Vytvořte z naměřených dat smysluplné výsledky ZEISS PiWeb

Software pro podávání zpráv a statistickou analýzu

ZEISS PiWeb

Nyní ani nemusíte být odborníkem na software, a přesto můžete vytvářet detailní reporty: ZEISS PiWeb je dostupný informační a statistický analytický software, který Vám pomůže v převádění naměřených dat na smysluplné výsledky.

Přednosti a parametry

  • Snadná vizualizace kompletních datových souborů
  • Intuitivní navigace: stadná filtrace, třídění a seskupování naměřených dat
  • Standardní reporty upravené dle přání zákazníka

Snadná vizualizace Vašich naměřených dat

Identifikujte potencionální problémy v kvalitě pomocí četných vizualizačních nástrojů: ZEISS PiWeb Vám nabízí propojení interakčních CAT zobrazení, vytváření diagramů, obrázků a mnoho dalších funkcí pro Vaše reporty.

Vytvářejte reporty maximálně intuitivním způsobem

Vytváření reportů pomocí ZEISS PiWeb je nejjednodušší možný postup: pracujte intuitivně pomocí funkcí “drag & drop” a dalších softwarových nabídek, obojí jako standardní a upravený model pro každého koncového uživatele (např. pracovníky v oblasti metrologie, technologie a vedoucí pracovníky). Pokud chcete rychle získat požadovaná data, ZEISS PiWeb je uživatelsky příjemný nástroj, který snadno využijete při filtrování, seskupování a třídění požadovaných dat.

https://downloads.zeiss.com/imt/international/piweb_how_it_works/piweb.html
Achim Schmid, koordinátor kvality Metabo

Nyní jsou všechna naše data uložena centrálně. Navíc jsou návrhy reportů ZEISS PiWeb oproti předchozímu řešení upraveny graficky tak, že pracovník rychleji pozná, kde je problém. Tímto způsobem náš tým okamžitě zjistí, zda se [zde] jedná o odlehlou hodnotu nebo o trend k překročení tolerancí.

ZEISS PiWeb je kompatibilní s většinou měřicích zařízení a s běžnými datovými formáty

ZEISS PiWeb je maximálně flexibilní: podporuje nejen data systémů ZEISS (jako jsou CMM, CT, mikroskopy, optické přístroje apod.), ale rovněž i data z jiných systémů, které nepatří do skupiny ZEISS a dalších přenosných měřicích zařízení.

Řešení na vytváření reportů pro všechna průmyslová odvětví

Chrom Scheinwerfer
automobilový průmysl
The image of metal-working machine
plísňový průmysl
lékařský

Řešení ZEISS PiWeb

ZEISS PiWeb je snadno přizpůsobitelný. Dodává se ve formě samostatné pracovní stanice, či jako síťové či cloudové řešení. Tímto způsobem společnost ZEISS nabízí řešení jak pro malé, tak i velké firmy.

Jedna pracovní stanice

Profesionální vytváření reportů může být jak cenově dostupné, tak i snadné: ZEISS PiWeb reporting a ZEISS PiWeb reporting plus jsou integrovány do známých metrologických softwarů, jako jsou ZEISS CALYPSO či ZEISS CALIGO.

Síťová řešení

Ze sběru dat z několika měřicích strojů a dalších zdrojů dat, vyhodnocení dat z více oddělení nebo pracovišť nabízí ZEISS síťová řešení ZEISS PiWeb sbs (řešení pro malé podniky) a ZEISS PiWeb podnik.

Cloudová řešení

Novinkou na trhu je ZEISS PiWeb cloud: digitální řešení přesouvající úložiště dat a serverové aplikace do cloudů; toto řešení snižuje rozsah nutných lokálních IT zdrojů. Flexibilně si tedy můžete nastavit řešení dle Vašich specifických potřeb.

Moduly ZEISS PiWeb:

proveďte vizualizaci, návrh a plánování!

ZEISS PiWeb nabízí celou řadu modulů pro jakýkoliv specifický úkol Vašeho procesu vytváření reportů.

ZEISS PiWeb monitor

ZEISS PiWeb monitor je určen k vizualizaci dat: je to modul sloužící k vizualizaci reportů, včetně mračen bodů, CAD modelů či statistik. Tento modul rovněž umožňuje vzájemné působení a záznam dat (například z manuálních měřidel).

ZEISS PiWeb designer

ZEISS PiWeb designer, jak již napovídá jeho název, umožňuje vytvářet reporty a jejich jednotlivé složky pro Vaše specifické aplikace: vytvářet tabulky, zakázkové formuláře, integrovat CAD modely a mnoho dalších věcí.

ZEISS PiWeb planner

V rámci administrativní činnosti Vám tento modul umožňuje spravovat součásti, nominální údaje, měření, uživatelská oprávnění a práva, servery s pracovními místy a konfigurace databází.

Latest release

ZEISS PiWeb 8.4: Explore all new features

The latest ZEISS PiWeb release provides numerous software improvements and new features that can be tailored to your needs:
 
  • New web application for report management
  • More features for interactive CAD elements
  • New tools for advanced filtering, grouping and sorting

Prepared for Audits Anytime: Quality Data Management with ZEISS PiWeb

6000 inspections per year - that's a lot of protocols due to regulatory requirements in medical technology industry. Find out how Olympus Surgical Technologies Europe manage their quality data with ZEISS PiWeb.

Ďalšie informácie

Bosch Connects Measuring Lab with Production

ZEISS PiWeb transfers the measurement data to the production floor for steering nuts. This increases the transparency of the data and helps the machine operators optimize the production process. Especially because the software suggests correction values for process-relevant measurement characteristics.

Ďalšie informácie

Fakta týkající se ZEISS PiWeb

40%
časové úspory při vytváření reportů

*ve srovnání s jinými druhy softwaru

10k
uživatelů po celém světě
>M
Miliony uplodovaných měření každý den

Our software is versatile! ZEISS PiWeb enables the networking of measurement results in e-car production. Find out how ZEISS develops precision-fit quality solutions for the e-car industry.

Časté dotazy

Jaké řešení ZEISS PiWeb se dodává v rámci jednotlivých modulů?

V závislosti na potřebách dané společnosti, zde existuje několik možností:

  • ZEISS PiWeb reporting / plus: funkce planner, designer a monitor jsou
  • integrovány jako jedno homogenní řešení (např. ZEISS CALYPSO )
  • ZEISS PiWeb sbs: 3x monitor,1x designer,1x planner, 1x sbs server
  • ZEISS PiWeb enterprise: software se prodává po jednotlivých modulech z důvodu uspokojení individuálních potřeb každého zákazníka.

Je možné začlenit procesy manuálního zadávání dat do ZEISS PiWeb?

Ano. Rozhraní manuálních měřicích přístrojů, uploadování obrázků / jiných dokumentů během procesů měření, zadávání naformátovaných datových polí, které vyžadují vstupní a atributové charakteristiky, jsou jen některé z příkladů nástrojů, které umožňují začlenění systému ZEISS PiWeb do procesů manuálního zadávání dat. Tyto nástroje se mohou kombinovat s jinými standardními prvky systému ZEISS PiWeb, jako jsou CAD snímky a statistiky, za účelem dodání propracovaného systémového prostředí koncovým uživatelům. Licence ZEISS PiWeb monitor je potřeba k manuálnímu zadávání dat a licence ZEISS PiWeb designer je třeba k vytváření reportů.

Jaké prostředí potřebuji pro práci s ZEISS PiWeb?

ZEISS PiWeb sbs a enterprise jsou síťová řešení. Na provoz aplikací a databází serveru ZEISS PiWeb jsou kladeny v rámci serveru zákazníka (může být také virtuální) jen minimální požadavky. V rámci podnikových řešení, může být server ZEISS PiWeb na samostatném serveru jako databáze, pro lepší přizpůsobení se standardnímu IT prostředí zákazníka. ZEISS PiWeb moduly jsou instalovány lokálně na jednotlivých počítačích. Minimální požadavky na provoz naleznete v našem provozním návodu.

Jak mohu připojit ZEISS PiWeb k jiným systémům, jako je např. SAP, nebo jak mohu vytvořit zákaznické nastavení programu?

ZEISS PiWeb nabízí otevřené API, které je možné naprogramovat jako rozhraní k dalším systémům. Výměna dat, zákaznické obsahy & prvky, či variabilní možnosti rozšíření, jsou jen některé z příkladů API, které jsme zpřístupnili na GitHub. API jsou zdarma a k jejich užívání není třeba žádná licence. Programování ZEISS PiWeb API může provést sám zákazník, pokud má odpovídající zkušenosti/zdroje nebo ho může provést náš API tým. Pokud byste měli nějaké další dotazy nebo pokud budete chtít vytvořit pro Vaši konkrétní aplikaci cenovou nabídku, kontaktujte prosím prodejní oddělení ZEISS PiWeb.

Co se stane, pokud nebude možné navázání spojení s mojí databází?

Veškerá síťová řešení vyžadují stabilitu sítě, ale ve skutečnosti dochází někdy k tomu, že síť prostě není dostupná. Moduly ZEISS PiWeb jsou místně fungující a informace jako jsou otevřené reporty je možné upravovat a ukládat i bez připojení do sítě, což napomáhá tomu, že v případě problémů s připojejím do sítě nemusí docházet k přerušení práce. Další funkce jsou rovněž integrovány do našich rozhraní za účelem obnovení uploadování či synchronizace pro případy, kdy síť není dostupná.

Jaké nástroje k zabezpečení dat systém ZEISS PiWeb nabízí?

Systém ZEISS PiWeb nabízí řadu nástrojů na zajištění různých požadavků zákazníků, které se týkají zabezpečení dat. V našem řešení ENTERPRISE nabízí ZEISS PiWeb OIDC (Open ID Connect) pro možnost dvojí autorizace, HTTPS komunikaci a integraci AD directory. ZEISS PiWeb je konfigurovatelný takovým způsobem, aby zvládl většinu bezpečnostních hrozeb.

V našem řešení ZEISS PiWeb cloud, je veškerá komunikace šifrována pomocí HTTPS s přenosovým protokolem MQTT (Message Queuing Telemetry Technology) se šifrováním TLS 567 či 443 (Transport Layer Security). Pokud jde o databáze, Microsoft Azure Server je průmyslovým standardem využívajícím šifrování TDE (transparentní šifrování dat).

Je snadno proveditelný upgrade ze ZEISS PiWeb sbs na enterprise?

Upgrade ze SBS na ENTERPRISE je zcela jednoduchý a je možné ho provést kdykoliv. ZEISS PiWeb moduly (planner, designer & monitor) potřebují pouze novou licenci. Pro podnikový server je třeba nová licence, stejně jako migrace databáze z databáze integrované v ZEISS PiWeb sbs do databáze zákazníka MSSQL. Na migraci databáze poskytujeme potřebné nástroje a běžnou migraci je možné provést během několika hodin.

Jaké druhy dat je možné pomocí ZEISS PiWeb sbs a enterprise importovat a je zde vyžadována licence?

Spolu s ZEISS PiWeb sbs a enterprise dodáváme modul AUTO IMPORTER, který je zdarma a nevyžaduje licenci. Tento modul může být buď instalován lokálně na měřícím zařízení nebo v síti pro uploadování souborů. Tato aplikace funguje jako služba, která automaticky uploaduje soubory a pomáhá při uploadu souborů ASCII různých formátů. QDAS (DFQ /DFX), DMO, FARO, Metrolog a různé soubory .csv se mohou importovat pomocí ZEISS PiWeb auto importer.

Musí se na každém CMM nakonfigurovat rozhraní, které bude propojeno s ZEISS PiWeb?

Pro mnoho našich zákazníků je instalace ZEISS PiWeb prvním krokem normování dat v jejich podniku. Při instalaci se většinou zaměřujeme na konfiguraci jednoho CMM, aby bylo zajištěno, že daný systém splňuje očekávání našich zákazníků. Po nakonfigurování prvního zařízení můžeme velmi stadno zkopírovat a přenést veškeré konfigurace do ostatních zařízení, což je poté otázky pouhých minut.