Řada CMF: Rámová konstrukce

ZEISS CARFIT CML

ZEISS CARFIT profilový rastrový systém

ZEISS CARFIT CML

Řada ZEISS CARFIT CML je kompatibilní se všemi ostatními řadami, je založena na profilech s rastry otvorů. Díky třem různým průřezům dosahuje téměř 90% standardizace a zároveň mimořádné flexibility. CML rastrové profily mají všechny výhody ZEISS CARFIT, jsou také plně kompatibilní s jinými profilovými rastrovými systémy.
Spojovací technika ZEISS CARFIT CML umožňuje jednoduché, rychlé sestavy s extrémně tuhou konstrukcí. Dalším inovativním prvkem je schopnost přizpůsobit stavěcí prvky bez nutnosti úpravy čela profilu.

Všechny standardní komponenty ZEISS CARFIT jsou modulární, vzájemně kompatibilní a mohou být dodány v krátké době.
Multifunkční rozšiřitelné sady obsahují znovu použitelné komponenty. Montážní návod a elektronický katalog stavebnicových komponent vám pomohou při flexibilním konfigurování.