Ideálne šošovky pre optimálny zrak

Aké šošovky sú najvhodnejšie podľa poruchy zraku?

Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, presbyopia – naše vnímanie zrakom môže obmedzovať množstvo problémov so zrakom. Optimálne vyladené okuliare so správnymi šošovkami vám vo väčšine prípadov môžu pomôcť vidieť opäť raz jasne. No aký typ šošovky je vhodný v závislosti od konkrétnej poruchy zraku? Šošovky predstavujú najdôležitejšiu súčasť okuliarov a ich výber je preto zásadným krokom. BETTER VISION vysvetľuje: Aké šošovky existujú na účinné korigovanie poškodeného zraku, zrakových porúch a problémov so zrakom?

Klasické riešenia šošoviek

Šošovky single vision – pre krátkozrakosť (myopia) a ďalekozrakosť (hypermetropia)

Šošovky single vision majú rovnakú mohutnosť po celom povrchu šošovky, takže predpísaná mohutnosť je zhodná v rámci celej šošovky. Používajú sa pri okuliaroch do diaľky a na čítanie, čo sú dve najčastejšie zrakové pomôcky. V čom spočíva rozdiel? V prípade okuliarov na čítanie sú šošovky single vision optimalizované pre videnie na krátku vzdialenosť a sú prispôsobené pre štandardnú vzdialenosť čítania konkrétneho človeka s ďalekozrakosťou. Tieto šošovky sú skvelé na čítanie kníh, ale aj malých písmeniek na smartfóne či tablete.

Na lepšie pochopenie krátko- a ďalekozrakosti je potrebné si najprv vysvetliť princíp nášho zraku. Aby sme mohli vnímať objekty jasne, naše optické systémy ich musia premietať na sietnicu (nie za ňu ani pred ňu), keď sa na ne pozeráme. Táto schopnosť je pri ľuďoch s poruchou zraku narušená. V prípade ďalekozrakých ľudí vizualizuje oko blízke objekty za sietnicu, a preto vidia blízke objekty ako rozmazané. Pri krátkozrakosti sa však zdajú rozmazané vzdialené objekty, pretože krátkozraké oko zaostruje obraz pred sietnicou, a nie na ňu. Optimálne vyladené okuliare do diaľky vám pomôžu opäť jasne vidieť blízke aj vzdialené objekty.

Šošovky single vision – pre krátkozrakosť (myopia)

Šošovky single vision – pre krátkozrakosť (myopia)

Šošovky single vision – pre ďalekozrakosť (hypermetropia)

Astigmatizmus sa dá korigovať šošovkami single vision. Na dosiahnutie tejto korekcie je do šošovky začlenená ďalšia mohutnosť, ktorá vyrovnáva astigmatizmus – označuje sa cylindrická korekcia (na certifikáte šošovky má označenie „cyl“). Tieto šošovky sa nazývajú tórické.

Astigmatizmus sa dá korigovať šošovkami single vision

Prizmatické šošovky: pre heterofóriu

Prizmatické šošovky: pre heterofóriu

Pri pacientoch s heterofóriou optimalizujú prizmatické šošovky súhru medzi očami. V prípade heterofórie, známej aj ako skrytý alebo latentný strabizmus, nie sú oči nositeľa súbežné úplne presne, čím sa zhoršuje priestorové videnie. Mozog a očné svaly sa neustále snažia vylučovať zdvojené obrazy, čo môže byť pre pacientov veľmi namáhavé a často to vedie k bolestiam hlavy. Prizmatické okuliare toto nepravidelné videnie vyvažujú pomocou špeciálneho vyhladenia, ktoré je použité minimálne pri jednej šošovke. Tým sa zvyšuje mobilita a súhra medzi očami, čo umožňuje nositeľovi vidieť jasnejšie a viac uvoľnene.

Bifokálne šošovky: pri problémoch s videním nablízko a na diaľku

Bifokálne šošovky pozostávajú z dvoch šošoviek, ktoré umožňujú nositeľovi vidieť objekty jasne nablízko aj do diaľky. Je to zreteľne vidieť na deliacej čiare medzi oboma šošovkami. Dolná šošovka je výrazne menšia a vyzerá ako malé okienko. Toto je „zóna čítania“ na videnie nablízko a zvyšná oblasť šošovky zaručuje optimálne videnie na diaľku. Podľa duálneho predpisu je šošovka aj pomenovaná: bi v latinčine znamená „dva“ a focal znamená „ohnisko“. V minulosti sa bifokálne šošovky bežne používali na korigovanie presbyopie. V súčasnosti už nie sú také obľúbené. Mnohí nositelia považujú zreteľne viditeľnú deliacu čiaru za nepeknú alebo dokonca obťažujúcu, napríklad pri vychádzaní po schodoch. Aké je teda riešenie? Moderné progresívne šošovky. Ponúkajú plynulý prechod medzi zrakovými zónami, a teda lepší vizuálny komfort.

Bifokálne šošovky

Trifokálne šošovky: pre problémy so zrakom pri viacerých vzdialenostiach

Trifokálne šošovky (tri znamená „tri“, focal znamená „ohnisko“) majú podobnú štruktúru ako bifokálne šošovky, ale používajú ich nositelia s presbyopiou. Okrem optimalizácie pre videnie nablízko a do diaľky bol pridaný ďalší rozsah korekcie pre stredné vzdialenosti, a síce od 50 do 150 cm. Trifokálne šošovky majú rovnaké nevýhody ako bifokálne šošovky: tvrdé prechody medzi zrakovými zónami a viditeľné rozhranie medzi šošovkami. Pre oba tieto dôvody dáva množstvo nositeľov prednosť moderným progresívnym šošovkám.

Progresívne šošovky: pre krátko- a ďalekozrakosť, astigmatizmus a presbyopiu

Progresívne šošovky: pre krátko- a ďalekozrakosť, astigmatizmus a presbyopiu

Progresívne šošovky sa vyznačujú jasnými výhodami oproti bifokálnym a trifokálnym šošovkám. Progresívne šošovky majú mohutnosť pre krátke, stredné a vzdialené zóny – to všetko v jednej šošovke s plynulým prechodom a bez deliacej čiary. Mohutnosť prechádza plynulo zhora nadol od najväčšej po najkratšiu vzdialenosť. Progresívne šošovky umožňujú jasné, uvoľnené videnie na všetky vzdialenosti a predstavujú perfektnú voľbu na korigovanie myopie, hypermetropie a presbyopie. Sú skvelé na čítanie, prácu pri počítači alebo rukami, alebo sa s nimi môžete jednoducho pozerať do diaľky.

Progresívne šošovky: pre krátko

Vďaka najmodernejším výrobným metódam zaručujúcim výnimočný vizuálny komfort sú progresívne šošovky od ZEISS prispôsobené presne individuálnym potrebám nositeľa, keďže sa zohľadňuje celý rad faktorov. K niektorým relevantným aspektom patria medziočná vzdialenosť, pantoskopický uhol a vzdialenosť zadnej plochy šošovky od rohovky. To je len niekoľko z individuálnych tvárových parametrov, ktoré sa v spoločnosti ZEISS zohľadňujú pri výrobe.

Rozmazaný obraz v prechodovej zóne alebo problémy pri vychádzaní po schodoch, teda sprievodné znaky starších generácií progresívnych šošoviek, môžeme celkovo označiť za minulosť, pokiaľ ide o progresívne šošovky. Ponúkajú nielen jasné, prirodzené videnie, ale aj rýchle zaostrovanie do všetkých vzdialeností a vo všetkých smeroch. Jedná sa o optimálne okuliare na každodenné používanie bez ohľadu na to, či sú to vaše prvé okuliare alebo chcete prejsť z šošoviek na čítanie na progresívne šošovky, prípadne ste doteraz potrebovali iba šošovky do diaľky. Progresívne šošovky sú taktiež ideálnym riešením pre ľudí, ktorí vidia dobre, ale začína sa u nich rozvíjať presbyopia, alebo pre ľudí s astigmatizmom, u ktorých sa rozvíja presbyopia.

Bez ohľadu na vaše potreby vám váš optik s radosťou pomôže vybrať tie správne progresívne šošovky.

Špeciálne šošovky pre špecifické aplikácie

Pár okuliarov musí byť rovnako jedinečný ako osoba, ktorá ho má nasadený. Okuliare musia v závislosti od vášho životného štýlu, koníčkov alebo povolania spĺňať celý rad rôznych požiadaviek. Preto je veľmi dôležité, aby ste si nechali u optika uskutočniť dôkladnú analýzu požiadaviek na zrak, aby vám mohol odporučiť správne šošovky. Okrem možností „štandardných“ šošoviek máte k dispozícii aj špeciálne typy šošoviek, ktoré vám pomôžu dosiahnuť optimálny zrak. Napríklad:

Šošovky pre digitálny životný štýl: odpoveď na digitálnu únavu

Používanie digitálnych technológií, ako sú smartfóny a elektronické čítačky, kladie na naše oči maximálne nároky každý jeden deň. Naše oči sú nútené zvykať si na nové typy pozerania sa nablízko, aby sa prispôsobili kratšej vzdialenosti, pri ktorej držíme digitálne zariadenia, v porovnaní s novinami či knihou. Od našich očí tiež nepretržite vyžadujú prechádzanie medzi rôznymi vzdialenosťami. To môže viesť k bolestiam hlavy a napätiu v krku a páleniu či únave očí, a to predovšetkým s postupujúcim vekom. Jedným z riešení by mohli byť šošovky do diaľky so špeciálnou podporou pre oči na krátku vzdialenosť, ako napríklad šošovky ZEISS Digital. Sú zamerané hlavne na používanie digitálnych zariadení, akými sú elektronické čítačky a smartfóny, a uľahčujú zaostrovanie na krátke aj dlhé vzdialenosti. Technológia ZEISS Digital Inside je dostupná aj pre progresívne šošovky.

šošovky ZEISS Digital

Šošovky pre kvalitné videnie bez oslnenia, keď šoférujete

Schopnosť dobre vidieť je predpokladom pre bezpečné šoférovanie, pretože na ceste pracujú naše oči nadčas – neustále musíme meniť zaostrenie medzi cestou, GPS, pohľadom dozadu a spätnými zrkadlami. Nepriaznivé poveternostné a zlé svetelné podmienky často sťažujú videnie. Šošovky optimalizované špeciálne pre konkrétne situácie, s ktorými sa stretávame pri šoférovaní (napr. šošovky ZEISS DriveSafe, dostupné ako single vision a progresívne šošovky), znižujú pri šoférovaní záťaž na zrak a vodiči tak môžu vidieť lepšie. Šošovky DriveSafe môžu pomôcť ľuďom s citlivosťou na odrazy lepšie zvládať vnímané oslňovanie.

šošovky ZEISS DriveSafe

Šošovky do práce

Ľudia väčšinou zaznamenajú zmenu po štyridsiatke: práca pri obrazovke počítača a zmena pohľadu, napr. z klávesnice na monitor alebo z kalendára na telefón, sú pre oči odrazu namáhavejšie. Aby mohli jasne vidieť pri rôznych vzdialenostiach, často nevedomky prechádzajú do nepohodlnej polohy, napr. naklonením sa dopredu alebo zdvihnutím hlavy. Bolesti chrbta a krku alebo suché či slzavé oči sú len niektoré z možných následkov. Tomuto typu namáhania zraku zabraňujú šošovky ZEISS Office: prvšetky požadované vzdialenosti pri práci pred obrazovkou počítača. Šošovky na čítanie a progresívne šošovky však nepredstavujú ideálne riešenie, pretože príslušné oblasti šošovky nie sú optimalizované na kancelársku prácu. Okuliare na čítanie umožňujú vidieť optimálne iba na krátku vzdialenosť, ktorá je príliš malá na prácu pri počítači alebo pozeranie sa na stôl. V prípade progresívnych šošoviek sa nositeľ pozerá na monitor cez strednú oblasť šošovky a hlavu musí nakloniť smerom nahor, aby obrazovku videl zreteľne. Oba typy šošoviek majú za následok neprirodzený postoj pri sedení, čo môže prípadne spôsobovať svalové napätie v krku, ramenách a chrbte, ako aj bolesti hlavy.

Šošovky do práce

Tónovacie šošovky: účinná ochrana pred slnkom bez výmeny okuliarov

Či už ste v práci alebo doma, špeciálne slnečné šošovky vám môžu v mnohých situáciách zlepšiť vizuálny komfort. Vedeli ste, že všetky šošovky je možné vyrobiť ako tónovacie? Ponúkajú dokonalú UV ochranu a optimálne videnie v rámci jednej šošovky, čím vás zbavujú zmätku pri prechádzaní medzi viacerými okuliarmi. Tieto šošovky majú pritom všetko, čo by ste od nich očakávali: vylepšené vnímanie kontrastu, menej oslňovania a antireflexnú povrchovú úpravu, ktorá to všetko završuje. Šošovky sa zafarbujú v závislosti od intenzity UV lúčov – od ľahkého sfarbenia až po intenzívne tónovanie, ktoré vám poskytuje pár slnečných okuliarov. Stmavia sa v priebehu sekúnd a jas získajú do niekoľkých minút.

Tónovacie šošovky: účinná ochrana pred slnkom bez výmeny okuliarov

Máte na výber z širokého portfólia šošoviek, čo znamená, že si určite nájdete také, ktoré budú pre vás ideálne. Aké šošovky sú teda vhodné pre vás? Zistite to rýchlo a ľahko dokončením testu Môj zrakový profil. Nezabúdajte: komplexná analýza vašich vizuálnych potrieb je to jediné, čo je potrebné na nájdenie perfektných šošoviek pre vás!

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Absolvujte skríningový online test zraku a zistite, ako kvalitne vidíte. Tu môžete po kliknutí zistiť online, či nastal čas na ďalší test zraku.

Ako funguje zrak 23. 9. 2021

Tags:

Obočie neklame Čo o nás prezrádza obočie

Ako funguje zrak 23. 4. 2019

Tags:

Ako sa vyrábajú okuliarové šošovky? Od plastových po sklenené šošovky od ZEISS – všetko, čo ste chceli vedieť o výrobe okuliarových šošoviek

Ako funguje zrak 28. 3. 2018

Tags:

Identifikovanie problémov so zrakom Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a podobne – aké problémy so zrakom existujú a ako ich môžeme napraviť?

Ako funguje zrak 29. 11. 2017

Tags:

Súvisiace produkty