady jednania firmy ZEISS sú sprevádzané detailným systémom sledovania ich dodržiavania, vrámci ktorého sa v Skupine pravidelne dôsledne kontroluje dodržiavanie týchto zásad.