ZEISS ROTOS

Snímač drsnosti umožňující kontrolu všech parametrů.

Změřit automaticky rozměry, úchylky tvaru a polohy i drsnost na jednom stroji: Vyšší produktivita, jediný protokol.

Stáhnout nebo objednat literaturu

Kontaktujte nás

ZEISS ROTOS

ZEISS ROTOS je určen pro uživatele, kteří na souřadnicovém měřicím stroji měří rozměry, úchylky tvaru a polohy a potřebují na stejné součásti zkontrolovat také drsnost a vlnitost. Rozšíření o senzor ZEISS ROTOS umožňuje změřit všechny výkresové charakteristiky na jediném souřadnicovém měřicím stroji a dokumentovat výsledky měření v jediném protokolu. Není již nutné přenášet součást na přístroj pro měření struktury povrchu.

V jednom upnutí lze dosáhnout různých poloh měření, měření je plně automatické bez ovlivnění operátorem. Průběh měření trvá jen pár sekund oproti dřívějším několika minutám. Vzhledem k tomu, že zcela odpadá přeprava a nové upínání dílů, snižuje se chybovost procesu a eliminuje se vliv obsluhy.

Další výhody: ZEISS ROTOS lze flexibilně polohovat, aby se beze změny upnutí dosáhlo pokud možno na všechny plochy na měřené součásti. Senzor je vybaven osou otáčení a osou naklápění. Data naměřená senzorem ZEISS ROTOS se přenášejí přes Bluetooth do vyhodnocovacího počítače. Přes ovladač stroje jsou tato data importována do softwaru CALYPSO a mohou být dokumentována ve společném protokolu s dalšími naměřenými daty. Senzor ZEISS ROTOS je k dispozici pro vybrané souřadnicové měřicí stroje s hlavou VAST.