Lepšie videnie pre seniorov

Každá osoba, ktorá má viac ako 40 rokov, obyčajne potrebuje okuliare. Progresívne šošovky dokážu obnoviť zrak 20/20.

Náhle sa môže stať, že budete mať problém s prevlečením nite uchom ihly alebo budete musieť držať noviny v dostatočnej vzdialenosti od tváre, aby ste ich dokázali prečítať. Toto sú prvé príznaky problémov so zrakom v pokročilom veku. Ide o normálny proces, z ktorého netreba mať obavy. K dispozícii sú však vhodné okuliare a progresívne šošovky, vďaka ktorým si môžete vychutnávať ostrý zrak rysa.

Všetko sa to začína niekde medzi 40. a 50. rokom: Šošovka a prstencový sval vnútri oka môžu začať strácať elasticitu. Oko nie je schopné automaticky sa nastaviť a približovať obrazy na rôzne vzdialenosti (odborníci tento proces nazývajú akomodáciou). Vďaka tomuto procesu sa šošovka očného oblúka dokáže prispôsobovať vzdialenostiam.
Ak však tento proces nefunguje tak, ako má, nastávajú problémy s videním na blízko. Ak si šošovka počas sledovania predmetov v blízkosti zachováva plochý tvar, je jej refrakčná intenzita významne narušená. Znamená to, že sa svetelné lúče, ktoré zblízka prechádzajú okom, akumulujú za sietnicou, čoho výsledkom je rozmazaný obraz.

U ďalekozrakých osôb sa tento problém môže vyskytnúť oveľa skôr. Osoby s hyperopiou mávajú vynikajúci zrak na diaľku, majú však problémy s vnímaním blízkych predmetov. Príčina: Očná buľva je príliš krátka a vstupné svetelné lúče sa na sietnici nezobrazujú správne.

Zrak po 40. roku života

Krátkozrakí ľudia môžu vnímať predmety v bezprostrednej blízkosti očí lepšie bez okuliarov ako s okuliarmi. Neustále nasadzovanie a skladanie okuliarov však môže byť pomerne nepraktické. Najlepším riešením (bez ohľadu na to, či ste predtým videli štandardne, alebo ste už boli krátkozrakí/ďalekozrakí) je používanie prispôsobených okuliarov.
Osoby, ktoré predtým videli normálne, budú spočiatku potrebovať iba okuliare na čítanie. Problémy so zrakom, ktoré spôsobuje vek, sa však rokmi zhoršujú. Mnohé osoby budú čoskoro potrebovať aj pomôcku na korekciu úrovne videnia do strednej vzdialenosti.
V takýchto prípadoch sú dokonalým riešením okuliare s progresívnymi šošovkami, ktoré poskytujú zóny na rôzne vzdialenosti videnia bez separácie zrakového okraja a s prechodmi do nekonečna.
Najväčšou výhodou progresívnych šošoviek je prechod oka z jedného obrazu na druhý s okamžitým zaostrením, a to bez ohľadu na to, či sa sledovaný predmet nachádza vo vzdialenosti, alebo blízko.

Vizuálne riešenia na pracovisko po dosiahnutí veku 40 rokov

V dnešnej dobe sú pre osoby, ktoré trávia množstvo času za počítačom, k dispozícii špeciálne pracovné okuliare s rozšírenými vizuálnymi zónami na strednú a bezprostrednú vzdialenosť. Špeciálna progresívna šošovka je optimálne umiestnená vzhľadom na vzdialenosť medzi používateľom a obrazovkou. V prípade progresívnych skiel je kvalitatívna úroveň šošoviek mimoriadne dôležitá. Ak šošovky nespĺňajú kvalitatívne štandardy, zvykanie si na takéto okuliare môže byť mimoriadne náročné.

Čo sú bifokálne a trifokálne šošovky?

Čo sú bifokálne a trifokálne šošovky?

Bifokálne a trifokálne šošovky sú predchodcami progresívnych šošoviek. Sú ideálnym riešením pre tých ľudí, ktorí nechcú alebo nemôžu používať progresívne šošovky. Niektoré osoby ich stále preferujú. Tieto typy šošoviek však predstavujú iba alternatívu a vyžadujú si kompromisy, keďže sa v spojoch šošovky vnímanie obrazu preruší a tieto typy skiel nedokážu zahrnúť všetky rozsahy videnia.

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Identifikovanie problémov so zrakom Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a podobne – aké problémy so zrakom existujú a ako ich môžeme napraviť?

Ako funguje zrak 29. 11. 2017

Tags:

História okuliarov Od ich začiatkov ako „kamienky na čítanie“ po lifestylové doplnky

Ako funguje zrak 22. 11. 2017

Tags:

Lepšie videnie pre seniorov Každá osoba, ktorá má viac ako 40 rokov, obyčajne potrebuje okuliare. Progresívne šošovky dokážu obnoviť zrak 20/20.

Ako funguje zrak 31. 10. 2017

Tags:

Ako patent (EP0039497) zaregistrovaný spoločnosťou ZEISS nastavil pred 30. rokmi latku novým štandardom progresívnych šošoviek Pomoc pre osoby postihnuté presbyopiou – špeciálnym druhom vizuálneho problému pre optické inžinierstvo – kedysi a dnes

Ako funguje zrak 16. 10. 2017

Tags:

Súvisiace produkty