MICURA

ZEISS MICURA

Maximální přesnost pro malé součásti

ZEISS MICURA určuje standard pro kompaktní třídu měřicích strojů. Stroj malých rozměrů, ale se špičkovou přesností. ZEISS MICURA je standardně vybaven aktivním skenovacím senzorem ZEISS VAST XT gold a technologií navigator.

ZEISS MICURA

od 0,7 + L/400 μm

Měřicí rozsah

  X Y
Z
5/5/5
500 500 500

Malý a přesný měřicí stroj

ZEISS MICURA představuje řešení pro nové požadavky průmyslové výroby, ve které jsou součástky stále kompaktnější a nároky na přesnost stoupají. Měřicí stroj ZEISS MICURA vybavený špičkovým ZEISS senzorem VAST XT gold a technologií navigator umožňuje aktivní skenování s přesností měření méně než jeden mikrometr. ZEISS MICURA prokazuje své přednosti zejména u malých komplikovaných součástek s úzkými tolerancemi, jaké se používají například v optice a elektronice. Přes své kompaktní rozměry disponuje systém měřicím rozsahem 500 x 500 x 500 mm, což je výrazně více než srovnatelné přístroje.

Přesné vysokorychlostní skenování

ZEISS senzor VAST XT gold umožňuje vysokorychlostní skenování až s 200 měřenými body za sekundu. V krátkém čase se kromě geometrických veličin dají přesně změřit také parametry tvaru a polohy jako kruhovitost nebo rovinnost. Senzor může být vybaven velmi malými snímacími kuličkami. Nejmenší snímač má průměr kuličky pouhých 0,3 mm.

Automatická rychlost měření s ZEISS technologií VAST navigator

ZEISS MICURA je standardně vybavena technologií VAST navigator. Pomocí ní je automaticky nastavena optimální rychlost měření při garantované přesnosti, což výrazně zkrátí dobu měření. Na místech s vysokými požadavky na přesnost se pohybuje ZEISS MICURA o něco pomaleji. Když jsou kontury jednodušší a postačuje nižší přesnost, jede stroj rychleji. Další časovou úsporu přináší technologie navigator díky tangenciálnímu najíždění a snímání, skenování po šroubovici a rychlé dynamické kalibraci snímačů.

Computer-Aided Accuracy (CAA)

Chyby měření způsobené dynamicky vyvozenými setrvačnými účinky jsou počítačově korigovány.

Ovládání a ergonomie

Pro stroj ZEISS MICURA byl nově upraven ovládací panel. Displej a dva joysticky umožňují ovládat a programovat měření nezávisle na počítači. Ovládání je přehledně rozvrženo a usnadňuje práci i uživatelům bez větších zkušeností s měřicími stroji. Na pult kolem granitového stolu lze odkládat ovládací panel a nástroje mimo měřicí rozsah.

Promyšlená konstrukce

  • Keramická vedení a velká nosná základna minimalizují citlivost vůči vnějším vlivům
  • Vzduchová ložiska ZEISS po čtyřech stranách zaručují stabilitu a přesnost
  • Čidlo pro měření teploty součásti patří k základnímu vybavení stroje ZEISS MICURA
  • Snímací síla senzoru je aktivně regulována a je velmi nízká, což je ideální pro citlivé materiály
  • Řídící technika, software, senzory a doplňkové komponenty jsou produkty ZEISS a jsou optimálně vzájemně sladěny

Příklady aplikací

  • Převodníky nebo seřizovací jednotky s vysoce přesnými vedeními a ložisky
  • Písty nebo hřídele s velmi úzkými tolerancemi
  • Umělé kyčelní klouby
  • Ozubená kola
  • Optické čočky