Walter Franz, head of development at GAUDLITZ:

»Without high-precision measuring machines, we wouldn’t be able to fulfill our customers’ requirements.«

Průkopník v měřicí technice

Firma na zpracování plastů zavádí poprvé nové stroje ZEISS do průmyslové oblasti

Společnost GAUDLITZ, výrobce plastových dílů se sídlem v Coburgu, přikládá velký význam špičkové měřicí technice, aby byla zaručena kvalita jejich výrobků zdravotnické techniky. Jako pilotní zákazník firmy ZEISS zavedla tato středně velká společnost již několikrát nejmodernější měřicí postupy a měřicí stroje.

"Bez vysoce přesných měřicích strojů bychom nemohli splnit požadavky našich zákazníků," říká Walter Franz, vedoucí vývoje ve firmě GAUDLITZ. Vícekrát v průběhu vývoje modernizovala tato firma na zpracování plastů svou měřicí techniku.

Měnící se požadavky

V 80. letech začal GAUDLITZ stále častěji používat materiály obsahující skleněná vlákna. Ovšem takové součásti se vlivem smršťování při výrobě ve všech směrech zdeformovaly. Aby tyto součásti přesto měly nakonec požadovaný tvar, musel GAUDLITZ tuto deformaci předvídat a přesně změřit referenční součásti. Vyžadovalo to vysoce přesný měřicí stroj. V 90. letech přichází pro firmu další výzva: vzhledem k rostoucímu objemu výroby už stávající měřicí technika nepostačovala.
Četné inovace při zpracování plastů změnily také v následujících letech požadavky kladené na měřicí techniku. Například tvary dílů byly stále složitější a měřicí technici museli pronikat hlouběji do vnitřku součásti, aby bylo možné detekovat vady. Pro měření vnitřku součástky neměli měřicí technici v té době jinou možnost, než obrobek zalít do pryskyřice a rozřezat na kousky. Bylo to velmi časově náročné a rozřezání a zahřátí při zalití mohlo obrobek deformovat.

Řešení: od souřadnicového měřicího stroje ZEISS UMC 850 k počítačovému tomografu

V roce 1988 se GAUDLITZ rozhodl pořídit souřadnicový měřicí stroj ZEISS UMC 850. Tento stroj byl mnohem přesnější než jeho předchůdci. Stroj prováděl plynulé snímání povrchu obrobku namísto odvození úchylek tvaru a polohy ze středních hodnot z měření bod po bodu.
Na potřebu rychlejšího měření zareagoval GAUDLITZ zakoupením dalšího stroje ZEISS v roce 1995. Jako pilotní zákazník zavedla firma poprvé do plastového průmyslu portálový typ měřicího stroje ZEISS PRISMO VAST – novinku kombinující rychlost a přesnost měření. V roce 2007 se stal GAUDLITZ podruhé pilotním zákazníkem firmy ZEISS: počítačový tomograf ZEISS METROTOM 1500 umožnil nedestruktivní měření obrobků zvenku i uvnitř.

Výhoda: zvýšení přesnosti, snížení měřicího času

Díky důslednému používání špičkové měřicí techniky může GAUDLITZ garantovat vysokou kvalitu svých výrobků. Podařilo se rovněž zkrátit dobu měření až o 75 procent a tím dosáhnout obrovského snížení výdajů při vývoji nástrojů. A v neposlední řadě umožňují měřicí stroje, aby firma vyvíjela zcela nové produkty.