Snadný postup od výkresu k měření ZEISS CALYPSO

Se ZEISS CALYPSO budete snadno, rychle a spolehlivě měřit standardní geometrie. K programování stačí jediné kliknutí myší na požadované vlastnosti. V kombinaci s měřicími stroji a senzory od společnosti ZEISS získáte vysoce výkonný systém z jednoho zdroje. Díky velkému množství možností nabízí ZEISS CALYPSO také správné nástroje pro speciální požadavky.

Univerzální měřicí software zaměřený na pravidelné geometrické prvky

Přednosti a parametry

  • Automatické pojezdové dráhy
  • Automatický efektivní průběh měření, bez zaznamenávání nepotřebných charakteristik
  • Zahrnuje ZEISS PiWeb reporting: profesionální a interaktivní
  • Rozhraní I++ DME pro ovládání měřicích strojů jiných výrobců
  • ZEISS CALYPSO PMI: automatická tvorba plánů měření s využitím výrobních informací o produktu v CAD modelu (separate CAD interface required)

Cílově orientované řešení

Na výkresu je zobrazeno, které charakteristiky mají být změřeny: rozměry, tolerance polohy a úchylky tvaru. Na rozdíl od jiných programů jsou v softwaru ZEISS CALYPSO tyto kontrolované charakteristiky také východiskem pro programování. Tvorba plánu měření se dá snadno naučit, je cílená a efektivní.

Měřené geometrické prvky potřebné pro charakteristiku, např. kružnice, přímky nebo roviny, jsou v programu ZEISS CALYPSO ovládány odděleně. Díky oddělení charakteristik od měřených prvků je software ZEISS CALYPSO flexibilnější, rychlejší a uživatelsky přívětivější.

Vyšší flexibilita

  • Plány měření můžete vytvářet snadno a pohodlně, v libovolném pořadí.
  • Jednoduše změníte sled měřicích postupů v rámci plánu měření.
  • Vyberte si libovolný prvek z výkresu součásti a ZEISS CALYPSO může ihned provést automatické dílčí měření.
ZEISS CALYPSO PMI – automaticky od CAD modelu k plánu měření
ZEISS CALYPSO PMI – automaticky od CAD modelu k plánu měření

ZEISS CALYPSO PMI – automaticky od CAD modelu k plánu měření

ZEISS CALYPSO obsahuje v základním rozsahu novou funkci ZEISS CALYPSO PMI. Zkratka PMI znamená Product and Manufacturing Information (výrobní informace o produktu). Pomocí funkce ZEISS CALYPSO PMI mohou být tolerance rozměrů, tvaru a polohy, které jsou jako informace PMI obsaženy v CAD modelu, automaticky implementovány do plánu měření. Tím se výrazně sníží náročnost tvorby programů.

Zahrnuje ZEISS PiWeb reporting

ZEISS PiWeb reporting je součástí dodávky softwaru ZEISS CALYPSO. Použijte dodané šablony protokolů nebo si vytvořte své vlastní protokoly nebo šablony. Opce ZEISS PiWeb reporting plus umožňuje rozšířit integrovanou funkci statistiky z 10 měření na 1 000 měření. Aplikace ZEISS PiWeb sbs a ZEISS PiWeb enterprise vám poskytnou kompletní systém webového řízení dat týkajících se kvality.

Informative measurement results with ZEISS PiWeb
Boxplot visualization in ZEISS PiWeb