One Button. One Truth.

ZEISS O-SELECT

Přístroj ZEISS O-SELECT umožňuje snadné a spolehlivé optické měření součástek ve 2D.

Stáhnout nebo objednat literaturu

Kontaktujte nás

ZEISS O-SELECT

Spolehlivé měření stiskem tlačítka

Díky plně automatickému nastavení osvětlení i ohniska jsou eliminovány chyby při měření, způsobované faktorem obsluhy. Pouhým stiskem tlačítka přístroj ZEISS O-SELECT parametry vyhodnotí a výsledky zdokumentuje, a to i v podobě odborné zprávy, je-li zapotřebí.

 • Úvod

  Nový, inteligentní digitální měřicí projektor ZEISS O-SELECT

  Ve výrobních prostředích jsou ruční zařízení, jako např. úhloměry, měřidla a profilové projektory, stále více nahrazována optickými přístroji a přístroji pro kontaktní měření. Nelze přitom opomíjet vliv faktoru obsluhy těchto ručních nástrojů. Pomocí přístroje O-SELECT společnost ZEISS redukuje vliv tohoto faktoru na minimum. Díky vysoké úrovni automatizace a snadnému použití tohoto přístroje lze komplexní měření provádět rychle, se zpětným vysledováním a opakovaně.

  Sériové měření stiskem tlačítka

  Součástky, pro něž již byl vytvořen plán měření, lze pomocí přístroje ZEISS O-SELECT testovat stiskem tlačítka. Systém identifikuje umístěnou součástku a automaticky načte příslušný program. Zarovnání je taktéž automatické. Přístroj ZEISS O-SELECT nastavuje optimální osvětlení a zaostřuje automaticky. Snižuje tak nejen zátěž obsluhy, ale přispívá i k tomu, že měření je na obsluze nezávislé a opakovatelné. V případě potřeby je spolehlivým výsledkem automatický výstup či vytištěná zpráva.

  Plně automatický

  1. Umístěte součástku
  2. Spusťte sériové měření
  3. Opakovatelné, zpětně vysledovatelné výsledky a automatický výstup

  Oblasti použití

  Přístroj ZEISS O-SELECT, užívaný ať již v automobilovém, elektronickém průmyslu či při zpracování plastů, nabízí právě jednoduchost a spolehlivost, nezbytnou v dnešním průmyslovém prostředí. Digitální měřicí projektor je vhodný zejména ke kontrole rozměrové přesnosti vzdáleností, poloměrů a úhlů. Běžné zkušební součástky zahrnují perforované a ohýbací součástky nebo injekčně tvarované a laserem řezané obrobky.

 • Optika a osvětlení

  Automaticky zaostřený

  Nesprávné zaostření může vést k chybám v měření v řádu několika mikrometrů. Při ručním zaostřování může snadno dojít k chybě, aniž by si toho obsluha všimla. Za účelem eliminace tohoto zdroje chyb přístroj ZEISS O-SELECT parametry automaticky identifikuje, aby je otestoval, a nastaví příslušnou ohniskovou rovinu. Jinými slovy, chyby obsluhy jsou eliminovány.

  O-SELECT zaostřuje automaticky - zcela bez zásahu obsluhy

  Telecentrická optika

  Standardní objektivy jsou založeny na principu centrální projekce: čím je objekt vzdálenější, tím menší je na snímači zobrazen. Naopak telecentrická čočka zvětšení obrazu v případě axiálního pohybu objektu nemění. Znamená to, že rozměrovou přesnost lze zachytit správně, bez ohledu na vzdálenost od objektu.

  Automaticky to nejlepší světlo

  Optické měření může být úspěšné jen v případě správného osvětlení. Pro zajištění co možná nejlepšího světla pro sledování každého parametru nabízí přístroj ZEISS O-SELECT variabilní systém osvětlení. Osvětlení se nastaví automaticky s ohledem na ten či onen parametr, čímž je vyloučena možnost jakékoli chyby obsluhy.

  1 Osmisegmentové svítidlo s dvojitým kruhem pro variabilní odražené osvětlení
  2 Montážní blok pro opční koaxiální svítidlo
  3 Procházející světlo pro maximální kontrast

  Osvětlovací systém se skládá ze zařízení propouštějícího světlo a ze svítidla s dvojitým kruhem, kdy každý kruh vykazuje osm segmentů. Intenzita propouštěného světla a každého segmentu svítidla s dvojitým kruhem se nastavuje automaticky, takže se vytvoří optimální kontrast v závislosti na vlastnostech obrobku a poloze měřených parametrů.

  Koaxiální svítidlo coby opce

  K dispozici je i koaxiální osvětlení s optikou. Doporučuje se pro měření hluboko ležících struktur, jež by byly jinak zastíněny.

 • Software

  Nejrychlejší způsob, jak získat své výsledky

  Software ZEISS O-SELECT je kombinací metrologických poznatků společnosti ZEISS a inovativní, jednoduché obsluhy. Sériová měření se provádějí stiskem tlačítka – bez ohledu na faktor obsluhy. Jednorázová měření a plány měření jsou díky softwaru ZEISS O-SELECT bezproblematická: protože je snadno pochopitelný, nabízí jasný návod pro obsluhu a snižuje její zátěž.

  Měří přímo v obrazu

  Pro vyvolání aktuálně potřebných funkcí a informací stačí pouze kliknout na myš. Zobrazí se jen to, co je skutečně zapotřebí. – To je základní myšlenka, na níž software ZEISS O-SELECT stojí. Při většině měření nebudete muset nikdy odcházet od hlavního okna. Namísto procházení podnabídek měříte přímo v obrazu. Přehledná grafická a logická struktura softwaru zvyšuje jednoduchost ovládání. A: obsah jednotlivých oken lze definovat na individuální bázi.

  Ovladatelný pomocí dotykového displeje

  Přístroj ZEISS O-SELECT ovládejte pomocí dotykového displeje a zažijete novou dimenzi co do pohodlí při obsluze. U mnoha aplikací to znamená, že užití klávesnice a myši již není zapotřebí.

  Sériové měření stiskem tlačítka

  Součástky, pro něž byl již plán měření vytvořen, lze pomocí přístroje ZEISS O-SELECT testovat stiskem tlačítka. Systém identifikuje umístěnou součástku a automaticky načte příslušný program. Zarovnání je taktéž automatické. Přístroj ZEISS O-SELECT nastavuje optimální osvětlení a zaostřuje automaticky. Snižuje tak nejen zátěž obsluhy, ale měření činí na obsluze nezávislé a opakovatelné. V případě potřeby je spolehlivým výsledkem automatický výstup či vytištěná zpráva.

  Plně automatické sériové měření

  1. Umístěte součástku
  2. Spusťte sériové měření
  3. Výsledek a zpráva

  Jednoduchý způsob v případě jednorázových měření – prostřednictvím Click & Pick

  Díky přístroji ZEISS O-SELECT lze rychle, snadno a spolehlivě měřit i neznámé součástky, pro něž nebyl vytvořen žádný plán měření. Na základě využití automaticky vysoce kontrastního a zaostřeného obrazu přístroj ZEISS O-SELECT identifikuje možné prvky jako kruhy a přímky.

  Pokud přesouváte některý z těchto prvků myší, docílíte možných parametrů jako poloměrů, vzdáleností a úhlů. Na první klik definujete vstupní funkci a na druhý dotek vyberete jednu z nabízených testovacích funkcí – vše intuitivně, přímo v objektu. Naměřená hodnota se pak objeví vedle kótovací šipky. Získáte tak všechny požadované rozměry neznámé testované součástky.

  Jednorázové měření a vytvoření plánu měření

  1. Umístěte součástku
  2. Spusťte jednorázové měření
  3. Pomocí Click&Pick navolte parametry
  4. Výsledek a zpráva
  5. Uložte měření

  Vytvořte plány měření

  Je to jen malý krok od jednorázového měření k sériovému měření. Postupujete stejně jako v případě jednorázového měření a v obrázku vyberte požadované parametry prostřednictvím funkce Click & Pick. Žádné speciální znalosti nejsou zapotřebí, neboť programování je plně intuitivní a navíc i zábavné! Mezitím se již na pozadí generuje plán měření. Vše, co musíte udělat, je uložit ho – to je vše, co se ho týče.

  Odborné zprávy

  Měření lze nahrávat a vyhodnocovat, a to pomocí nástroje pro vytváření zpráv ZEISS PiWeb, integrovaného do měřicího software. Pro efektivní výměnu informací jsou k dispozici různé šablony zpráv – od jednoduché grafické zprávy až po podrobnou zprávu se seznamem. Díky tomu lze zprávy vytvářet prakticky, bez námahy a hlubších znalostí. Jednou zejména snadnou možností je zpráva vytvořená na jeden klik, kdy se na stisknutí tlačítka zobrazí aktuální náhled na monitoru v podobě zprávy.

 • Struktura systému

  Inteligentní, kompaktní a spolehlivý

  Hardware a software ZEISS O-SELECT jsou optimálně sladěny pro zajištění toho, aby 2D geometrie mohla být testována s vynikající rychlostí a spolehlivě. Kompaktnost a robustnost přístroje ZEISS O-SELECT umožňuje, aby byl instalován prakticky v libovolném místě. Vámi testované součástky můžete přesně změřit všude, kde je to zapotřebí – ať již při vstupní kontrole či při výrobě.

  1 Fotoaparát s vysokým rozlišením

  2 Pohon pro automatické zaostřování

  3 Telecentrická ZEISS optika

  4 Svítidlo s dvojitým kruhem, každý o osmi segmentech

  5 Opční koaxiální svítidlo

  Součásti systému

  Systém sestává z měřicího systému, klávesnice dotykového displeje a ze softwaru ZEISS O-SELECT. Externí displej nabízí oproti malému integrovanému displeji jasné výhody: lepší přehled, lepší orientaci a více detailů. Jeho dotyková funkce ještě více usnadňuje obsluhu systému. Software byl vyvinut speciálně pro ZEISS O-SELECT systém a vyznačuje se novým, inovativním přístupem. To je hlavní výhoda nejen pro nezkušenou obsluhu, ale i pro odborníky, kdy jim inteligentní software ulehčí zátěž.

  Koaxiální svítidlo coby opce

  K dispozici je i koaxiální osvětlení s optikou. Doporučuje se k měření hluboko ležících struktur, jež by byly jinak zakryty stínem.

  Velikost zařízení
  402 mm x 510 mm x 727 mm (š x h x v)
  Velikost měřicího pole
  přibližně 100 mm x 90 mm
  Součásti systému
  Digitální měřicí projektor, pracovní stanice, obrazovka monitoru, software ZEISS O-SELECT