Přesné zachycení obecných tvarových ploch

Kompletní program pro obecné tvarové plochy i další funkce

HOLOS je modulární softwarová aplikace pro měření obecných tvarových ploch. Moduly Geo a Digitize umožňují také kontrolu pravidelných geometrických prvků a digitalizaci ploch a křivek.

Stáhnout nebo objednat informace

Kontaktujte nás

HOLOS

HOLOS Light

HOLOS Light je určen pro kontrolu křivek a jednoduchých volně tvarovaných ploch. Hodí se pro porovnání jmenovitých a skutečných hodnot, pro výběrovou kontrolu a měření jednotlivých dílů z plastu, dřeva a plechu se zakřivenými plochami. Program měření je vytvořen velmi rychle: kliknutím na měřicí a referenční body na importovaném CAD modelu. Pro vyrovnání volných ploch stačí na monitoru definovat šest bodů. HOLOS Light vede uživatele k bodům, které mají být snímány, a měření graficky zobrazuje. Ihned po snímání jsou výsledky měření ukázány v příslušné poloze v grafickém zobrazení součásti.

HOLOS Extended

HOLOS Extended rozšiřuje funkční rozsah varianty HOLOS Light o měření složitých obecných tvarových ploch. HOLOS Extended je koncipován jako otevřený systém, může být pomocí funkcí VBScript programován a integrován do automatizační strategie uživatele. Naměřená data poskytuje HOLOS Extended také pro SPC vyhodnocení. Skenování s HOLOS Extended přináší velké množství informací i pro extrémní křivky a kontury. Funkce cubing v softwaru HOLOS Extended umožňuje porovnat řezy několika součástí.

HOLOS Geo

HOLOS Geo poskytuje funkce pro manuální a CNC měření standardní geometrie. Uživatelé, kteří potřebují měřit také pravidelné geometrické prvky, už nemusí používat software, který nabízí více funkcí, než potřebují. HOLOS Geo představuje praktické řešení pro výběrovou kontrolu, např. při kontrole prvních kusů odlitků a výkovků, při měření otvorů a referenčních značek. Kromě toho umožňuje HOLOS Geo měření pomocí referencí, potřebné především pro plechové a plastové díly. Definování a ukládání různých měřicích strategií patří rovněž k důležitým funkcím geometrie HOLOS.

HOLOS Digitize

HOLOS Digitize poskytuje funkce pro digitalizování křivek a ploch. Umožňuje rychlou a vysoce přesnou digitalizaci modelu, zachycení změn modelu a vzorkování. Zaznamenaná mračna bodů mohou být přímo konvertována do různých datových formátů pro další zpracování nebo použita v softwaru HOLOS pro vytvoření obecných tvarových ploch. To umožňuje okamžitou kontrolu popisu povrchu. HOLOS Digitize má navíc přímé rozhraní k softwaru DIMENSION, pomocí něhož je možná výměna dat ve Windows.

Opce HOLOS CAD Converter

HOLOS CAD Converter poskytuje přímé CAD rozhraní pro konverzi CAD dat pro následné zpracování v softwaru HOLOS a v CAD systémech. Aktuální verze HOLOS CAD Converter podporuje celou řadu CAD formátů. HOLOAS (.mod) a ACIS (.sat) jsou dostupné výstupní formáty.