Propojená mikroskopie. Urychlete své rozhodování.

Řada průmyslové mikroskopie

170 let zkušeností a nesrovnatelné možnosti zpracování dat ze všech zařízení: díky komplexnímu portfoliu propojených řešení orientovaných na konkrétní aplikace v průmyslové mikroskopii Vám ZEISS pomůže vyčíst z dat užitečné informace a urychlit tak správné rozhodování.

Stereo and Zoom Microscopes

Confocal Microscopes

Electron Microscopes

X-Ray Microscopes

Historicky první vizualizace v reálném čase s plným zaostřením celého objektu

ZEISS Visioner 1

Tradiční zobrazovací systémy nabízejí malou hloubku ostrosti. Určité části vzorku tak nemusejí být plně zaostřené, což má za následek přehlédnutí některých rysů objektu, rostoucí únavu uživatele či neúplný pozorovaný obraz.

ZEISS Visioner 1 přináší revoluci ve světě optického pozorování a dokumentace. Díky jedinečnému systému mikročoček Micro-mirror Array Lens System (technologie MALSTM) je vůbec poprvé v historii možné zobrazit vše s plným zaostřením v reálném čase.

Zvýšení produktivity díky analýze obrazu

Zpracování dat v různých dimenzích

Svou řadou průmyslových mikroskopů podporuje společnost ZEISS své zákazníky při konzistentním získávání, řízení a využívání dat v prostředích využívaných více uživateli, více odděleními a prostřednictvím různých typů mikroskopů.

Tím je umožněn provoz nezávislý na uživateli, jakož i analýza trendů a hlubší vhled při porovnání výsledků v různých dimenzích, různými metodami a prostřednictvím sdílení dat. Výsledek: vyšší produktivita a jistota v aplikacích průmyslové mikroskopie.

  • Vhodné/nevhodné pro vizuální kontrolu
  • Identifikujte závady a neshody a stanovte jejich hlavní příčinu
  • Určete drsnost a topografii
  • Sledujte kontaminaci různými částicemi
  • Identifikujte odchylky kritických geometrických rozměrů

Inteligentní zpracování dat

pro připojenou mikroskopii

Unifikované uživatelské rozhraní jádra ZEN umožňuje uživatelům pracovat stejným způsobem s různými mikroskopy, od stereoskopických mikroskopů až po plně automatizované špičkové aplikace. Výkonný software umožňuje korelaci světelné a elektronové mikroskopie v multimodálních pracovních procesech a poskytuje propojení mezi systémy, odděleními a pobočkami. Jádro ZEN zvládá víc než jen mikroskopické zobrazení. Je nejrozsáhlejší sadou nástrojů pro zobrazování, segmentaci, analýzu a propojení dat v rámci multimodální mikroskopie v propojených laboratořích zkoumajících materiály.

Procesní zaměření

Jádro ZEN umožňuje procesní zabezpečení kvality mikroskopických aplikací prostřednictvím vyhrazených
softwarových modulů pro takové aplikace, jako je například analýza technické čistoty a šablony úloh pro automatickou kvantifikaci obrazu.

Mobilní přístup

ZEN Data Explorer umožňuje přístup ke všem datům v centrálním úložišti ZEN dat z libovolného místa prostřednictvím mobilního zařízení nebo prohlížeče.

Spolehlivé datové úložiště

Centrální databáze pro bezpečnou manipulaci s daty a dokumentaci nabízí škálovatelné řešení centrálního úložiště výsledků, metod a šablon.

Korelace a propojení

Prostřednictvím svého korelačního datového výstupu umožňuje jádro ZEN rychlou a snadnou lokalizaci zájmové oblasti napříč různými zobrazovacími metodami a mikroskopickými technologiemi.

Import třetích stran

Uživatelé mohou integrovat a zpracovávat snímky třetích stran, a to i snímky zachycené mikroskopy jiných výrobců.

Aplikace pro systémy průmyslové mikroskopie

Procesně orientovaná řešení pro účinnou analýzu kvality

ZEISS nabízí nejširší sortiment řešení pro průmyslové aplikace v různých průmyslových segmentech: elektronika, automobilový průmysl, letecký průmysl, lékařská zařízení a aditivní výroba. V rámci partnerství Vám nabídneme komplexní portfolio mikroskopů a cílených softwarových řešení, které vyřeší Vaše konkrétní technologické problémy, zdokonalí Vaše procesy a zkrátí dobu čekání na výsledek. S využitím světelných, rentgenových a elektronových zobrazovacích metod našich jedinečných řešení mikroskopie dosáhnete vysoké kvality zobrazení.

Analýza neshod a metalografie

Stanovení hlavní příčiny neshody

Výzva

Metalografie ukazuje vnitřní strukturu materiálů. Pokud něco nejde podle plánu, je nutné zkontrolovat, zanalyzovat a zdokumentovat neshodu s cílem nalezení její hlavní příčiny.

Vaše výhoda se ZEISS

Zkrácení doby čekání na výsledek díky procesně orientovanému softwaru a korelaci výsledků s jádrem ZEN.

Vizuální kontrola

Rychlá a opakovatelná

Výzva

Optická kontrola nabízí výrobcům možnost zachytit a zastavit chyby v okamžiku, kdy se objeví. Spoléhá se na rychlé a opakovatelné zobrazení a spolehlivou dokumentaci v dílně a na útvarech kvality.

Vaše výhoda se ZEISS

ZEISS nabízí správné řešení mikroskopie pro každý způsob kontroly: světelné mikroskopy, skenovací elektronové mikroskopy a rentgenové mikroskopy.

Optické měření

Přesná měřicí technika v mikroskopickém měřítku

Výzva

S rozvojem technologie výroby musí být výrobní nástroje schopné vyrábět produkty s ambiciózními tolerancemi parametrů. Pro zajištění kvality těchto produktů a komponent musí výrobci měřit v lidským okem neviditelných rozměrech.

Vaše výhoda se ZEISS

Nesrovnatelné zkušenosti společnosti ZEISS v mikroskopii a její rozsáhlé know-how v metrologii přinášejí spolu se širokou škálou typů mikroskopů naprosto přesné výsledky.

Charakterizace povrchu

3D topografie a drsnost

Výzva

Povrchy s povrchovou úpravou a funkční povrchy se složitou geometrií musí být z hlediska drsnosti a 3D topografie charakterizovány s maximální přesností.

Vaše výhoda se ZEISS

V závislosti na požadavcích dané aplikace může společnost ZEISS nabídnout kromě špičkových řešení mikroskopie, jako jsou ZEISS LSM 900 MAT a ZEISS Smartproof 5, i volitelné dotykové měření.

Analýza částic

Spolehlivé zajištění kvality pro technickou čistotu

Výzva

Čistota součástí a dílů je středem pozornosti ve většině průmyslových výrobních procesů. Neodhalená kontaminace částicemi může ovlivnit výkon, životnost a spolehlivost konečných produktů.

Vaše výhoda se ZEISS

ZEISS Vám umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí týkající se klíčových zdrojů kontaminace.

Od mikrometru k nanometru

ZEISS přináší unikátně komplexní portfolio všech typů mikroskopů relevantních pro průmyslové aplikace. Pouze ZEISS nabízí zákazníkům kompletní a ucelený systém řešení díky datům korelovatelným z různých technologií mikroskopů a základnímu, procesně zaměřenému softwaru ZEN.

Světelný/konfokální

Rentgenová tomografie

Světelný/konfokální

Skenovací elektron

Potřebujete více informací o řešení mikroskopie ZEISS?

Vyplňte formulář níže a stáhněte si naši brožuru.