Mimořádná stabilita ZEISS CenterMax
ZEISS CenterMax může být integrován přímo do výrobní linky.

Měřicí stroj do výroby

ZEISS CenterMax může být integrován přímo do výrobní linky. Vibrace z obráběcích strojů jsou účinně tlumeny. Díky variabilní základně pro součásti je stroj ideální pro automatické zakládání.

ZEISS CenterMax

Hlavní vlastnosti

Souřadnicová měřicí technika pro výrobu

 • Konstrukce stroje optimalizovaná pro integraci do výroby
 • Teplotní stabilita v rozsahu +15ºC až +40ºC
 • Pneumatická izolace proti vibracím
 • Robustní konstrukce stroje

Technologie navigator

 • Automatické vytvoření ideální měřicí strategie
 • Tangenciální najíždění
 • Skenování po šroubovici
 • Dynamická kalibrace snímačů

Funkce VAST Performance

 • FlyScan
 • QuickChange
Thanks to the temperature variable accuary formula of ZEISS CenterMaX, the accuracy of this system can be exactly determined for different temperatures

Temperature Variable Accuracy (TVA) – specifikace přesnosti v závislosti na teplotě

Přesnost měřicích strojů je obvykle uváděna pouze pro standardní teplotu. Přesnost stroje CenterMax může být díky vzorci pro TVA přesně specifikována pro různé okolní teploty.

Varianty

 • Dotykový displej – odolný vůči oleji a nečistotě
 • Pneumatický zásobník snímačů
 • Bezpečnostní zařízení
 • Otočný stůl
Ovládací stanice pro ZEISS CenterMax je ideální pro dílenské prostředí a pro ovládání v rukavicích, může být v případě potřeby přemístěna.

Technické údaje pro ZEISS CenterMax

 

ZEISS VAST gold / ZEISS VAST XTR gold

 

Chyba měření délky E0 v μm

Při 20 °C

1.2 + L/280

Při 26 °C

1.5 + L/250

Při 30 °C

1.7 + L/230

Při 40 °C

2.2 + L/180