Vítr změny ze závodu Ikola

Větrná energetika má významný růstový potenciál. Moventas, jeden z největších světových výrobců větrných turbín, je připraven využít této situace díky investicím do měřicí techniky Carl Zeiss.

Jaký má Moventas úspěch s řešeními ZEISS:
ZEISS CenterMax
ZEISS CALYPSO
ZEISS VAST XT gold
Přínos:
  • Zlepšená přesnost a opakovatelnost
  • Doba měření zkrácena na dvanáctinu

Automatizovaný měřicí stroj optimalizuje výrobní proces převodovek pro větrné turbíny

Situace

Před několika lety naplánovala společnost Moventas nový závod, který by dodával tisíce planetových převodovek ročně. Dříve byly tyto komponenty vyráběny v malých množstvích ručně a jednotlivě. Velké změny si vyžádal další krok – zavedení sériové výroby. Měl být zaveden nový systém řízení kvality, který obsáhne všechny přístroje a procesy a navzájem je zkombinuje. Taisto Kymäläinen, odpovědný manažer kvality, měl se svým týmem provést hloubkovou analýzu interních procesů a probrat stávající postupy. Zahrnovalo to i porovnání ceny a výkonu všech měřicích přístrojů a řešení na trhu. “Když jsem na veletrhu Control 2006 uviděl souřadnicový měřicí stroj CenterMax, hned jsem věděl, že je vhodným řešením pro závod Ikola,” uvádí Taisto Kymäläinen. Proto zvolil firmu Carl Zeiss jako partnera pro řešení. A dnes lze konstatovat, že nedávno otevřený závod v Ikole dokonce překročil plánovaná čísla pro výrobu planetových převodovek.

Tanja Lähteenmäki u ručně ovládaného stroje ZEISS CenterMax přímo ve výrobě během korekce procesu.
Tanja Lähteenmäki u ručně ovládaného stroje ZEISS CenterMax přímo ve výrobě během korekce procesu.

Celkový proces

Kvalita ozubených kol v planetových převodovkách má zásadní význam pro energetickou účinnost a životnost větrné elektrárny. Surový materiál – obrovské ocelové bloky – se nejprve vytemperuje, než je plně automatizovanými vozidly přepraven k předběžnému obrábění. Při prvotním opracování obdrží každý díl vlastní kód datové matice. Po předběžném obrábění se ozubená kola přemístí k zakalení na místo, které je i v zimě teplé a příjemné. Povrchy ozubení tak získají obzvlášť tvrdou slupku.

Dalším krokem je broušení kalených ozubených kol. Při záběhu broušení jsou první díly měřeny ještě ve výrobě na ručně zakládaném stroji CenterMax. Po kontrole kvality a nastavení procesu může začít sériová výroba. Při sériové výrobě přepraví portálový robot – nyní samozřejmě automaticky – vyrobené komponenty ke kontrole kvality po broušení na druhý stroj CenterMax. Následně přemístí portálový robot ozubená kola postupně k různým dalším stanicím. Zde jsou ozubená kola vyčištěna a jejich kalený povrch je zkontrolován metodou Barkhausenova šumu. Závěrem se provádí ještě další kontrola kvality na stroji CenterMax.

Automatizace se strojem CenterMax

Těžké ozubení je umístěno do speciálního upínacího přípravku na stroji CenterMax. Měření se spustí automaticky. Přes komunikaci s buňkou jsou přenášeny jednotlivé výsledky měření do databáze. Každý díl změřený na stroji CenterMax je nejprve poslán do velkého automatizovaného skladu, kde čeká na namontování do převodovky. Celkově je tento systém perfektním příkladem standardizovaného automatizovaného systému. V případě rostoucí poptávky je úsek připraven na rozšíření v rámci systému master-slave. Vyhodnocení ozubení pomocí softwaru GEAR PRO je důležitou součástí zlepšování kvality a zajišťuje stabilní výrobu. Lze také zaznamenávat statistická data pro usnadnění budoucích úprav. S přechodem na sériovou výrobu a provedenými opatřeními je Moventas dobře připraven na budoucí výzvy.

O firmě Moventas

Ve finském Jyväskylä byly první převodovky vyrobeny asi před 70 lety – v době, kdy byla větrná elektrárna považována ještě za science fiction. Tehdy vyráběla firma Moventas převodovky pro papírenský průmysl. Později, na začátku 80. let, byly vyrobeny první převodovky pro malé větrné elektrárny. Fúze společností Valmet, Santasalo a Parkano Gears v roce 2000 položilo základ firmy Moventas. Dnes působí Moventas po celém světě, má asi 1300 zaměstnanců, z toho 700 ve finském Jyväskylä.