Pro vyšší produktivitu

Se softwarovými balíčky ZEISS můžete zlepšit vytíženost svých měřicích strojů a efektivněji zpracovávat naměřená data. Rychlé reakční doby, náš teleservis a garantovaná dostupnost náhradních dílů významně přispívají k tomu, aby produktivita vašich zařízení byla stále na nejvyšší úrovni.

Softwarové balíčky
Nabízíme různé softwarové balíčky pro zajištění optimálního využití vašich měřicích strojů. Jsou založeny na stejných platformách a přizpůsobeny speciálně vašim potřebám. Servisní technik vám na místě poskytne odbornou pomoc.

 

Průvodce údržbou
Na základě používání stroje stanoví náš průvodce údržbou optimální termín údržby pro příslušný stroj. Doporučí nejvhodnější rozsah kalibračních služeb (základní, rozšířené nebo kompletní).
Průvodce vychází z našich dlouholetých servisních zkušeností a značného množství dat z různých aspektů používání stroje. Vyhodnocovány jsou následující údaje:

  • počet a závažnost kolizí
  • počet snímání
  • pojezdové dráhy v osách XYZ
  • aktuální počet provozních hodin stroje

 

Při používání několika souřadnicových měřicích strojů lze jejich aktuální stav monitorovat pomocí ZEISS Master Control Center.
Se systémem ZEISS PiWeb jsou v reálném čase analyzovány, vyhodnocovány a graficky zobrazovány všechny typy dat kvality a procesních dat z výrobních závodů.

Rychlá reakční doba
Naše regionální servisní síť umožňuje rychlý přístup k našim certifikovaným servisním technikům. Pro více informací o garantované rychlejší reakční době kontaktujte regionálního servisního partnera.
Pomocí našeho softwaru teleservisu můžeme rychle rozpoznat závady a zjistit, jak vám co nejlépe pomoci. Ušetří to čas a náš servisní technik získá již předem všechny potřebné informace, aby mohl problém na místě vyřešit.

 

Globální dostupnost náhradních dílů
Nabízíme náhradní díly, výměnné a spotřební díly. Výměnné díly jsou v závodě recyklovány nebo renovovány a mohou se potom opět použít.
Dostupnost náhradních dílů, rychlé dodání a globální nasazení servisních techniků zajišťují minimální prostoje strojů.