Technika ZEISS podporuje projekt Mars Rover

Souřadnicový měřicí stroj ZEISS pomohl firmě Andrew Tool získat zakázku pro Mars Science Laboratory

Pro Andrew Tool & Machining Inc. jsou souřadnicové měřicí stroje důležitou součástí výrobního procesu, avšak dosud nikdy se tu nezabývali projektem s tak složitými měřeními, úzkými tolerancemi, náročným tepelným zpracováním a těsným časovým rámcem. Cílem bylo získat zakázku na projekt pro MSL (Mars Science Laboratory). Se souřadnicovým měřicím strojem Carl Zeiss se to podařilo.

Situace

Carl Zeiss prokázal své schopnosti již v Superior Tool, v sesterské firmě Andrew Tool. "Měřicí stroj PRISMO je v Superior Tool velmi důležitou součástí řízení kvality, mým cílem bylo zavést a rozvíjet tento systém také v Andrew Tool," říká ředitel Bruce Hanson. Andrew Tool je mechanická dílna s více než 30 lety zkušeností s díly různých typů od jednoduchých geometrických tvarů až po ty nejsložitější. Velkou část zákazníků firmy Andrew Tool najdeme v odvětví letectví a kosmonautiky, obrany, lékařství a mikroelektroniky, tedy v oborech, v nichž se často musí vyrábět komponenty s velmi úzkými tolerancemi.

V rámci nového, náročného projektu MSL vyrobil Andrew Tool pohony (převodovky) pro Curiosity, další vozítko na Marsu. Tento nový rover váží více než 4500 kilogramů, tedy pětkrát více než předcházející rovery a v porovnání s roverem "Spirit" nebo "Opportunity" může přepravovat vědecké přístroje o hmotnosti více než desetinásobné. Proto je výkon a točivý moment pohonného systému robustnější a kola jsou podstatně větší než u dřívějších modelů. Inženýři NASA věří, že tyto změny zabrání problému vozítka Spirit, které uvízlo v písečné duně.

Nové výzvy

Aby byla nová konstrukce pohonu pro NASA úspěšná, musela firma Andrew Tool dodržet mnoho parametrů. Mnohé konstrukční díly měly velmi hluboká vybrání, problematické byly i malé rádiusy a extrémně úzké tolerance, často s různými průměry roztečné kružnice ozubení. Obtížnost zvyšovaly polohové tolerance 0,0005 mm, požadovaná geometrická kontrola do 0,002 mm a rozměrová kontrola do 0,0025 mm i u poměrně velkých rozměrů. Vzhledem k těmto faktorům, těsnému časovému rámci 18 měsíců a požadavkům certifikace podle AS9100 bylo nezbytně nutné, aby Andrew Tool rozšířil přesnost a rychlost své souřadnicové měřicí techniky. Zakoupil proto stroj Carl Zeiss typu ACCURA s aktivně skenovacím senzorem VAST XT gold.

Perfektní organizace projektu

Nový stroj ve výrobním procesu vyžaduje vždy určitou dobu na zapracování. “S měřicím strojem ZEISS ACCURA se nám podařilo projekt perfektně zorganizovat a mohli jsme v termínu dodávat přesné a srozumitelné zprávy o průběhu procesu. Vždy stojí za to připomenout, jaký význam mají důkladné kontroly pro rozvoj a nastavení procesů,” uvádí Bryant Broderick, technik kontroly kvality ve firmě Andrew Tool. Projekt obsahoval 14 různých typů dílů, počty kusů byly od čtyř do dvanácti plus instalační díly. Zvláště užitečná byla funkce teplotní kompenzace, neboť bylo možné kontrolovat díly přímo z obráběcího stroje a výsledky předat nástrojaři. Při koeficientu roztažnosti 0,14 µm na stupeň by pár stupňů mohlo způsobit rozdíl mezi dobrým a nevyhovujícím výsledkem. “Byli jsme překvapeni, jak snadno stroj ACCURA prováděl všechna měření.”

Rozsáhlá kapacita vytváření reportů v softwaru CALYPSO představuje velikou výhodu pro certifikační proces AS9100, který vyžaduje NASA. Tato certifikace vyžaduje mnoho času vynaloženého na správu programů, aby u každého dílu byly zdokumentovány všechny kritické průběhy během celého výrobního procesu. Tyto informace byly zaznamenány do tabulky se všemi sériovými díly, aby bylo zřetelně vidět, kde se každý díl ve který okamžik nachází. Díky softwaru CALYPSO byly informace při každém měření snadno elektronicky zdokumentovány. “Ústní údaje o detailech dílů nemají význam, důležité jsou pouze zdokumentované údaje,” uvádí Don Felix, vedoucí odbytu a marketingu.

Dlouhodobý užitek

“Bez firmy Carl Zeiss bychom to nedokázali,” říká Felix. “Výhody měřicí techniky Carl Zeiss jsou obrovské, při práci s měřicím strojem vidíme vždy pozitivní výsledky.” Andrew Tool získal dokonce nového zákazníka, poté co jiný subdodavatel NASA uviděl několik součástí pohonů pro MSL. Jejich přesnost a složitost na něho velmi zapůsobily a přesvědčily ho o kompetenci firmy Andrew Tool. Ta byla na novou výzvu připravena, s plnou důvěrou v data z měřicího stroje ZEISS.

O firmě

Andrew Tool & Machining, se sídlem v Minneapolisu v americkém státě Minnesota, se zaměřuje na proces vývoje produktů.