Všechna důležitá data pod kontrolou. Kdekoliv.

ZEISS PiWeb

ZEISS PiWeb je škálovatelné IT řešení pro řízení dat týkajících se kvality. Můžete s ním organizovat tok informací vyplývajících ze strategie Industry 4.0 a tím zvyšovat kvalitu výrobků a produktivitu.

Stáhnout nebo objednat informace

Kontaktujte nás

ZEISS PiWeb

Přednosti a parametry

  • Škálovatelné řízení dat kvality
  • Nezávisle na výrobci a flexibilní: podpora různých typů dat jako DMO, DFQ, CSV, TXT, PCN a mnoha dalších
  • Snadná tvorba i velmi složitých šablon protokolu
  • Jednoduché a rychlé sdílení informací prostřednictvím intuitivních reportů v reálném čase
  • Interaktivní přístup k CAD zobrazením, detailním informacím a doplňujícím údajům pouhým kliknutím myši
  • Rozsáhlá statistická vyhodnocení
  • Přístup k internetu přes zabezpečené připojení https
  • Moderní, vysoce výkonná databázová technologie

Pro jednu pracovní stanici

ZEISS PiWeb je k dispozici ve čtyřech konfiguracích. ZEISS PiWeb reporting nabízí profesionální reporting a zobrazuje průběh hodnot z posledních deseti měření. Druhý stupeň ZEISS PiWeb reporting plus umožňuje statistické vyhodnocení až 1 000 měření a analýzy způsobilosti měřicího systému.

ZEISS PiWeb reporting

ZEISS PiWeb reporting plus

Síťová řešení

Pro sběr dat z různých měřicích strojů a z jiných zdrojů dat nabízí ZEISS databázová řešení ZEISS PiWeb sbs a ZEISS PiWeb enterprise. ZEISS PiWeb sbs je určen pro řízení dat kvality v měřicích místnostech a v malých firmách. ZEISS PiWeb enterprise je zaměřen na velké firmy a je rovněž vhodný pro sběr dat v různých lokalitách a pro globální sběr dat.

ZEISS PiWeb sbs

ZEISS PiWeb enterprise

Všechna požadovaná data v jednom reportu. Přístup kdykoliv a odkudkoliv.

Síťová řešení ZEISS PiWeb ukládají data týkající se kvality a jiná data o produktech na centrální server. Přes zabezpečené internetové připojení lze tato data z libovolného místa vyvolat a zobrazovat ve formě reportů. Data kvality z různých měřicích strojů od různých výrobců jsou k dispozici v globálním měřítku – a v reálném čase.

Rozpoznat kvalitativní faktory

Systém ZEISS PiWeb může také zpracovávat procesní data z výroby. Umožňuje analýzu příčinného vztahu mezi parametry procesu a znaky kvality. Tyto informace vám pomohou například předcházet chybám ve výrobě a zvyšovat životnost nástrojů.