DuraVision® BlueProtect od spoločnosti ZEISS

Riešenia blokovania modrofialového svetla od spoločnosti ZEISS.

DuraVision® BlueProtect od spoločnosti ZEISS je povrchová vrstva špeciálne vyvinutá pre ľudí, ktorí trávia veľa času vo vnútorných priestoroch a sú vystavení pôsobeniu modrofialového svetla LED obrazoviek, obrazoviek TV prijímačov, počítačových monitorov alebo displejov tabletov.

Povrchová vrstva DuraVision® BlueProtect poskytuje okrem iného aj prémiové vlastnosti povrchových vrstiev od spoločnosti ZEISS.

DuraVision® BlueProtect

BPI 15 

Špičková tvrdosť

Funkcia Easy Care*

Verzie z číreho materiálu, PhotoFusion® a Transitions®**: 1,5/1,53/1,59/1,60/1,67/1,74
* Funkcia Easy Care: jednoduché čistenie, antistatické vlastnosti a odolnosť voči poškriabaniu
** Transition je registrovaná ochranná známka spoločnosti Transitions Optical, Inc.

DuraVision® BlueProtect - riešenie na aktivity v interiéri

Vrstva ZEISS DuraVision® BlueProtect odráža časť modrofialového svetla emitovaného týmito zdrojmi, čím sa zabraňuje prieniku svetla do očí.

Vrstva ZEISS DuraVision® BlueProtect odráža časť modrofialového svetla emitovaného týmito zdrojmi, čím sa zabraňuje prieniku svetla do očí.

Táto povrchová vrstva ZEISS znižuje prenos v spektre 380 nm – 455 nm (riziko modrého svetla) na hodnotu indexu BPI 15 a zachováva vysokú transmisnú úroveň nad 460 nm.

Naša expozícia voči modrofialovému svetlu nemusí byť vždy rovnaká.

Je však nevyhnutné, aby sme si vždy mohli vychutnať komfortné videnie.
Modrofialové svetlo je všade, aj keď sa jeho intenzita výrazne odlišuje.

Modrofialové svetlo je všade, aj keď sa jeho intenzita výrazne odlišuje.
Typický monitor LCD generuje jas 250 cd/m2, jasná modrá obloha je na poludnie 32-krát jasnejšia. Priame slnečné žiarenie môže byť až tisíckrát jasnejšie.

Dve strany modrofialového svetla*

Dve strany modrofialového svetla

Faktory pre

Faktory proti

Reguluje cirkadiálny rytmus (denný/nočný rytmus tela)
Existuje dôkaz, ktorý potvrdzuje, že modré svetlo v spektre od 400 nm do 520 nm s maximálnou hodnotou 460 nm je dôležité na správnu reguláciu melatonínu v tele, ktorý ovplyvňuje cirkadiálny rytmus a všeobecnú telesnú pohodu.

Zvyšuje riziko makulárnej degenerácie
Na druhej strane existuje dôkaz, ktorý potvrdzuje, že dlhodobé vystavenie modrofialovému svetlu pod 460 nm s maximálnou hodnotou 440 nm môže prispievať k fotochemickému poškodeniu sietnice, čím sa zvyšuje riziko makulárnej degenerácie v čase (známe ako „riziko modrého svetla“).

Požiadavky na blokovanie modrofialového svetla.
Vystavenie škodlivému modrofialovému svetlu sa v interiéri a exteriéri výrazne odlišuje. V závislosti od intenzity modrofialového svetla je dôležité disponovať adekvátnym blokovaním.

* Ďalšie informácie nájdete v technickej dokumentácii spoločnosti ZEISS, ktorá sa týka povrchovej vrstvy DuraVision® BlueProtect.

Výhody pre používateľa

  • Zamerajte sa na zdravotné obavy spotrebiteľov a ponúknite riešenia blokovania modrofialového svetla od spoločnosti ZEISS.
  • Ponúknite komplexné portfólio, ktoré prihliada na rôznu intenzitu úrovní škodlivého modrofialového svetla pri aktivitách vo vonkajšom a vnútornom prostredí.
  • Jednoduché porozumenie vďaka indexu Blue Protect (BPI).

Portfólio riešení blokovania modrofialového svetla ZEISS –

určené na každú situáciu s vystavením modrofialovému svetlu.

Spoločnosť ZEISS ponúka komplexné portfólio riešení blokovania modrofialového svetla, ktoré spĺňa rôzne spotrebiteľské požiadavky na aktivity vo vnútornom a vonkajšom prostredí a filtruje rôzne množstvá modrofialového svetla (v závislosti od aktivity).

Skylet®PhotoFusion od spoločnosti ZEISS sú tónované a samočinne tónované šošovky, ktoré blokujú rôzne intenzity modrofialového svetla a poskytujú 100 % ochranu pred UV žiarením. Portfólio sa rozrástlo o nového člena: DuraVision® BlueProtect od spoločnosti ZEISS – nová povrchová vrstva, ktorá čiastočne blokuje modrofialové svetlo, je ideálnym riešením na aktivity vo vnútornom prostredí.

Portfólio riešení blokovania od spoločnosti ZEISS

Portfólio riešení blokovania od spoločnosti ZEISS

Index BlueProtect (BPI) od spoločnosti ZEISS zjednodušuje výber riešenia blokovania modrého svetla v závislosti od aktivít, ktorým sa používateľ najčastejšie venuje. V prípade tónov Skylet® dosahuje blokovanie maximálnu hodnotu 100.

Tónované alebo samočinne tónované šošovky čiastočne absorbujú modrofialové svetlo
Tónované alebo samočinne tónované šošovky čiastočne absorbujú modrofialové svetlo
Vrstva ZEISS DuraVision® BlueProtect čiastočne odráža modrofialové svetlo
Vrstva ZEISS DuraVision® BlueProtect čiastočne odráža modrofialové svetlo

* Spoločnosť ZEISS vyvinula index BPI exkluzívne na zjednodušenie odporúčania adekvátneho riešenia blokovania modrej, a to v závislosti od aktivít nositeľa. Ďalšie informácie nájdete v technickej dokumentácii spoločnosti ZEISS, ktorá sa týka povrchovej vrstvy DuraVision® BlueProtect.

NOVINKA! Skutočná UV ochrana zo všetkých strán.

S cieľom ponúknuť vašim pacientom skutočnú ochranu vyvinula spoločnosť ZEISS ďalšiu antireflexnú vrstvu na zadnej strane šošovky, ktorá znižuje množstvo nepriameho svetla odrážaného do oka a pri všetkých čírych plastových šošovkách tak dopĺňa ochranu ponúkanú technológiou ZEISS UVProtect, ktorá blokuje priame UV lúče dopadajúce spredu.

Viac ako 90 % UV žiarenia prichádza priamo spredu. Malá časť však dopadá nepriamo zo strán a zozadu. Keďže niektoré UV lúče sa môžu odrážať do oka od zadnej strany šošovky, antireflexné povrchové úpravy ZEISS sú navrhnuté tak, aby mali v rozsahu UV spektra nízku odrazivosť.

UV ochrana na zadnej strane je odteraz štandardnou súčasťou všetkých povrchových úprav ZEISS DuraVision a povrchovej úpravy LotuTec.

Antireflexné povrchové úpravy s UV ochranou

Spoločnosť ZEISS je jedným z celosvetových popredných výrobcov okuliarových šošoviek a zaviazala sa, že bude poskytovať maximálnu presnosť a komfort. ZEISS navrhuje a vyrába šošovky, nástroje a meracie systémy, ako aj koncepty maloobchodného predaja a technologické služby, ktoré pokračujú v zvyšovaní latky v oblasti očnej starostlivosti.

Začnite tak, že nás kontaktujete

Servis pre zákazníkov ZEISS