ZEISS Zakládací systémy

Modulární systém s neomezenými možnostmi

Volbou správných komponent můžete efektivně optimalizovat zakládání součástí na měřicí stroj - v měřicí místnosti nebo ve výrobě. 

ZEISS manuální zakládací systém

Zvýšení kapacity měření, spolehlivosti a ergonomie

Snadné a bezpečné „zaparkování“

ZEISS nakládání palet

Výměna palet musí proběhnout rychle, aby se zabránilo zbytečným prostojům stroje. Zároveň je nutná spolehlivost a přesnost. ZEISS nakládání palet zajišťuje obojí: snadnou a přesnou přepravu součástí do měřicí polohy a jejich bezpečné umístění díky sledování polohy a tříbodové podpěře.

ZEISS nakládání palet
ZEISS Pallet transport cart

Pojíždění místo zvedání

Z přípravného stolu na přepravní vozík, k měřicímu stroji a do měřicí polohy: pojíždění palet při každé fázi měřicího procesu. Urychluje to proces kontroly a zvyšuje procesní spolehlivost ve srovnání s nakládkou jeřábem nebo ručním nakládáním.

ZEISS přípravná otočná stanice

ZEISS přípravná otočná stanice vám umožňuje co nejrychlejší výměnu již změřených a ještě nezkontrolovaných součástí na měřicím stroji.Po dokončení měřicího programu přesune obsluha kontrolovanou paletu z měřicího stroje na přípravnou stanici, otočí pohyblivou jednotku o 180 stupňů a poté posune předem upnuté součásti do měřicí polohy. Výměna palet trvá jen několik sekund, což zaručuje minimální prostoje stroje.

ZEISS přípravná otočná stanice
ZEISS výměnná stanice

ZEISS výměnná stanice

ZEISS výměnná stanice je ideální systém pro přípravu více kontrolovaných dílů mimo stroj a pro jejich rychlé umístění do měřicí polohy. To umožňuje větší časovou flexibilitu, protože příprava součástí a jejich měření jsou nyní zcela samostatné kroky. Obsluha může využít volný čas pro přípravu nebo demontáž dalších dílů.Upnuté díly mohou být za několik málo sekund umístěny do měřicí polohy – v pořadí podle vašich potřeb.Změřené díly přesunete zase rychle zpět na volné přípravné místo, kde je můžete v klidu demontovat a odebrat.

Duplex system for ZEISS DuraMax

ZEISS DuraMax CMM has an integrated passive damping system that can be loaded from four sides and has completely covered guideways. No compressed air is required.The ZEISS duplex system for the ZEISS DuraMax increases machine’s productivity since parts to be inspected are clamped and removed during the measuring process. The system also improves ergonomics for part handling and prevents damage to the measuring sensor technology. Additionally, it enables to optimize throughput significantly.

Duplex system for ZEISS DuraMax
Gage Station

Gage Station

The ZEISS GageStation optimizes your Statistical Process Control (SPC) directly at the shopfloor by collecting your measuring data from the CMM and your hand gauges in one user friendly ZEISS PiWeb database. The measuring results of hand gauges are added by a generic entry mask to the database. The measuring results can be analyzed in generic statistical reports. The enclosed station protects the measuring equipment from environmental influences. This compact station with an minimum footprint is suitable for DuraMax 5/5/5 (HTG) - optional with Duplex System, O-INSPECT 3/2/2, O-INSPECT 5/4/3 or O-DETECT.

NEW!

Automated shuttle system from ZEISS

complements the modular ZEISS Solutions portfolio.  

Precision and speed, coupled with an automatic pallet feeding system; result in the new efficient ZEISS automation solution for the rough production environment.
 
Immediate loading with the new automated shuttle prevents time losses, because several test parts are equipped far away from the device and brought quickly into the measuring position as required and ongoing measurements are not disturbed.
 
In addition, a machine and plant safety ensures and makes an almost unmanned operation possible.

ZEISS PRISMO with Automated shuttle system
ZEISS Automated Shuttle Station with three Set-up places
ZEISS Automated Shuttle Station
Application examples

Více možností se strojem ZEISS PRISMO

ZEISS ONE.STOP.SOLUTION

ZEISS CenterMax s automatickým zakládacím systémem

ZEISS ONE.STOP.SOLUTION

Duplexní systém pro ZEISS DuraMax

ZEISS ONE.STOP.SOLUTION