Keď na precíznosti záleží najviac

Rodina ZEISS PRISMO

ZEISS Priemyselná metrológia

Obchodná skupina Industrial Metrology je popredným výrobcom multidimenzionálnych metrologických riešení. Patria sem súradnicové meracie stroje, optické a multisenzorové systémy a metrologický softvér pre automobilový, letecký, strojársky, plastikársky a medicínsky priemysel. Produktové portfólio završujú inovatívne technológie, ako napríklad 3D röntgenová metrológia na kontrolu kvality.

Získajte odpovede na svoje otázky!

Spojte sa s odborníkom

Stačí nám zavolať na číslo +1 800 327-9735 alebo vyhľadať priamy kontakt vo vašej blízkosti.

ZEISS Innovation Rocks

Získajte viac informácií o našom programe digitálneho uvedenia na trh

Nahrávky webinárov

Zaregistrujte sa a sledujte na požiadanie

Aktuálne webináre

Navštívte naše pripravované webináre

Vyskúšajte aktuálne novinky

ZEISS O-DETECT

Easily capture things that are better left untouched

Pripojená mikroskopia

Urýchliť rozhodovanie

ZEISS X-Ray Series

Zviditeľnite neviditeľné

ZEISS CALYPSO 2020

Objavte všetky inovácie

ZEISS Riešenia medicínskeho priemyslu

Zabezpečenie kvality pre najvyššie lekárske štandardy

Riešenia ZEISS eMobility

Od energie po eMotion

ZEISS CALENO

Viac ako robot. Je to hambot.

Udalosti

ZEISS #measuringhero
Získajte užitočné tipy pre svoje úlohy merania a dozviete sa zaujímavé témy z oblasti metrológie.