Zpět k CAD modelu

ZEISS Reverse Engineering

Propojení mezi měřicími systémy a CAD programy: vysoce přesná a velmi kvalitní rekonstrukce ploch, efektivní zpracování mračen bodů, automatizovaná korekce nástroje a plná integrace do měřicího a digitalizačního softwaru.

Stáhnout nebo objednat informace

Kontaktujte nás

ZEISS Reverse Engineering

Reverzní inženýrství a korekce nástrojů

Přednosti a parametry

 • Vysoce přesné reverzní inženýrství
 • Uživatelsky přívětivé ovládání, moderní optika
 • Jednoduché zpracování mračen bodů
 • Automatizované rozpoznání pravidelné geometrie
 • CAD analýza kvality
 • Základní CAD funkce
 • Speciální funkce pro korekci nástroje

CAD data z mračen bodů

Reverzní inženýrství představuje významný krok pro získání konstrukčních dat z hotové součásti. Součást musí být nejprve skenována, např. s použitím optického senzoru nebo počítačového tomografu.

Vysoká kvalita výsledků

Z výsledných mračen bodů vytvoří ZEISS Reverse Engineering popisy ploch, které mohou být zpracovány přímo v CAD systému. I složité plochy se dají kompletně popsat pomocí malého množství dat. Standardní geometrie není popsána pouze jako aproximace, nýbrž také pomocí přesných geometrických prvků. Kromě přesného popisu modelu vyhlazují algoritmy plochy tak, aby vznikly pokud možno tangenciálně a křivkově spojité přechody, což je předpokladem pro optimální frézovací dráhy.

Nástroje pro reverzní inženýrství

Různé nástroje pro snadné interaktivní zpracování mračen bodů

 • Výběr nástrojem obdélník, polygon a laso (režim XoR, add, remove)
 • Snadná a efektivní správa vybraných bodů
 • Vymazání odlehlých hodnot nebo šumu

Spolehlivé algoritmy pro analýzu a automatizované zpracování mračna bodů

 • Odhad zakřivení pro podporu segmentace mračna bodů
 • Extrakce prvků pro automatické rozpoznávání pravidelných geometrických prvků
 • Algoritmy pro ředění, vyhlazování a shlukování nasnímaných dat
 • Vysoce přesná aproximace nestrukturovaných mračen bodů pomocí ploch NURBS
 • Sofistikované nástroje pro následné zpracování vytvořené geometrie
 • Důležité funkce pro analýzu kvality vypočtených křivek a ploch
 • Snadné vytváření pravidelné geometrie na základě informací diskrétních 3D bodů
 • Poskytnutí důležitých CAD funkcí pro kompletní digitalizaci složitých součástí: Průnik / Spojení / Prodloužení
 • Důležité funkce pro analýzu kvality vypočtených prvků

Jedinečné vlastnosti našeho softwaru

Vysoce přesná a vysoce kvalitní digitalizace ploch

Digitalizujte naskenovaný objekt pomocí pokročilých algoritmů a zajistěte tak svým zákazníkům vysoce kvalitní popis ploch, který splňuje nejvyšší požadavky na přesnost.

Patentovaná metoda korekce nástroje

Výkonný software ZEISS Reverse Engineering poskytuje metodu pro korekci nástroje, na kterou byl firmě Carl Zeiss udělen patent. Optimalizujte vstřikovací formy v efektivním iterativním procesu korekce pomocí sofistikovaných technik reverzního inženýrství. Software ZEISS Reverse Engineering nabízí potřebné funkce pro výrazné zkrácení časově náročného a nákladného procesu korekce nástroje pro rychlejší zahájení vaší výroby.