Progresívne šošovky ZEISS Individual 2

Prispôsobené na spĺňanie všetkých individuálnych požiadaviek.

V dnešnej dobe vyznáva čoraz viac ľudí individualizovaný spôsob života. Je samozrejmé, že požadujú vhodné a na mieru upravené riešenia.

Oči by sme mali vnímať ako súčasť našej osoby
Neexistujú dvaja rovnakí ľudia – a jednotlivci sa od seba neodlišujú iba svojou anatómiou.

Ich štýl a vizuálne preferencie úzko súvisia s ich spôsobom života. Progresívne šošovky by mali ladiť s fyziologickými atribútmi používateľa, ale aj s jeho hlavnými každodennými aktivitami.

Progresívne šošovky ZEISS Individual 2 reagujú na túto výzvu riešením, ktoré umožňuje to najlepšie prirodzené videnie v každej situácii.

Progresívne šošovky ZEISS Individual 2.

Optimalizované pre oči, rám, tvár a hlavné denné aktivity

Vyvinuté s prihliadnutím na individuálne preferencie a potreby.

Technológia IndividualFit® prihliada na hlavné denné aktivity jednotlivca a technológia Luminance Design® zabezpečuje optimalizáciu veľkosti zrenice – na dosiahnutie toho najlepšieho prirodzeného videnia cez deň aj v noci.

Najviac individualizované progresívne šošovky ZEISS:

Rôzne požiadavky na rôzne spôsoby života

Nositeľov je na základe hlavných denných aktivít a vizuálnych potrieb možné rozdeliť do troch zrakových kategórií:

Na blízko

Individual 2 Marketing Collateral Salesfolder
Individual 2 Marketing Collateral Salesfolder
Individual 2 Marketing Collateral Salesfolder
 • Častá práca v rozsahu videnia na blízko (30 cm – 60 cm)
 • Mnohé statické vizuálne úlohy (napríklad čítanie, ručné práce)
 • Dlhodobé interiérové aktivity, ktoré si vyžadujú dokonalé videnie na blízko

Stredná vzdialenosť

Individual 2 Marketing Collateral Salesfolder
Individual 2 Marketing Collateral Salesfolder
Individual 2 Marketing Collateral Salesfolder
 • Častá práca v rozsahu videnia do strednej vzdialenosti (60 cm – 90 cm, napríklad práca pri počítači)
 • Dynamické vizuálne úlohy vyžadujúce si časté zmeny zrakového rozsahu (napríklad vedenie vozidla, šport)

Vyváženosť

Individual 2 Marketing Collateral Salesfolder
Individual 2 Marketing Collateral Salesfolder
Individual 2 Marketing Collateral Salesfolder
 • Preferuje vysoko kvalitné univerzálne zrakové potreby
 • Pravidelne strieda všetky vizuálne polohy

Výhody pre nositeľa

 • Najlepšie prirodzené videnie prispôsobené každému jednotlivcovi a jeho hlavné denné aktivity, cez deň aj v noci
 • Lepšie videnie s maximálnym využitím videnia 3D
 • Neobmedzený výber rámov
 • Rýchla adaptácia na šošovky – v ľubovoľnom ráme
 • Zreteľné videnie bez námahy – tlačené médiá a používatelia digitálnych zariadení, starší ako 40 rokov
 • Rýchle zaostrovanie a dynamické videnie po celý deň, aj v prípade výziev dnešného sveta
 • Tenké a ľahké šošovky

Progresívne šošovky ZEISS Individual 2 reagujú na túto výzvu riešením, ktoré umožňuje to najlepšie prirodzené videnie v každej situácii.

Vychádzajú z dvoch technológií:

 • Technológia IndividualFit®
 • Technológia Luminance Design®

1// Technológia IndividualFit

Technológia IndividualFit® prihliada na hlavné denné aktivity jednotlivca a ponúka na výber z troch typov dizajnu šošovky tak, aby bolo možné naplniť potreby každého používateľa.

Optimalizovaný dizajn na dlhodobé aktivity vykonávané v zóne videnia na blízko.
Optimalizovaný dizajn na dlhodobé aktivity vykonávané v zóne videnia na blízko.

Na blízko:
Optimalizovaný dizajn na dlhodobé aktivity vykonávané v zóne videnia na blízko.

 • Optimálna zóna videnia na blízko
 • Zachovanie širokej zóny videnia do diaľky
 • Dobrá zóna videnia do strednej vzdialenosti

Progresívne šošovky ZEISS Individual 2 zahŕňajú vo svojom dizajne individuálne meranú vzdialenosť na čítanie a individuálny uhol prehnutia rámu.

1// Technológia IndividualFit

Technológia IndividualFit® prihliada na hlavné denné aktivity jednotlivca a ponúka na výber z troch typov dizajnu šošovky tak, aby bolo možné naplniť potreby každého používateľa.

Optimalizovaný dizajn na dynamické aktivity a aktivity s využívaním zóny videnia do strednej vzdialenosti.
Optimalizovaný dizajn na dynamické aktivity a aktivity s využívaním zóny videnia do strednej vzdialenosti.

Stredná vzdialenosť:
Optimalizovaný dizajn na dynamické aktivity a aktivity s využívaním zóny videnia do strednej vzdialenosti.

 • Optimálna zóna videnia do strednej vzdialenosti
 • Zachovanie širokej zóny videnia do diaľky
 • Dobrá zóna videnia na blízko

Progresívne šošovky ZEISS Individual 2 zahŕňajú vo svojom dizajne individuálne meranú vzdialenosť na čítanie a individuálny uhol prehnutia rámu.

1// Technológia IndividualFit

Technológia IndividualFit® prihliada na hlavné denné aktivity jednotlivca a ponúka na výber z troch typov dizajnu šošovky tak, aby bolo možné naplniť potreby každého používateľa.

Optimalizovaný dizajn na všeobecné aktivity.
Optimalizovaný dizajn na všeobecné aktivity.

Vyváženosť:
Optimalizovaný dizajn na všeobecné aktivity.

 • Vyvážené rozsahy videnia
 • Široká zóna videnia do diaľky, strednej vzdialenosti a na blízko

Progresívne šošovky ZEISS Individual 2 zahŕňajú vo svojom dizajne individuálne meranú vzdialenosť na čítanie a individuálny uhol prehnutia rámu.

2// Technológia Luminance Design

S vedomím, že sa ľudská zrenica v rôznych svetelných podmienkach mení, sa nová technológia Luminance Design® zameriava na priemernú veľkosť zrenice. Na dosiahnutie prirodzenejšieho videnia počíta táto technológia dizajn šošoviek po zväzkoch.

Malá zrenica cez deň
Malá zrenica cez deň
Stredná veľkosť zrenice v mezopických podmienkach
Stredná veľkosť zrenice v mezopických podmienkach
Veľká zrenica v noci
Veľká zrenica v noci

Dostupnosť produktu

  Číre / tónované PhotoFusion Transitions® Polarizované

Organic 1,74   


 
(iba číre)

 

 

 

Organic 1,67Organic 1,6
(dostupné aj vo verzii Sport)


Polykarbonátové 1,59


Trivex 1,53

 Organic 1,5
(dostupné aj vo verzii Sport)

  Číre / tieňované PhotoFusion

Minerálne 1,8  

 

Minerálne 1,6

 

Variabilná
 
  výška centrácie
Minimálna
 
  výška centrácie
Odporúčaná
 
  výška centrácie*

Vyváženosť

od 14 mm

14 mm

16 mm

Stredná vzdialenosť

od 14 mm

14 mm

18 mm

Na blízko

od 14 mm

14 mm

16 mm

*Podrobné informácie nájdete v cenníku spoločnosti ZEISS

Spoločnosť ZEISS je jedným z celosvetových popredných výrobcov okuliarových šošoviek a zaviazala sa, že bude poskytovať maximálnu presnosť a komfort. ZEISS navrhuje a vyrába šošovky, nástroje a meracie systémy, ako aj koncepty maloobchodného predaja a technologické služby, ktoré pokračujú v zvyšovaní latky v oblasti očnej starostlivosti.

Začnite tak, že nás kontaktujete

Servis pre zákazníkov ZEISS