Automaticky k měřicímu programu

ZEISS iDA

Stáhnout nebo objednat informace

Kontaktujte nás

ZEISS iDA

Přednosti a parametry

  • Programy různých výrobců ve formátu DMIS
  • Vysoký stupeň automatizace
  • Formáty měřicích plánů všech předních výrobců automobilů
  • Simulace stroje
  • Detekce kolizí
  • Řízení změn
  • Rozhraní I++ DME

Automatizované programování

ZEISS iDA poskytuje měřicímu technikovi efektivní nástroje pro plánování měření a offline programování při výrobě karoserií. Díky mnoha automatizovaným funkcím zrychluje ZEISS iDA převádění měřicích plánů na měřicí programy. Ty jsou ve standardizovaném na výrobci nezávislém formátu DMIS předávány na příslušné měřicí stroje. Zkratka iDA znamená Integrovaná DMISGen aplikace. iDA zahrnuje formáty měřicích plánů všech hlavních výrobců automobilů.

Vlastnosti

Plánování měření a programování se softwarem ZEISS iDA se provádí na základě kompletního 3D zobrazení měřicího stroje, přípravku a měřeného dílu. Pro zjednodušení programování používá software standardizované, avšak díky parametrizaci flexibilní měřicí principy.

Kompletní průběh měření je virtuálně simulován a testován pro zjištění případných kolizí. Automatizované řízení změn v softwaru ZEISS iDA pomáhá měřicímu technikovi při rychlém a spolehlivém začlenění změn plánů měření do odpovídajících měřicích programů.