Zachytit 3D mračna bodů inline ZEISS AIMax cloud

Stáhnout nebo objednat literaturu

Kontaktujte nás

Optický 3D senzor pro inline měření

Optický 3D senzor ZEISS AIMax cloud je nový referenční standard pro robotickou 3D inline měřicí techniku v oblasti zpracování plechu a výroby karoserií. Senzor generuje 3D mračna bodů přímo na výrobní lince a změří složité charakteristiky s vysokou přesností ve zlomku sekundy.

Nový standard pro robotickou 3D inline měřicí techniku

Optický 3D senzor pro rychlá 100% měření v čase cyklu

Měření dosud obtížně vyhodnocovaných prvků a dílů, jako jsou nýty, matice za plechem nebo charakteristické designové linie, se s použitím senzoru ZEISS AIMax cloud provádí nyní snadno a rychle. Nastavení měření je rychlé a intuitivní, výsledek je ihned po měření zobrazen.

Příklady měřených prvků: (1) ohýbaná hrana, (2) nýt, (3) bod plochy, (4) T-kolík

Příklady měřených prvků: (1) ohýbaná hrana, (2) nýt, (3) bod plochy, (4) T-kolík

Zachytit a vyhodnotit složité charakteristiky - jen s jedním snímkem

Možnosti použití zahrnují kontrolu montážních a svařovacích procesů, měření spár a lícování při výrobě karoserií a finální montáž v automobilovém průmyslu. Zachycením hustých mračen bodů umožňuje ZEISS AIMax cloud změřit pomocí jediného snímku více charakteristik, hlavně těch, které se dají obtížně vyhodnocovat, jako jsou ohýbané hrany, nýty, body ploch a T-kolíky. Senzor se dá používat velmi flexibilně.

Po výběru měřeného prvku ve 2D obraze generuje systém 3D mračno bodů a naměřený výsledek je ihned vizualizován.

Po výběru měřeného prvku ve 2D obraze generuje systém 3D mračno bodů a naměřený výsledek je ihned vizualizován.

Výsledky měření rychle a spolehlivě

Optimalizovaná projekční technologie a vysoké 3D rozlišení umožňují rychlá a přesná měření, dokonce velmi malých prvků na plechu i na laku. Extrahování prvků v mračnu bodů je robustnější než při konvenčním zpracování obrazu, dá se rychleji nastavit a má uživatelsky přívětivější ovládání.