Šošovky ZEISS DriveSafe

Jedny okuliare na každodenné používanie a bezpečnejšie vedenie vozidla.

Mnohí ľudia sa pri vedení vozidla necítia bezpečne, pohodlne a pociťujú stres – najmä v nepriaznivých poveternostných podmienkach ako dážď a hmla, súmrak alebo noc. Priemerne 83 % používateľov okuliarových šošoviek* je aj vodičmi. Vedenie vozidla môže byť pre každého skutočnou výzvou – bez ohľadu na vzdialenosť je dobré videnie základom bezpečnosti.

Prostredníctvom šošoviek ZEISS DriveSafe predstavuje spoločnosť ZEISS novú kategóriu produktov na každodenné použitie. Je špeciálne určená na plnenie vizuálnych potrieb ľudí, ktorí sa chcú cítiť bezpečnejšie a komfortnejšie počas jazdy s použitím každodenných šošoviek.
Šošovky ZEISS DriveSafe sú dostupné vo verzii jednoohniskových šošoviek a progresívnych šošoviek.

*Zdroj: Štúdia prieskumu trhu s ECP a so spotrebiteľmi v Spojených štátoch a Nemecku, august 2013

Spoločnosť ZEISS vyvinula každodenné riešenie šošoviek, skladajúce sa z troch prvkov na bezpečnejšie a komfortnejšie vedenie vozidla.

 • Technológia ZEISS Luminance Design® prihliada na veľkosť zrenice v podmienkach nedostatočného osvetlenia
 • Povrchová vrstva ZEISS DuraVision DriveSafe obmedzuje vnímaný odlesk až o 64 %
 • Dizajn šošoviek ZEISS DriveSafe zahŕňa až o 43 % väčšiu zónu videnia na strednú vzdialenosť na jednoduchšiu zmenu zaostrenia medzi prístrojovým panelom a zrkadlami. A až o 14 % väčšiu zónu videnia do diaľky na získanie širšieho pohľadu na vozovku.

1//

Lepšie videnie v podmienkach nedostatočného osvetlenia na bezpečnejšie a pohodlnejšie vedenie vozidla

2//

Obmedzený odlesk v noci od protiidúcich vozidiel alebo svetelnej signalizácie

3//

Zreteľná viditeľnosť vozovky, prístrojovej dosky, spätného zrkadla a bočných zrkadiel

Výhody pre nositeľa

Jedny okuliare na každodenné používanie a bezpečnejšie vedenie vozidla:

 • Lepšie videnie v podmienkach nedostatočného osvetlenia na bezpečnejšie a pohodlnejšie vedenie vozidla
 • Obmedzený odlesk v noci od protiidúcich vozidiel alebo svetelnej signalizácie
 • Správna viditeľnosť vozovky, prístrojovej dosky, spätného zrkadla a bočných zrkadiel

Nositelia sú veľmi spokojní so šošovkami ZEISS DriveSafe*

97 % počas vedenia vozidla


94 % počas vykonávania každodenných prác, napríklad v kancelárii

1// Lepšie videnie v podmienkach s nedostatočným osvetlením.

Technológia ZEISS Luminance Design®

Výzva

Zrenica reaguje na intenzitu svetla zo svojho okolia, a to špeciálne svetla, ktoré priamo dopadá do oka. V podmienkach s denným svetlom je priemer zrenice malý a v noci je veľký. V podmienkach slabého osvetlenia (t. j. mezopické podmienky), napríklad za súmraku, v daždi, počas oblačných dní alebo nočného vedenia vozidla, je priemer zrenice v rozsahu medzi malým a veľkým. Priestorové vnímanie, ako aj hodnotenie vzdialenosti je pre vodiča náročnejšie.
Po dokončení intenzívneho výskumu v oblasti mezopického videnia* bol identifikovaný princíp technológie ZEISS Luminance Design®, ktorá bola overená počas skúšok priamo s používateľmi. Skrátene: existuje jasné svetlo (fotopické videnie), žiadne svetlo (skotopické videnie) a svetlo medzi uvedenými dvoma stavmi (mezopické videnie). V mezopických podmienkach sa mení intenzita svetla a veľkosť zrenice: je to výzva, ktorej musí čeliť vizuálny výkon.

*Ďalšie informácie nájdete v technickej dokumentácii k riešeniu ZEISS DriveSafe

Riešenie ZEISS

Spoločnosť ZEISS vyvinula novú technológiu Luminance Design® (LDT), ktorá prihliada na rôzne svetelné podmienky a veľkosti zrenice na zdokonalenie dizajnu na trvalé prirodzené videnie. Technológia LDT zahŕňa veľkosť zrenice pri vedení vozidla v mezopických podmienkach a príslušným spôsobom optimalizuje šošovku: adaptované veľkosti zrenice v algoritmoch optimalizácie sú 5,0 mm (jednoohniskové šošovky) a 4,3 mm (progresívne šošovky).

Výsledkom je lepšie videnie nositeľa v podmienkach so slabým osvetlením.

Jasné svetlo = fotopické videnie s malou zrenicou

Veľká hĺbka ohniska, uvoľnené vnímanie priestoru

Žiadne svetlo (tma) = skotopické videnie s veľkou zrenicou

Malá hĺbka ohniska

Slabé svetlo = mezopické videnie s premenlivou veľkosťou zrenice

Náročné podmienky v dôsledku zmien hĺbky ohniska

2// Obmedzenie odlesku v noci.

Povrchová vrstva ZEISS DuraVision® DriveSafe.

Výzva

„Odlesk/oslnenie“ označuje problémy so zrakom v prostredí s jasným svetlom (napríklad v prostredí s priamym slnečným žiarením alebo umelým osvetlením). Prieskum trhu a vedecké dôkazy indikujú, že vnímaný odlesk v rámci dopravy súvisí najmä so svetelnými zdrojmi LED a xenónovými svetelnými zdrojmi HID, ktoré sa používajú v moderných technológiách svietenia vozidiel. Intenzívny odlesk môže predstavovať riziko, keďže znižuje viditeľnosť objektov a citlivosť oka na vnímanie kontrastu. Odlesk môže byť subjektívne vnímaný ako pocit diskomfortu a podráždenia.

Odborní výskumníci spoločnosti ZEISS vykonali experimenty týkajúce sa odlesku. Tieto experimenty tvorili základ interných štúdií* so simuláciami rôznych povrchových vrstiev. Odborné dôkazy svedčia o tom, že modrá časť svetla, t. j. vysokoenergetická časť viditeľného spektra (najmä v rozsahu 440 nm – 470 nm) technológie LED alebo xenónovej technológie H.I.D. (vysokenergetický výboj), súvisí s efektom odlesku vnímaného vodičmi.

*Ďalšie informácie nájdete v technickej dokumentácii k riešeniu ZEISS DriveSafe.

Riešenie ZEISS

Povrchová vrstva DuraVision® DriveSafe čiastočne odráža tieto vlnové dĺžky, čím sa úroveň vnímaného odlesku v porovnaní s prémiovými povrchovými vrstvami AR znižuje až o 64 %**.

** V porovnaní s prémiovými povrchovými vrstvami ZEISS. Pri používaní povrchovej vrstvy DuraVision DriveSafe uvádzalo problémy s odleskom až o 64 % menej vodičov (v porovnaní s ostatnými prémiovými povrchovými vrstvami AR).

Bez povrchovej vrstvy DuraVision® DriveSafe

S povrchovou vrstvou DuraVision® DriveSafe: obmedzenie odlesku až o 64 %**

Obmedzenie podráždenia spôsobeného svetlom (napríklad oslnenie a odrazy)

Bez povrchovej vrstvy DuraVision® DriveSafe

S povrchovou vrstvou DuraVision® DriveSafe: obmedzenie odlesku až o 64 %**

3// Správne a presné vnímanie vozovky, prístrojovej dosky a zrkadiel.

Dizajn šošovky ZEISS DriveSafe.

Výzva

Vedenie vozidla si od vodičov vyžaduje vysokú úroveň koncentrácie. Väčšinu času potrebujú mať dobrý rozhľad na vozovku, aby dokázali zhodnotiť podmienky premávky. Situácia sa však môže zdramatizovať (najmä u používateľov progresívnych šošoviek), keď potrebujú meniť zaostrenie zraku medzi vozovkou, prístrojovou doskou a zrkadlami. To znamená v situáciách, v ktorých je absolútnym základom dynamické videnie.

V rámci štúdie sledovania pohľadu/zraku, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s inštitútom FKFS*, sme identifikovali potreby zrakového poľa vodičov:

 • 97 % zaznamenaného času sledujú vozovku.
 • 2 % zaznamenaného času sledujú prístrojovú dosku.
 • 1 % zaznamenaného času menia zaostrenie pohľadu medzi zrkadlami.

*Výskumný ústav automobilových konštrukcií a motorov Stuttgart (FKFS) je nezávislý ústav, ktorý spolupracuje s Univerzitou v Stuttgarte. Ústav FKFS bol založený v roku 1930 a stal sa jedným z najväčších a najdôležitejších inštitútov v oblasti automobilových konštrukcií, ktorý spolupracuje s najznámejšími výrobcami automobilov a ich dodávateľmi. Ďalšie informácie nájdete v technickej dokumentácii k riešeniu ZEISS DriveSafe.

Riešenie ZEISS

Na zjednodušenie zmeny zaostrenia pohľadu používateľov progresívnych šošoviek medzi vozovkou, prístrojovou doskou a zrkadlami vyvinula spoločnosť ZEISS nové progresívne šošovky DriveSafe s optimalizovanou zónou videnia do diaľky a na strednú vzdialenosť, čím sa obmedzuje potreba vodorovného pohybu hlavou.

 • Dynamické videnie na rýchlu zmenu zaostrenia pohľadu medzi vozovkou, prístrojovou doskou a zrkadlami
 • Zóna videnia na blízko je ideálne optimalizovaná na každodenné aktivity

Až o 43 % väčšia zóna videnia na strednú vzdialenosť na jednoduchšiu zmenu zaostrenia medzi prístrojovým panelom a zrkadlami. Až o 14 % väčšia** zóna videnia do diaľky na získanie širšieho pohľadu na vozovku.

**V porovnaní s prémiovými progresívnymi šošovkami ZEISS

Progresívne a jednoohniskové šošovky ZEISS DriveSafe na jednoduchšie hodnotenie premávky, ideálne na každodenné situácie.

Digital designs

Dostupnosť produktu

  Číre Tónované PhotoFusion Transitions® Polarizované

Organic 1,74   

 

 

 

 

Organic 1,67Organic 1,6 


Organic 1,5


PolykarbonátTrivex

Polarizované šošovky môžu obmedzovať viditeľnosť obrazov generovaných niektorými obrazovkami LCD/LED. Preto pred začatím ich používania s digitálnymi zariadeniami skontrolujte viditeľnosť.

Podrobné informácie nájdete v cenníku spoločnosti ZEISS.

 

Variabilná výška centrácie Odporúčaná a štandardná výška centrácie

 

14 – 20 mm

18 mm

Súvisiace produkty

Spoločnosť ZEISS je jedným z celosvetových popredných výrobcov okuliarových šošoviek a zaviazala sa, že bude poskytovať maximálnu presnosť a komfort. ZEISS navrhuje a vyrába šošovky, nástroje a meracie systémy, ako aj koncepty maloobchodného predaja a technologické služby, ktoré pokračujú v zvyšovaní latky v oblasti očnej starostlivosti.

Začnite tak, že nás kontaktujete

Servis pre zákazníkov ZEISS