Propojená mikroskopie

Urychlit rozhodování

ZEISS Industrial Microscopy Series

170 let zkušeností a vysoce výkonné zpracování dat ze všech zařízení: Díky komplexnímu portfoliu propojených řešení orientovaných na konkrétní aplikace v průmyslové mikroskopii vám ZEISS pomáhá získat potřebné informace z naměřených dat a urychlit tak správné rozhodování.

Vyšší produktivita díky analýze obrazu

Komplexní zpracování dat

S řadou ZEISS Industrial Microscopy Series podporuje společnost ZEISS své zákazníky při získávání, správě a využívání mikroskopických dat ve víceuživatelském prostředí, napříč odděleními a s různými typy mikroskopů.

To umožňuje provoz nezávislý na uživateli, analýzu trendů, sdílení dat a hlubší vhled propojením výsledků v různých rozměrových dimenzích a pomocí různých metod. Výsledek: vyšší produktivita a spolehlivost v aplikacích průmyslové mikroskopie.

  • Hodnocení dobré/špatné při vizuální kontrole
  • Identifikovat vady a neshody a stanovit jejich příčinu
  • Charakterizovat drsnost a topografii
  • Sledovat kontaminaci částicemi
  • Detekovat odchylky kritických geometrických rozměrů

Inteligentní zpracování dat

pro propojenou mikroskopii

Jednotné uživatelské rozhraní softwaru ZEN core umožňuje uživatelům stejným způsobem ovládat různé mikroskopy, od stereomikroskopů až po plně automatizované špičkové aplikace. Výkonný software umožňuje korelaci světelné a elektronové mikroskopie v multimodálních pracovních postupech a propojuje jednotlivé systémy, oddělení a lokality. ZEN core zvládá víc než jen mikroskopické zobrazování. Je to nejrozsáhlejší sada nástrojů pro zobrazování, segmentaci, analýzu a propojení dat v rámci multimodální mikroskopie v síťově propojených laboratořích kvality.

Orientace na pracovní postup

ZEN core umožňuje postupově orientované zajištění kvality pro mikroskopické aplikace prostřednictvím
specializovaných softwarových modulů pro aplikační oblasti, jako jsou analýza technické čistoty a šablony úloh pro automatickou kvantifikaci obrazu.

Mobilní přístup

Průzkumník dat ZEN umožňuje přístup ke všem datům v centrálním datovém úložišti ZEN z jakéhokoli místa prostřednictvím mobilního zařízení nebo prohlížeče.

Spolehlivé úložiště dat

Centrální databáze pro bezpečné zpracování dat a dokumentaci nabízí škálovatelné řešení centrálního úložiště pro výsledky, metody a šablony.

Korelace a konektivita

Díky výstupu korelovaných dat umožňuje ZEN core rychlé a snadné přemístění oblastí zájmu pro různé zobrazovací metody a mikroskopické technologie.

Import třetích stran

Uživatelé mohou integrovat a zpracovávat obrazy třetích stran, a to i z mikroskopů jiných výrobců.

Aplikace pro systémy průmyslové mikroskopie

Procesně orientovaná řešení pro efektivní analýzu kvality

ZEISS dodává velmi širokou škálu řešení pro průmyslové aplikace v různých průmyslových segmentech: elektronika, automobilový a letecký průmysl, lékařská zařízení a aditivní výroba. S naším komplexním portfoliem mikroskopů a s cílenými softwarovými řešeními se staneme vašimi partnery při řešení specifických technologických problémů, pro zdokonalení vašich procesů a minimalizaci času do získání výsledku. S našimi unikátními světelnými, rentgenovými a elektronovými mikroskopickými systémy dosáhnete vysoké kvality zobrazování.

Metalografická analýza defektů

Zjištění příčiny defektu

Požadavek

Metalografie odhaluje vnitřní strukturu materiálů. V případě nesrovnalostí je nutné zjistit, analyzovat a dokumentovat poruchu, aby byla určena příčina defektu.

Výhoda produktů ZEISS

Kratší čas k dosažení výsledku díky procesně orientovanému softwaru a korelaci výsledků se ZEN core.

Vizuální kontrola

Rychlá a reprodukovatelná

Požadavek

Optická kontrola umožňuje výrobcům zachytit a eliminovat chyby hned, když se objeví. Předpokladem jsou rychlé a reprodukovatelné obrazy a spolehlivá dokumentace ve výrobě a v odděleních kvality.

Výhoda produktů ZEISS

ZEISS nabízí správné mikroskopické řešení pro každou kontrolní aplikaci: světelné, skenovací elektronové a rentgenové mikroskopy.

Optické měření

Přesná měřicí technika v mikroskopickém měřítku

Požadavek

S pokrokem výrobní technologie mohou výrobní nástroje vytvářet na obrobcích prvky s velmi úzkými tolerancemi. Pro zajištění kvality takových produktů a komponentů musí výrobci měřit v rozměrech menších, než dokáže vnímat lidské oko.

Výhoda produktů ZEISS

Bezkonkurenční zkušenosti společnosti ZEISS v oblasti mikroskopie a její rozsáhlé metrologické know-how zajišťují přesné výsledky v širokém spektru různých typů mikroskopů.

Charakterizace povrchu

3D topografie a drsnost

Požadavek

U povrchů s povrchovou úpravou a funkčních povrchů se složitou geometrií je třeba s maximální přesností prozkoumat drsnost a trojrozměrnou topografii.

Výhoda produktů ZEISS

Podle požadavků dané aplikace nabízí ZEISS kromě špičkových mikroskopických řešení, jako jsou ZEISS LSM 900 MAT a ZEISS Smartproof 5, také možnost dotykového měření.

Analýza částic

Spolehlivé zajištění kvality pro technickou čistotu

Požadavek

Čistota součástí a dílů je velmi důležitá ve většině průmyslových výrobních procesů. Nezjištěná kontaminace částicemi může ovlivnit funkčnost, životnost a spolehlivost koncových produktů.

Výhoda produktů ZEISS

Produkty ZEISS vám umožňují informovaná rozhodnutí o příčině kontaminace.

Potřebujete více informací o ZEISS Microscopy Solutions?

Vyplňte formulář níže a obdržíte naši brožuru.

Mikroskopická řešení:

Propojená mikroskopie pro vyšší produktivitu v pracovním postupu

ZEISS METROTOM

Zjistěte více o našich řešeních s využitím počítačové tomografie.