Dosáhnout perfektního stavu o 50 % rychleji.

ZEISS REVERSE ENGINEERING

ZEISS působí v oblasti reverzního inženýrství a korekce nástrojů již více než 20 let. Od léta 2019 bude mít ZEISS REVERSE ENGINEERING novou strukturu: základní modul je reverzní inženýrství, na který navazují dvě volitelné varianty „Korekce nástroje“ a „Výpočet objemu“. Uživatelé si mohou vybrat tu, která vyhovuje jejich aplikaci. Vedení uživatele je velmi názorné: uživatelé jsou krok za krokem provázeni softwarem. To značně snižuje náklady na školení – během tří dnů se seznámíte se vším, co potřebujete při práci se softwarem.

Reverse engineering of a plastic housing that is part of a windscreen wiper.
Uebersicht_Software_Icons_final

Reverzní inženýrství

Reverzní inženýrství představuje významný krok pro získání konstrukčních dat z hotové součásti (CAD model). Součást musí být nejprve skenována. Data se mohou získat s použitím souřadnicového měřicího stroje ZEISS, CT, optického senzoru nebo i externího zařízení. Poté jsou získané mraky bodů (všechny ASCII formáty) nebo polygonové sítě (STL data) importovány do ZEISS REVERSE ENGINEERING. Mraky bodů nebo polygonové sítě (STL data) mohou být upraveny díky různým efektivním funkcím. V několika málo krocích tak vznikne úplný CAD model, který lze exportovat do běžných CAD formátů.

  • Vysoce přesné reverzní inženýrství
  • Export CAD dat do IGES, STEP, SAT

Vždy o několik kroků napřed

Proces korekce nástroje ve firmě Horst Scholz GmbH & Co. KG

Formy pro vysoce kvalitní vstřikované díly musí být mimořádně přesné: například tolerance součásti méně než 30 mikrometrů vyžaduje tolerance nástrojů menší než 10 mikrometrů. Horst Scholz GmbH & Co. KG zvládá tuto výzvu díky dokonalé souhře konstrukce, výroby nástrojů, vstřikovací a měřicí techniky i neustálému hledání nových inovací ve prospěch svých zákazníků. Od té doby co výrobce používá software ZEISS Reverse Engineering, je možné zde mnohem rychleji a efektivněji korigovat vysoce přesné nástroje.

Uebersicht_Software_Icons_final

Korigovaný nástroj

Potřebujete mnoho příliš drahých iteračních smyček v procesu korekce nástrojů? Chcete zvýšit svou konkurenceschopnost? Se softwarem ZEISS REVERSE ENGINEERING nejenže ušetříte minimálně 50% iteračních smyček v procesu korekce nástroje, ale také rychleji zahájíte výrobu. Použijte software pro korekce nástroje nejen na jednotlivých měřicích místech, ale celoplošně. Časově náročné ruční přenosy dat, které mohou způsobit chyby, jsou tedy minulostí. Kromě toho je možné přímo identifikovat a korigovat podříznutí v konstrukci nebo korigovaných nástrojích pomocí funkce „Analýza podříznutí“. Varianta „Korekce nástroje“ v softwaru ZEISS REVERSE ENGINEERING velice usnadňuje proces korekce nástroje.

  • O 50 % méně interačních smyček
  • Rychlejší uvedení na trh
  • Analýza podříznutí

volume calculation of a cylinder piston.
Uebersicht_Software_Icons_final

Výpočet objemu

Varianta "Výpočet objemu" umožňuje přesně určit například objem válců z pístů motoru. Oblast použití však přesahuje automobilový průmysl: přesné určení objemu je rovněž velmi důležité v lékařské technice, ve výrobě nástrojů a hydraulice. S variantou ZEISS REVERSE ENGINEERING volume je to velmi jednoduché: nasnímaná data jsou načtena do modulu VOLUME, poté je matematickým algoritmem vypočten objemu objektu. Automatizací mnoha kroků procesu eliminuje ZEISS případné chyby uživatelů, čímž zajišťuje přesné a sledovatelné výsledky měření.

  • Vysoce přesný výpočet objemu
  • Reprodukovatelné výsledky nezávislé na uživateli
  • Všechny výsledky měření jsou uvedeny v protokolu