Jednoohniskové šošovky od spoločnosti ZEISS Individual

Prispôsobené jednoohniskové šošovky

Jednoohniskové šošovky ZEISS Individual zahŕňajú komplexné technologické know-how a optickú výnimočnosť od spoločnosti ZEISS. Výsledkom je mimoriadna vizuálna kvalita, ktorú tieto šošovky používateľovi ponúkajú. Absolútna špička s maximálnou úrovňou prispôsobenia.

Kombinácia optických skúseností optika alebo optometristu, profesionálneho merania všetkých osobných údajov a procesu optimalizácie, ktorý je presne prispôsobený všetkým individuálnym potrebám každého nositeľa, vedie k úrovni individualizácie, ktorá na nositeľa okamžite zapôsobí – ide o individualizáciu, ktorú symbolicky vyjadruje aj osobné gravírovanie na šošovkách.

Jednoohniskové šošovky ZEISS Individual sú určené všetkým nositeľom, ktorí pre svoje oči požadujú prémiovú optickú kvalitu.

Na jednoohniskových šošovkách ZEISS Individual sa aberácie vyššieho rádu hodnotia použitím technológie wavefront na účely optimalizácie dizajnu šošoviek a zaistenie optimálnej vizuálnej kvality pre používateľa. Metrológia typu wavefront sa používa aj na určenie funkčnosti optických systémov v satelitoch.

Jedinečné videnie – pretože oči každého používateľa sú jedinečné.

Jednoohniskové šošovky od spoločnosti ZEISS Individual, jedinečné videnie

Individualizácia každej úrovne optickej hodnoty
Iba optimalizácia každého jednotlivého optického rozsahu dokáže zaistiť, aby si používateľ mohol vždy užívať mimoriadne videnie. Je to dôležité najmä v prípade vyšších cylindrických hodnôt a prizmatických korekcií.

Optimalizácia v „reálnom čase“
Na dosiahnutie optimálneho dizajnu pre každého nositeľa sa dizajn každej šošovky prepočíta online použitím softvérového modulu na výpočet optického dizajnu od spoločnosti ZEISS a presného predpisu pre používateľa, ako aj jednotlivých parametrov polohy centrovania, a to bezprostredne pred výrobou.

Vďaka technológii Freeform je možné úplne všetko
Spoločnosť ZEISS je priekopníkom v oblasti technológie Freeform v spojení s progresívnymi šošovkami. Táto metóda výroby sa používa aj pri jednoohniskových šošovkách ZEISS Individual, aby bolo možné preniesť dizajn, optimalizovaný na každú dioptrickú hodnotu, priamo a presne na povrch šošoviek.

Jednoohniskové šošovky od spoločnosti ZEISS Individual, menej aberácií

Tradičná šošovka (dole) vykazuje v rámci periférneho videnia viac aberácií

Výhody pre nositeľa

  • Optimálne videnie všetkými smermi,
  • vynikajúce nočné videnie až po okraj šošovky, a to aj v prípade predpisov s vyššími hodnotami,
  • dokonalá tolerancia používateľom aj v prípade vysokých cylindrických hodnôt a prizmatických korekcií,
  • špičková vizuálna zreteľnosť a vnímanie farieb,
  • uvoľnené videnie s minimálnou zrakovou únavou a citlivosťou na prirodzený kontrast.

Presnosť bez kompromisov:

Presne tá optická hodnota, ktorá bola nameraná počas refrakcie

Namerané hodnoty majú veľmi špecifickú funkciu: vďaka nim dostane používateľ presný požadovaný vízus odmeraný počas refrakcie, a to aj v prípade, že sa cez šošovku pozerá šikmo.

Toto meranie sa robí v meracom kruhu. Nameraná hodnota sa presne vypočíta pre daný bod šošovky. Výsledkom sú odchýlky od objednaného optického výkonu, ktorý sa adaptuje vzhľadom na centrovací kríž, t. j. vypočíta sa pre bod na šošovke, cez ktorý sa používateľ pozerá do diaľky.

Tieto namerané hodnoty sú spolu s objednanými hodnotami uvedené na obale šošoviek.

Meranie
Meranie
Nosenie
Nosenie

Dostupnosť produktu

  Číre / tónované PhotoFusion Transitions® Polarizované

Plastové 1,74


 
    (iba číre)

 

 

 

Plastové 1,67


 

Plastové 1,6
(dostupné aj vo verzii Sport)


Polykarbonátové 1,59


Trivex 1,53Plastové 1,5
(dostupné aj vo verzii Sport)

Súvisiace produkty

Spoločnosť ZEISS je jedným z celosvetových popredných výrobcov okuliarových šošoviek a zaviazala sa, že bude poskytovať maximálnu presnosť a komfort. ZEISS navrhuje a vyrába šošovky, nástroje a meracie systémy, ako aj koncepty maloobchodného predaja a technologické služby, ktoré pokračujú v zvyšovaní latky v oblasti očnej starostlivosti.

Začnite tak, že nás kontaktujete

Servis pre zákazníkov ZEISS