Efektivní měření rotorových lopatek vrtulníků

AgustaWestland zkracuje dobu měření na polovinu

Sledování dopravy, horská služba, přeprava osob, vojenské operace na zemi i na moři: vrtulníky jsou ve vzduchu nenahraditelné. Hlavním zdrojem jejich výkonnosti je síla rotoru.

Situace

Motor vrtulníku musí udržet ve vzduchu tuny zátěže. Hlavní význam přitom mají elastické kompozitní materiály a optimální aerodynamika rotorových lopatek. Moderní rotorové lopatky také snižují hluk a napomáhají úspoře paliva. Jejich profily a plochy jsou perfektním příkladem měření křivek a volných tvarových ploch. Dodržení geometrických tolerancí zajišťuje, aby rotory při různé rychlosti stále vytvářely optimální vztlak.

Výzva

Více než 20 let měřila společnost AgustaWestland ve výrobním závodě v italském Anagni rotorové lopatky pro vrtulníky na stojanovém měřicím stroji ZEISS typu SMM-MT. V roce 2008 si objednala měřicí stroj s horizontálním ramenem PRO T firmy Carl Zeiss se skenovací snímací hlavou VAST XXT TL2 na otočné hlavě RDS s CAA korekcí (Computer Aided Accuracy) a měřicí software CALYPSO na bázi CAD s modulem pro měření křivek. Toto celkové řešení nahradí SMM-MT.

Revoluční změna

Instalace nového měřicího stroje znamenala pro podnik skutečnou revoluci. Dosud byla rotorová lopatka umístěna na přední hraně. Nový proces měření na stroji PRO umožňuje umístit lopatku rotoru na spodní stranu. Ačkoliv se muselo upustit od měřicí metody používané 20 let, přinesla tato změna řadu výhod. Díky speciálnímu upínacímu systému teď mohou být umístěny současně dvě lopatky nad sebou a změřeny v jednom průběhu. Nové uspořádání rovněž usnadňuje měření celého aerodynamického profilu se spodní stranou, přední hranou a horní stranou rotorové lopatky. Navíc se používá skenovací snímací hlava VAST XXT TL2 na RDS. Díky možnostem otočné hlavy RDS se dá snímací hlava libovolně polohovat. Stačí jen jeden krátký snímač místo celé konfigurace snímačů ve tvaru T s dlouhým prodloužením v ose Z.

Také software CALYPSO je pro firmu AgustaWestland výhodný: velmi usnadňuje práci s protokoly dat měření, umožňuje import CAD dat a zapojení do firemní sítě. Měřicí technik může také pomocí funkce Autorun spustit z jedné plochy současně CALYPSO i modul pro křivky.

Efektivní řešení

Celková doba potřebná na jeden měřicí cyklus byla snížena na polovinu. AgustaWestland může díky tomuto řešení zajistit, že její rotorové lopatky budou nadále splňovat nejvyšší požadavky kvality. A to je důležité vzhledem k tomu, co všechno visí ve vzduchu.

O firmě

Agusta Westland, britsko-italská společnost pro výrobu vrtulníků ve vlastnictví italského koncernu Finmeccanica, je kompletním dodavatelem v oblasti zvedacích zařízení. Systémy rotorových letadel, kompetence v oblasti vývoje, výroby a integrace systémů, zkušenosti s vyškolením, zákaznicky orientovaná řešení integrované operativní podpory. Tím vším poskytuje firma vojenským i civilním uživatelům na celém světě prvotřídní pomoc.