Snadný postup od výkresu k měření

ZEISS CALYPSO

Stáhnout nebo objednat informace

Kontaktujte nás

ZEISS CALYPSO

Univerzální měřicí software zaměřený na pravidelné geometrické prvky

Přednosti a parametry

  • Automatické pojezdové dráhy
  • Automatický efektivní průběh měření, bez zaznamenávání nepotřebných charakteristik
  • ZEISS CALYPSO PMI: automatická tvorba plánů měření s využitím výrobních informací o produktu v CAD modelu
  • Zahrnuje ZEISS PiWeb reporting: profesionální a interaktivníRozhraní I++ DME pro ovládání měřicích strojů jiných výrobců

Cílově orientované řešení

Na výkresu je zobrazeno, které charakteristiky mají být změřeny: rozměry, tolerance polohy a úchylky tvaru. Na rozdíl od jiných programů jsou v softwaru ZEISS CALYPSO tyto kontrolované charakteristiky také východiskem pro programování. Tvorba plánu měření se dá snadno naučit, je cílená a efektivní.

Měřené geometrické prvky potřebné pro charakteristiku, např. kružnice, přímky nebo roviny, jsou v programu ZEISS CALYPSO ovládány odděleně. Díky oddělení charakteristik od měřených prvků je software ZEISS CALYPSO flexibilnější, rychlejší a uživatelsky přívětivější.

Vyšší flexibilita

  • Plány měření můžete vytvářet snadno a pohodlně, v libovolném pořadí.
  • Jednoduše změníte sled měřicích postupů v rámci plánu měření.
  • Vyberte si libovolný prvek z výkresu součásti a ZEISS CALYPSO může ihned provést automatické dílčí měření.
ZEISS CALYPSO PMI: Automatic generation of measurement plans

ZEISS CALYPSO PMI: Automatic generation of measurement plans

ZEISS CALYPSO PMI – automaticky od CAD modelu k plánu měření

ZEISS CALYPSO obsahuje v základním rozsahu novou funkci ZEISS CALYPSO PMI. Zkratka PMI znamená Product and Manufacturing Information (výrobní informace o produktu). Pomocí funkce ZEISS CALYPSO PMI mohou být tolerance rozměrů, tvaru a polohy, které jsou jako informace PMI obsaženy v CAD modelu, automaticky implementovány do plánu měření. Tím se výrazně sníží náročnost tvorby programů.

Zahrnuje ZEISS PiWeb reporting

ZEISS PiWeb reporting je součástí dodávky softwaru ZEISS CALYPSO. Použijte dodané šablony protokolů nebo si vytvořte své vlastní protokoly nebo šablony. Opce ZEISS PiWeb reporting plus umožňuje rozšířit integrovanou funkci statistiky z 10 měření na 1 000 měření. Aplikace ZEISS PiWeb sbs a ZEISS PiWeb enterprise vám poskytnou kompletní systém webového řízení dat týkajících se kvality.

viac