Čo je slabý zrak?

Zrakovými problémami nie sú postihnutí iba starší ľudia. Tento článok obsahuje informácie o tom, čo všetko dokáže pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím, vďaka čomu získajú flexibilitu a radosť zo života

Mnohí z nás nosia okuliare alebo kontaktné šošovky – vďaka týmto zrakovým pomôckam môžeme znova normálne vidieť. Čo však robiť vtedy, keď to nepostačuje? Každého človeka môže postihnúť zrakový problém. Zhoršenie zraku však nastáva najmä vo vyššom veku. V tomto článku rozoberieme možné príčiny, ako aj spôsob, akým môžu silnejšie zrakové pomôcky a ľudia okolo pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím.

Existuje celá škála zrakových problémov, ktoré letmým pohľadom zvonka nie je možné do určitého rozsahu vôbec rozpoznať. Blízki príbuzní, kolegovia v práci ani priatelia si nedokážu predstaviť niektoré z každodenných problémov, ktorým môže čeliť človek so zrakovým postihnutím. Existuje však mnoho malých vecí, ktoré zlepšujú kvalitu života, úrovne nezávislosti a kapacity spoločného žitia/spolupráce s postihnutým osobami.

Každé zrakové postihnutie má vlastné charakteristiky a pacienti vykazujú rôzne symptómy: obmedzené zorné pole (tubulárne zorné pole), strata zorného poľa, citlivosť na oslepujúce svetlo, šeroslepota, farboslepota alebo všeobecné absolútne obmedzenie schopnosti vidieť. Aj podobné diagnózy môžu vplývať na postihnutých ľudí veľmi odlišne.

Zrakové schopnosti definované sociálnou legislatívou: V Nemecku je tento pojem klasifikovaný podľa úrovne postihnutia (v percentách). Určuje, akú podporu je možné v jednotlivých fázach vývoja poskytnúť. Ak napríklad osoba dokáže rozpoznať konkrétny objekt zo vzdialenosti 10 m, pričom tento objekt zdravý človek rozpozná zo vzdialenosti 100 m, vzťahuje sa na takúto osobu percentuálna hodnota 10 %, a nie 100 % (videnie = zraková ostrosť = 0,1).

Rozhodujúcim faktorom klasifikácie konkrétneho zrakového postihnutia (okrem faktora zrakovej ostrosti) je rozsah zorného poľa. Znamená to, že existujú tieto tri druhy zrakového postihnutia:

 • Fyzicky existujúce postihnutie: okuliare zlepšujú zrakovú ostrosť (ďalekozrakosť a krátkozrakosť) o max. 30 % (zrak 0,3); existuje vhodným spôsobom ohodnotená deformácia zrakovej kapacity (bežne ide o poškodenie zorného poľa osoby).
 • Zrakové postihnutie vysokého stupňa: okuliare zlepšujú zrakovú ostrosť (ďalekozrakosť a krátkozrakosť) o max. 5 % (zrak 0,05); pri zrakových postihnutiach vyššieho stupňa existujú ďalšie deformácie zrakovej kapacity (bežne sa vyskytujú obmedzenia zorného poľa osoby).
 • Slepota definovaná podľa zákona: okuliare zlepšujú zrakovú ostrosť (ďalekozrakosť a krátkozrakosť) o max. 2 % (zrak 0,02); zraková kapacita človeka je výrazne narušená obmedzením zorného poľa a výsledné obmedzenie redukcie zrakovej ostrosti sa rovná hodnote 2 %.

Ako vznikajú zrakové postihnutia?

Trubicové okuliare ZEISS
Trubicové okuliare ZEISS

Zrakové postihnutia často vznikajú ako dôsledok degeneratívnych ochorení s pôvodom v sietnici oka:

 • Retinitis pigmentosa (RP): Retinitis pigmentosa je výraz, ktorý definuje skupinu dedičných ochorení, ktorých následky zahŕňajú deštrukciu sietnice a deštrukciu tkaniva zodpovedného za videnie v zadnej časti oka. Toto ochorenie zostáva aj napriek rozsiahlej výskumnej činnosti stále neliečiteľné. Typicky spôsobuje horší zrak v slabom svetle a šeroslepotu (nočnú slepotu), obmedzenia a straty zorného poľa, narušenie farebného a kontrastného videnia a splývanie citlivosti. Tento proces sa obyčajne začína postupne a nenápadne a trvá desaťročia.
 • Makulárna degenerácia (MD): Pri makulárnej degenerácii (MD) nastáva degenerácia (rozpad) sietnice. V čase zostavovania tohto textu neexistuje žiadna liečba žiadnej formy tohto ochorenia. Zväčšovacie zrakové pomôcky (napríklad zväčšovacie okuliare alebo teleskopické okuliare, sú pre postihnuté osoby dôležitými pomôckami. V každom prípade sú potrebné pravidelné kontroly u optika. Mimoriadne dôležitá je ochrana pred UV žiarením nosením dobrých slnečných okuliarov. Niektorí ľudia trpia makulárnou degeneráciou súvisiacou s vekom – vyskytuje sa častejšie úmerne k predlžujúcemu sa veku dožitia. Presné príčiny zatiaľ neboli jednoznačne určené. Predpokladáme, že sa v jednotlivých vrstvách sietnice mení metabolizmus a zvyšuje sa usadzovanie v membráne sietnice (pod sietnicou), čo súvisí s vyšším vekom.
 • Usherov syndróm: Usherov syndróm súvisí s poškodením sluchu, s ktorým sa postihnutá osoba narodí (problémy so sluchom alebo hluchota), ku ktorému sa v neskoršom štádiu pridáva aj zhoršujúce sa zrakové postihnutie. V tomto prípade tiež hovoríme o ochorení retinitis pigmentosa, t. j. o degenerácii sietnice.

Existuje mnoho spôsobov, akými je možné pomôcť osobám so zrakovým postihnutím

 1. Zväčšovacie zrakové pomôcky: v závislosti od stupňa zrakového postihnutia existujú rôzne zrakové pomôcky, ktoré je možné používať. Môžete si ich objednať u optika a vybaviť ďalšími optickými prvkami. V každom prípade je dôležité, aby boli zrakové pomôcky individuálne prispôsobené ľuďom, ktorí ich používajú. Iba týmto spôsobom je možné dosiahnuť optimálnu zrakovú funkčnosť každej postihnutej osoby. Tým sa zdôrazňuje potreba najlepšej možnej reprodukčnej kvality spolu so zorným poľom, ktoré by malo byť čo najväčšie.
 2. Keďže sa zrakové postihnutia pri pohľade zvonka nedajú vždy rovnako ľahko identifikovať, nie vždy ich možno merať s rovnakou presnosťou a majú veľmi odlišné symptómy, buďte vždy, keď to bude potrebné, pripravení pomôcť. Venujte špeciálnu pozornosť jednotlivcom so zrakovým postihnutím, ktorí sa pohybujú na verejnosti a nemajú paličku ani žltý pruh na rukáve. Môžu vás požiadať o informácie ako cieľová stanica konkrétneho autobusu, tlačidlo svetelnej signalizácie alebo číslo rezervovaného miesta. Veľmi užitočná bude zreteľná a jednoznačná odpoveď. Nebuďte prekvapení, keď uvidíte niekoho so slepeckou paličkou v ruke, ako si kupuje v kiosku časopis alebo ako si vo vlaku pomocou zväčšovacieho skla číta knihu. Nie sú to žiadni simulanti. Možné je aj to, že sa postihnuté osoby dokážu orientovať v rámci svojho každodenného života a že môžu mať problémy iba v noci, vtedy musia používať pomocnú paličku. Vďaka každodennému tréningu mobility nemajú osoby so zrakovým postihnutím žiadne problémy – podporu potrebujú iba v špeciálnych prípadoch.
 3. Kontrasty pomáhajú! Je vhodné, aby ste upravili miestnosti, kusy nábytku alebo usporiadanie večerného stola tak, aby bolo kompatibilné s potrebami zrakovo postihnutej osoby s obmedzenou orientáciou. Dobrou pomôckou je aj rovnomerné a nie príliš žiarivé svetlo. Vhodnými podpornými nástrojmi sú aj ďalšie lampy, ktoré sa dajú použiť jednoducho ako pomôcka na čítanie alebo kuchynské práce. Najlepšia voľba: Studené svetelné zdroje s vysokou intenzitou svetla. Halogénové lampy sú menej vhodné.
 4. Je pravidlom, že zrakovo postihnuté osoby majú problémy so záznamom poznámok písaných rukou. Je vhodné požiadať ich, aby znaky písali tlačeným písmom na biely papier hrubým čiernym perom.
 5. Vždy, keď sa rozprávate zoči-voči s osobou so zrakovým postihnutím, nebuďte prekvapení, ak sa vašej protistrane nepodarí s vami nadviazať očný kontakt. Môže sa stať, že keď sa rozprávate s osobou s narušením centrálneho zorného poľa, budete mať dojem, že sa pozerá niekam za vás. Pokračujte v bežnej konverzácii. Osoby so zrakovým postihnutím môžu byť niekedy neprávom označované za arogantné a nezdvorilé. Nezabúdajte však na to, že v mnohých situáciách, ktoré sú pre vás úplne bežné, sa musí postihnutá osoba mimoriadne sústrediť a na ich zvládnutie musí vynaložiť extrémne úsilie. Okrem toho mnohí ľudia so zrakovým postihnutím spôsobeným stále sa zhoršujúcou zrakovou ostrosťou nedokážu rozpoznávať tváre, a najmä gestá iných ľudí (alebo ich dokážu rozpoznať, ale iba z veľmi malej vzdialenosti). To znamená, že ak pozdravíte osobu s takýmto postihnutím, nemusí vám odpovedať na pozdrav.


Tip na darček: Z hľadiska uvoľnenia a zábavy si osoby so zrakovým postihnutím často vychutnávajú audioknihy, ktoré sú dostupné vo formáte CD alebo sa dajú sťahovať z internetu.

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Zariadenia pre slabozraké osoby do práce: Keď lepšie videnie jednoducho nestačí Presné lupy ZEISS pre všetkých, ktorí v práci potrebujú ostrý zrak na pozorovanie detailov

Ako funguje zrak 16.10.2017

Tags:

Súvisiace produkty