Ako moderné predpísané okuliarové šošovky maximalizujú váš zrakový potenciál

Konverzácia so spoločnosťou ZEISS o holistickom testovaní zraku a predpísaných okuliarových šošovkách, optimalizovaných na binokulárne videnie.

Všetci používatelia okuliarov poznajú test zraku alebo subjektívnu refrakciu. Optometrista nám priloží skúšobný rám a požiada nás, aby sme prečítali písmená, čísla alebo uviedli úvodné smerovanie kruhov v rôznych veľkostiach, ktoré sa premietajú na povrch. Po vložení rôznych meracích šošoviek do skúšobného rámu uvedieme, či sme ich použitím videli lepšie, alebo horšie. V rámci tohto postupného procesu optometrista presne nájde predpísané okuliarové šošovky, vďaka ktorým budeme vidieť jasne a zreteľne. Existuje však lepší a presnejší spôsob? Tím LEPŠIEHO VIDENIA sa porozprával s Carstenom Kreßom, produktovým manažérom pre oblasť oftalmologických a optických prístrojov zo spoločnosti Carl Zeiss Vision.

LEPŠIE VIDENIE: Zrakový test je najdôležitejšou časťou procesu nákupu okuliarov. Čo charakterizuje dnešnú modernú subjektívnu refrakciu?

Carsten Kreß: Je to tak. Naším cieľom v spoločnosti ZEISS v oblasti testovania zraku je maximalizovať úroveň videnia každého jednotlivého pacienta. Môže to znieť ako samozrejmosť, ale my od používateľov okuliarov naozaj chceme, aby dostali presne také predpísané okuliarové šošovky, ktoré im v maximálnej miere umožnia využiť celý zrakový potenciál. Nesnažíme sa o to, čo sa bežne nazýva „100 %“ zrakovou ostrosťou – namiesto toho sa snažíme o dosiahnutie maxima a hodnota maxima sa v závislosti od jednotlivcov môže významne líšiť.

LEPŠIE VIDENIE: Aké požiadavky s tým súvisia?

Carsten Kreß: Zásadné sú podmienky testovania, v ktorých sa vykonáva subjektívna refrakcia. Testovanie zraku sa bežne vykonáva použitím projektorov, ktoré na stenu premietajú optotypy. Miestnosť, v ktorej sa robí zrakový test, však musí byť tmavá, aby bolo možné vnímať optotypy s maximálnym kontrastom. To môže byť nevýhodou, pretože svetelné podmienky sa vo všeobecnosti odlišujú od podmienok, v ktorých nosíme výslednú korekciu.

Preto už od roku 1958 vyvíjame v spoločnosti ZEISS prístroje s podsvietenými optotypmi. Znamená to, že subjektívnu refrakciu je možné robiť v podmienkach denného svetla. Zariadením, ktoré sa v súčasnej dobe používa na meranie vzdialenosti, je elektronický systém i.Polatest®, ktorý zobrazuje optotypy na špeciálne upravenej obrazovke LCD. Ďalšou výhodou tohto prístroja na testovanie zraku je kontinuálne generovanie optotypov. Testujúci pracovník teda môže ponúknuť pacientom kedykoľvek nový výber na prečítanie, čím sa účinne zabraňuje únave a memorizácii. Optometrista môže používať rôzne optotypy (napríklad písmená, čísla, Landoltove kruhy, Snellenove E-typy) alebo symboly (u detí alebo osôb, ktoré nevedia čítať).

Podobný prístroj je k dispozícii aj na testovanie videnia na blízko (v prípade okuliarov na čítanie alebo okuliarov do práce. Zrak sa testuje mobilným ručným zariadením Polatest® N Classic v bežnej vzdialenosti pacienta na čítanie a prácu. Napríklad – hudobník, ktorý musí dokázať presne prečítať noty z určitej vzdialenosti. Predpísané okuliarové šošovky je možné presne optimalizovať na túto vzdialenosť na čítanie, ak sa tento faktor vezme do úvahy počas subjektívnej refrakcie.

LEPŠIE VIDENIE: Je pravda, že sa zrak pomocou systému i.Polatest® dá testovať naraz na obidvoch očiach? Prečo je to také dôležité?

Carsten Kreß: Postup práce je takýto. Najprv optometrista pomocou systému i.Polatest® optimalizuje predpísané okuliarové šošovky na jedno oko a potom osobitne na druhé – ide o štandardné monokulárne meranie. Keďže videnie vo všeobecnosti zahŕňa obidve oči, vždy je nevyhnutné testovať interakciu obidvoch očí. Preto ponúkame polarizačné testy pre zariadenia Polatest® – preto sme zvolili názov Polatest®.

Používame aj binokulárne testovanie, ktoré umožňuje diagnostikovať asociovanú heterofóriu. Cieľ binokulárnych testovaní je jeden: dobrý zrak obidvoch očí bez únavy. Meranie šošovky, určené meraním, je možné zmeniť na predpísané okuliarové šošovky na každodenné používanie.

Carsten Kreß: Mnohí ľudia o svojich binokulárnych problémoch ani nevedia. Existujú napríklad pacienti, ktorí trpia vážnymi následkami napätia (napríklad bolesťami hlavy, pálením v očiach alebo silnou citlivosťou na svetlo), problémami s čítaním, obmedzeným vnímaním hĺbky alebo permanentným napnutím svalstva v dôsledku malého, takmer nebadateľného naklonenia hlavy, ktoré neodhalili ani dôkladné vyšetrenia. Títo ľudia často trpia nediagnostikovanou asociovanou heterofóriou, ktorú je často možné korigovať použitím prizmatických okuliarov. Netreba sa však obávať – okuliarové šošovky na predpis nie sú pre používateľa kozmeticky neatraktívne. Polarizačný alebo binokulárny test zraku spolu s komplexnou zdravotnou anamnézou môžu celú vec objasniť.

LEPŠIE VIDENIE: Ako tieto testy fungujú?

Carsten Kreß: Rovnako ako počas monokulárnych meraní sa pacient pozerá na zariadenie na testovanie zraku. Špeciálna technológia – podobná projekcii 3D – ukazuje časti testu naraz iba jednému oku, pričom testovacie prostredie vnímajú obidve oči naraz. Kroky korekcie, ktoré môžu zlepšiť meranie binokulárneho videnia, sú odvodené od tvrdení pacienta, ktoré sa týkajú vnímania testu, t. j. či pacient všetky komponenty testu vníma naraz alebo či sú jednotlivé komponenty testu vzájomne posunuté.

Metódu korekcie binokulárneho videnia, ktorá je v nemecky hovoriacich krajinách bežná, vyvinul už v roku 1953 H.-J. Haase a táto metóda nesie jeho názov Haaseho metóda merania a korekcie (nemecká skratka MKH). V závislosti od nálezov v anamnéze však optometrista môže použiť aj iné binokulárne testy a metódy – napríklad systém i.Polatest® na vyváženie binokulárneho videnia.

LEPŠIE VIDENIE: Môže sa asociovaná heterofória vyskytnúť aj u detí?

Carsten Kreß: Samozrejme. Vo všeobecnosti platí, že je mimoriadne dôležité pravidelne kontrolovať zrak detí a dojčiat. Je až neuveriteľné, koľko problémov s videním dokáže kompenzovať len sám mozog, a to najmä u detí. Oko s lepším zrakom vo všeobecnosti vykonáva celú prácu, čím sa potláča slabší vizuálny vnem. Čím skôr sa deteguje a čím skôr sa prijmú príslušné opatrenia, tým lepšie sú šance na špecifické liečenie zrakových problémov a úspešný vývoj binokulárneho videnia u detí. Často nemusí ísť ani o komplexný test zraku. Napríklad rodičia môžu testovať sledovacie pohyby oka použitím testov mobility: stačí, ak budete v zornom poli dieťaťa pohybovať objektom v rôznych smeroch a pozorovať, či obidve oči sledujú objekt a ako – rovnomerne, nerovnomerne alebo trhane. Ak niektoré z očí reaguje odlišne, odporúčame, aby zrak vyšetril oftalmológ.

Je známe, že stavy, ako napríklad negramotnosť, nepokojnosť a nedostatok koncentrácie alebo ADHD môžu u detí súvisieť s problémami zraku.

Testy zraku u detí je možné robiť hneď potom, ako začnú rozprávať. Predtým je možné použiť pozorovanie alebo iné metódy merania, ako napríklad predčasne narodených detí.

Autorefraktory sa vo všeobecnosti používajú na objektívne testovanie zraku. Pacient sa pozerá do zariadenia a ametropia sa automaticky postupne odmeria pre každé oko. V spoločnosti ZEISS nesie autorefraktor názov i.Profiler® a meria pomocou technológie wavefront. Táto technológia umožňuje merať aberácie vyššieho rádu. Merania je možné použiť na optimalizáciu korekcie predpísaných okuliarových šošoviek v situáciách s nedostatočným osvetlením (napríklad súmrak a úsvit). Jedna z výhod vykonávania objektívneho testu zraku ako prvého je zrejmá – pacientov nie je potrebné vystavovať prílišnej námahe v testovacej miestnosti počas časovo náročných vyšetrení. Zariadenie i.Profiler® poskytuje oftalmológom/optikom veľmi rýchlo veľmi cenné výsledky, vďaka čomu môžu ihneď spustiť subjektívnu refrakciu a komplexne optimalizovať predpísané okuliarové šošovky – spolu s binokulárnym meraním.

Skríningový online test zraku ZEISS Prostredníctvom skríningového online testu zraku ZEISS jednoducho a rýchlo zistíte, či nastal čas, aby váš zrak skontroloval odborník.

Vysvetlivky k výsledkom testu zraku:

Počas testov zraku sa určuje refraktívna hodnota optickej korekcie bez toho, aby oko mohlo vytvoriť jasný obraz pomocou akomodácie (jednotlivá dynamická úprava refraktívneho výkonu očnej šošovky).

0,00 dpt (dioptrie) = normálne videnie (emetropia)

Iné ako 0,00 dpt (dioptrie) = ametropie

napr. sf. +2,00 dpt (dioptrie) = ďalekozrakosť (hyperopia) – aj v prípade presbyopie; v tomto prípade sa nazýva adíciou na blízko (ad)

napr. sf. –1,00 dpt (dioptrie) = myopia

cyl 1,00 dpt (dioptrie) = cylindrická ametropia (astigmatizmus) – oko vníma body ako čiary alebo línie

Čo je asociovaná heterofória?

Pri normálnom binokulárnom videní vidia obidve oči daný objekt identicky. Asociovaná heterofória znamená, že je pohybové svalstvo očí nevyvážené, čo si od osoby postihnutej týmto ochorením vyžaduje mimoriadne úsilie na to, aby videla. Ak sa oči pokúsia zaujať polohu, ktorá je pre ne najmenej namáhavá, výsledkom bude zdvojené videnie. Osoby postihnuté asociovanou heterofóriou trpia nutkaním kompenzovať tento problém, čo vedie k mnohým problémom.

Vhodným príkladom je napríklad odchýlka od normálnej telesnej štruktúry – napríklad jedna noha je kratšia ako druhá. To často vedie k bolestiam chrbta a napätiu, čo sa jednoducho kompenzuje vhodnou vložkou do topánok. Kompenzáciu asociovanej heterofórie ponúkajú prizmatické okuliarové šošovky.

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Okuliare, kontaktné šošovky alebo laserový chirurgický zákrok – ktoré riešenie je pre vás to správne? Približne polovica populácie má so zrakom. Keďže je však k dispozícii vhodné riešenie takmer všetkých problémov so zrakom, nemusíte sa báť.

Ako funguje zrak 16.10.2017

Tags:

Lepšie videnie s novými okuliarmi Čo je dôležité v prípade prispôsobených okuliarov? Informácie o spôsobe interakcie očí pacienta.

Ako funguje zrak 16.10.2017

Tags:

Ktorý rám a aké šošovky? Dokonalý rám na dokonalé videnie a štýlový vzhľad

Ako funguje zrak 16.10.2017

Tags:

ZEISS na Vašich okuliarových šošovkách Gravúra - vaša záruka, náš sľub

Ako funguje zrak 16.10.2017

Tags:

Súvisiace produkty