S opcí CALYPSO planner není váš měřicí stroj blokován a může se používat pro další měření.

S opcí CALYPSO planner není váš měřicí stroj blokován a může se používat pro další měření.

Vytvářet měřicí plány offline s opcí CALYPSO planner

Snadný postup od výkresu k měření

Kontaktujte nás

CALYPSO planner

Programování bez blokování měřicího stroje

S opcí ZEISS CALYPSO planner můžete vytvářet kompletní CNC měřicí plány na vzdálené počítačové stanici.
Výhoda: PLANNER neblokuje váš měřicí stroj a mohou se provádět další měření. PLANNER uloží hotový program měření, který může být poté kdykoliv vyvolán a prováděn v softwaru ZEISS CALYPSO. Kapacita měření je tedy zachována.

Simulace průběhu měření s opcemi PLANNER a SIMULATION

Simulace průběhu měření s opcemi PLANNER a SIMULATION

Simulovat měřicí průběhy mimo stroj

ZEISS CALYPSO simulation poskytuje různé možnosti: můžete například konfigurovat potřebné systémy snímačů pomocí integrované virtuální stavebnice snímačů. Také upínací přípravky a celé zásobníky snímačů mohou být zavedeny a integrovány do simulace. Takto mohou být zkontrolovány automaticky generované pojezdové dráhy a snadno a rychle korigovány případné kolize. I když dojde během simulace ke kolizi, využíváte OFFLINE stanice tím, že ušetříte vysoké náklady.