Lepšie videnie s novými okuliarmi

Čo je dôležité v prípade prispôsobených okuliarov? Informácie o spôsobe interakcie očí pacienta

Dirk Siemsen je kvalifikovaný optik a vlastník spoločnosti mahrt und hoerning v Göttingene (Nemecko). Jeho nová pacientka nosila okuliare dlhšie ako 30 rokov. Mala problémy s nočným videním a trojrozmerným videním, sťažovala sa na citlivosť na svetlo cez deň a bola krátkozraká. Žiadne z jej okuliarov jej neumožnili dlhodobo optimálny zrak, ktorý požadovala. Tím LEPŠIEHO VIDENIA sa snažil zistiť, ako sa jej nakoniec podarilo nájsť optimálne okuliare a prečo bolo nevyhnutné vyšetriť jej binokulárne videnie, aby sa našlo vhodné riešenie.

Dirk Siemsen - mahrt und hoerning
Dirk Siemsen - mahrt und hoerning

TÍM LEPŠIEHO VIDENIA: Čo iné ste pre túto konkrétnu pacientku urobili?

Dirk Siemsen: : Aby som to uviedol na pravú mieru – pre nás v spoločnosti mahrt und hoerning nepredstavovala táto pacientka špeciálny prípad. Základná otázka, ktorú si kladieme u každého pacienta, je: prečo sú vizuálne potreby pacienta jedinečné? Zrak každého pacienta chceme v čo najväčšej miere optimalizovať použitím všetkých optických nástrojov, ktoré máme k dispozícii, s cieľom dosiahnuť maximálnu ostrosť. Do tohto procesu investujeme veľa času.

Začíname veľmi podrobným prieskumom anamnézy. Pacientov sa pýtame na ich vizuálne zvyky – v práci aj vo voľnom čase. Zisťujeme, aké zrakové problémy majú. Pýtame sa ich aj na to, či trpia konkrétnymi chorobami, ktoré môžu ovplyvňovať zrak, či pôsobia v prostredí s vysokým podielom stresu alebo či si všimli bolesti hlavy alebo svalové napätie. Ak je to tak, pýtame sa aj na frekvenciu výskytov. Potom analyzujeme vizuálny výkon pacienta systémom i.Profiler, prezrieme očné pozadie oftalmoskopickou kamerou (najmä hlavu optického nervu) a skontrolujeme, či pacient netrpí kataraktou… Oftalmológ, prirodzene, zodpovedá za liečbu očných ochorení. Získanie informácií o transparentnosti a funkčnosti oka je pre nás prípravnou fázou refrakčnej procedúry. Úzka spolupráca s oftalmológmi je pre nás veľmi dôležitá.

Je dôležité pozorovať aj polohu tela pacienta. To sa robí jednoducho, v refrakčnej miestnosti počas vyšetrenia očí. Môžu niektoré pohyby hlavy a tela ovplyvňovať zrak pacienta? To nám umožňuje vyvodiť prvé závery. A presne takto sme postupovali u pacientky, o ktorej sme práve teraz hovorili.

Keď sme sa rozprávali o jej anamnéze, spomenula časté bolesti hlavy.
Keď sme sa rozprávali o jej anamnéze, spomenula časté bolesti hlavy.

TÍM LEPŠIEHO VIDENIA: Všimli ste si na pacientke niečo špeciálne?

Dirk Siemsen: Keď sme sa rozprávali o jej anamnéze, spomenula časté bolesti hlavy. Všimol som si, že keď zaostrovala na očné grafy v refrakčnej miestnosti, určitým spôsobom nakláňala hlavu. Často mala pocit, že trpí odleskom, a cez deň bola veľmi citlivá na svetlo.

Rovnako ako u všetkých pacientov som skontroloval jej binokulárne videnie (t. j. vzájomnú spoluprácu oboch jej očí). Použili sme systém i.Polatest a rôzne testy, ktoré sa s ním dodávajú. Pacientka najprv vnímala naše 3D testy iba v jednom rozmere. Zistili sme, že má jedno oko dominantné. Obraz nebol správne projektovaný obidvoma očami na rovnakú pozíciu na sietnici. Po prekrytí sa zdalo, že dva obrazy na sietnici majú rozdielnu výšku. Mozog pacientky nedokázal tento obraz interpretovať v rozmere 3D. Obraz bol sploštený a jednorozmerný. 

TÍM LEPŠIEHO VIDENIA: Nepozeráme sa všetci priamo dopredu?

Dirk Siemsen: Všetci sa navzájom líšime, čo znamená, že sa naše oči nepozerajú vždy vtedy, keď majú, priamo dopredu. Uvediem príklad: u človeka, ktorý nosí okuliare a nepohybuje sa, sa môžu obidve oči jednoducho pozerať mimo. Znamená to, že hlavné oko, ktoré má každý z nás, využíva svalstvo na nastavenie polohy tak, aby sa pozeralo priamo dopredu. Vedľajšie oko sa tejto situácii prispôsobí. Obraz generovaný dvoma očami nie je optimálny, ale mozog ho skonvertuje tak, aby vyzeral správne. Tento problém nenastáva u každého, ale mnohým ľuďom spôsobuje dlhodobú námahu. Optimalizáciou okuliarových šošoviek z hľadiska interakcie dvoch očí dokážeme uchovať vizuálny výkon pacienta na vysokej úrovni a obmedziť námahu. Zamyslite sa nad tým: ak je šošovka na binokulárne videnie nesprávne korigovaná iba o 0,25 dioptrie, znamená to stratu vizuálneho výkonu až 30 %. Preto musíme pracovať veľmi presne a musíme kontrolovať interakciu dvoch korigovaných očí z hľadiska každej úpravy dioptrického výkonu počas refrakcie. Ak niečo v ľavom oku zmením, má to vplyv aj na pravé oko… 

TÍM LEPŠIEHO VIDENIA: Aký konkrétny problém mala vaša pacientka?

Dirk Siemsen: U nej nastával zvislý posun. Jej oči nedokázali poskytnúť optimálne priame videnie, a to nielen počas pohľadu z uhla, ale aj zvrchu. Táto skutočnosť spôsobovala pacientke dlhodobé problémy. Okrem toho nemala na kompenzáciu tohto defektu tie správne šošovky. Zrakové napätie sme odstránili zabudovaním hranolov do šošoviek s cieľom korigovať jej stav, ktorý je známy pod názvom asociovaná heterofória.

TÍM LEPŠIEHO VIDENIA: Môže asociovaná heterofória predstavovať problém až 30 rokov?

Dirk Siemsen: Dizajn oka a dĺžka očných svalov sú geneticky vopred naprogramované – ide o dedičné vlastnosti. U dieťaťa alebo mladej dospelej osoby sa niektoré nedostatky dajú potlačiť. Táto schopnosť sa však vekom a aj v dôsledku stresových situácií znižuje. Niekedy si toto napätie všimnete (napríklad vo forme bolestí hlavy alebo svalového napätia), ale tieto symptómy sa pominú a znova ich začnete vnímať až vo vyššom veku. 

TÍM LEPŠIEHO VIDENIA: Odborníci nesúhlasia so spôsobom korekcie asociovanej heterofórie. Prečo je to tak? Niektorí dokonca varujú pred závislosťou od nosenia okuliarov s prizmatickými šošovkami.

Dirk Siemsen: To je pravda. Pre mňa je najdôležitejšia skutočnosť, či sme pacientovi pomohli. Nepomohli sme iba tejto konkrétnej žene. V tomto prípade opakujúce sa bolesti hlavy ustúpili po dvoch týždňoch používania spolu s nedobrým pocitom, že jej okuliare nie sú ideálnym riešením každej situácie. Jej citlivosť na svetlo počas dňa sa významne znížila. Dokonca sa ma opýtala, či sa nestane závislou od svojich okuliarov. Odpoveď bola jednoduchá. Povedal som jej, že ak sa rozhodne tieto nové okuliare nenosiť, jej zrak bude presne taký ako predtým. Čo iné som jej mohol povedať?

TÍM LEPŠIEHO VIDENIA: Čo je dôležitej pri vašej práci optika? Ako by ste to zhrnuli?

Dirk Siemsen: Prvou vecou je náš záujem o individuálne zrakové potreby každého pacienta. Robíme všetko možné nato, aby sme dokázali zachovať vysokú úroveň vizuálneho výkonu a podľa potreby znížiť napätie. Znamená to, že venujeme veľa času diskusii o anamnéze pacienta, výkonu refrakcie a poradenstvu po absolvovaní nákupu.

Skríningový online test zraku ZEISS Prostredníctvom skríningového online testu zraku ZEISS jednoducho a rýchlo zistíte, či nastal čas, aby váš zrak skontroloval odborník.

Čo je asociovaná heterofória?

Pri normálnom binokulárnom videní vidia obidve oči daný objekt identicky. Asociovaná heterofória znamená, že je pohybové svalstvo očí nevyvážené, čo si od osoby postihnutej týmto ochorením vyžaduje mimoriadne úsilie nato, aby videla. Ak sa oči pokúsia zaujať polohu, ktorá je pre ne najmenej namáhavá, výsledkom bude zdvojené videnie. Osoby postihnuté asociovanou heterofóriou trpia (nedobrovoľným) nutkaním kompenzovať tento problém, čo vedie k mnohým problémom. Vhodným príkladom je napríklad odchýlka od normálnej telesnej štruktúry – napríklad jedna noha je kratšia ako druhá. Často to vedie k bolestiam chrbta a napätiu, čo ľahko kompenzuje vhodná vložka do topánok. Kompenzáciu asociovanej heterofórie ponúkajú prizmatické okuliarové šošovky.

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Absolvujte skríningový online test zraku a zistite, ako kvalitne vidíte. Tu môžete po kliknutí zistiť online, či nastal čas na ďalší test zraku.

Ako funguje zrak 23. 9. 2021

Tags:

Identifikovanie problémov so zrakom Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a podobne – aké problémy so zrakom existujú a ako ich môžeme napraviť?

Ako funguje zrak 29. 11. 2017

Tags:

História okuliarov Od ich začiatkov ako „kamienky na čítanie“ po lifestylové doplnky

Ako funguje zrak 22. 11. 2017

Tags:

Okuliare, kontaktné šošovky alebo laserový chirurgický zákrok – ktoré riešenie je pre vás to správne? Približne polovica populácie má so zrakom. Keďže je však k dispozícii vhodné riešenie takmer všetkých problémov so zrakom, nemusíte sa báť.

Ako funguje zrak 16. 10. 2017

Tags:

Súvisiace produkty