Ľudské oko

Všetko, čo potrebujete vedieť o anatómii, štruktúre a funkciách zrakového centra ľudského tela

Oko je jedným z našich najdôležitejších zmyslových orgánov – len máloktorý iný orgán je tak zložitý. Ľudské oko dokáže prijať a okamžite spracovať viac ako desať miliónov informácií za sekundu. No zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako oko vlastne funguje? Ako sú generované obrazy, ktoré skutočne vidíme? A ktoré časti nášho tela sú zapojené do tohto komplikovaného procesu? S BETTER VISION sa dozviete všetky detaily – o všetkom od anatómie oka a štruktúry až po jeho funkcie.

Oko funguje takmer rovnako ako videokamera. Jednoducho povedané, jeho rôzne časti vzájomnou spoluprácou vizualizujú svet okolo nás. V ďalšom texte sa dozviete, ako presne oko funguje. Najprv si však povedzme o hlavných častiach oka a jeho štruktúre.

Anatómia: štruktúra ľudského oka

Anatómia: štruktúra ľudského oka

Rohovka

Rohovka, externá vrstva oka, je vlhká vďaka slznej tekutine, ktorá ju pokrýva. Je zapustená do vrstvy známej ako skléra (biela časť oka). Spoločne tvoria niečo, čo odborníci označujú ako tunica externa bulbi. Rohovka funguje ako okno: má diskovitý tvar, je priehľadná a prepúšťa do oka svetlo. Takisto chráni oko pred vonkajšími vplyvmi, ako sú nečistoty, prach alebo povrchové poranenia. V prirodzenom stave je veľmi pružná. Vďaka svojmu zakriveniu má okrem toho optické vlastnosti a zohráva kľúčovú úlohu pritom, že nám pomáha vidieť jasne.

Skléra

Skléra, teda biela časť oka, je hrubšia a pevnejšia ako rohovka a chráni tak oko pred jeho poškodením. Prakticky pokrýva celé oko až na dve výnimky: vpredu je zapustená rohovka a vzadu sa nachádzajú očné nervové vlákna.

Zrenica

Zrenica je čierna bodka uprostred ľudského oka. Reaguje na dopadajúce svetlo a prispôsobuje sa jeho intenzite. Neumožňuje to samotná zrenica, ale dúhovka. Veľkosť našich zreníc môže ovplyvňovať aj náš emocionálny stav. Napríklad strach a veľká radosť môžu spôsobovať rozširovanie zreníc, zatiaľ čo ich veľkosť sa mení aj pôsobením alkoholu a drog.

Dúhovka

Dúhovka, farebný kruh, obklopuje zrenicu a funguje rovnako ako clona: riadi množstvo svetla, ktoré vstupuje do oka. V svetlom prostredí zabezpečuje, aby bola zrenica menšia, a dovnútra tak prepúšťa menej svetla. Za tmy dochádza k pravému opaku: zvierač zrenice sa otvorí a zrenica sa rozšíri. Zabezpečuje tak, aby do oka mohlo prenikať viac svetla v tme a menej svetla v svetlých prostrediach. Dúhovka tiež určuje farbu našich očí a pri každom z nás má jedinečnú štruktúru. Je pomenovaná po gréckej bohyni dúhy. Zaujímavým faktom je, že farba dúhovky nemá absolútne žiaden vplyv na zrak. Človek s hnedými očami nevidí svet „tmavšie“ ako niekto so svetlejšími očami, napr. modrými.

Očné komory (camerae bulbi)

Ľudské oko má prednú a zadnú komoru. Sú to priestory v prednom segmente oka, ktoré obsahujú komorový mok. Táto tekutina obsahuje hlavné živiny pre šošovku a rohovku. Zásobuje ich kyslíkom a pomáha im bojovať s patogénmi. Komorový mok v očných komorách má aj ďalšiu funkciu: pomáha oku udržiavať si svoj tvar.

Šošovka oka (lens crystallina)

Šošovka oka zachytáva svetlo vstupujúce do zrenice, čím zabezpečuje ostrý obraz na sietnici. Je elastická a pomocou ciliárneho svalu dokáže meniť svoj tvar. To jej umožňuje zaostrovať na objekty v krátkej aj veľkej vzdialenosti. To znamená, že keď sa pozeráme na blízke objekty, šošovka sa zakriví, aby sme mohli vidieť jasne. Pri vzdialenejších objektoch sa však splošťuje, aby sme opäť mohli vidieť jasne. Šošovka prevracia obraz, ktorý vidíme, a na sietnici ho vizualizuje zozadu dopredu. Obraz sa správne otáča až pri neskoršom spracovaní mozgom.

Ciliárne teliesko (corpus ciliare)

Ciliárne teliesko má z hľadiska nášho zraku zásadnú úlohu: vytvára komorový mok a obsahuje ciliárny sval (musculus ciliaris). Adaptáciou šošovky zaručuje, že môžeme zaostrovať na blízke aj vzdialené objekty.

Sklovec (corpus vitreum)

Vnútorný priestor oka medzi šošovkou a sietnicou je vyplnený sklovcom. Tento priestor tvorí väčšinu oka a ako už napovedá názov, sklovec predstavuje základnú časť oka. Je priehľadný a z 98 % sa skladá z vody a zvyšné 2 % obsahujú kyselinu hyalurónovú a kolagénové vlákna.

Sietnica

Sietnica spracúva svetlo a farebné podnety a odovzdáva ich do mozgu prostredníctvom zrakového nervu. V skratke, sietnica pôsobí ako katalyzátor. Pomocou svojich senzorických buniek konvertuje dopadajúce svetlo, ktoré následne spracúva mozog. Tieto senzorické bunky pozostávajú z čapíkov (na videnie farieb) a tyčiniek (na rozlišovanie svetla a tmy). Nikde inde v oku nie sú tak husto usporiadané ako v strede sietnice alebo v makule. Približne 95 % všetkých senzorických buniek sa nachádza na ploche veľkosti asi 5 štvorcových milimetrov. To je zhruba veľkosť hlavičky špendlíka.

Cievnatka (chorioidea)

Cievnatka ľudského oka je umiestnená medzi sklérou a sietnicou a prechádza do ciliárneho telieska a dúhovky. Zabezpečuje prísun živín k receptorom na sietnici, udržiava stálu teplotu sietnice a je zapojená aj do akomodácie, t. j. prechodov medzi pozeraním sa nablízko a do diaľky, a to prakticky rovnako, ako zaostruje aj šošovka kamery.

Zrakový nerv (nervis opticus)

Zrakový nerv má na starosti prenášanie informácií zo sietnice do mozgu. Skladá sa z približne jedného milióna nervových vláken (axónov), má hrúbku asi pol centimetra a vychádza zo sietnice cez papilu. Tento bod sa označuje aj „slepá škvrna“, pretože sietnica tu nemá žiadne senzorické bunky. Preto je obraz vytváraný mozgom v skutočnosti čiernou bodkou – naše malé sivé bunky bežne vykonávajú príslušnú kompenzáciu, aby bol obraz konzistentný. Tento bod však zvyčajne vedome nevnímame, pretože mozog túto chybu „dopĺňa“.

Centrálna jamka sietnice (fovea centralis)

Malá plocha, veľký dopad: centrálna jamka zaberá plochu menšiu ako dva milimetre, ale v našom zrakovom systéme zodpovedá za kľúčové úlohy. Nachádza sa uprostred sietnice a obsahuje senzorické bunky, ktoré nám umožňujú počas dňa vidieť čo najjasnejšie a farebne. Keď sa pozrieme na nejaký objekt, naše oči sa automaticky otočia, aby mohol byť tento objekt premietnutý na centrálnu jamku.

Vonkajšia časť ľudského oka

„Časti okolo“ ľudského oka zohrávajú dôležitú úlohu v tom, aby sme mohli vidieť. Patria k nim viečka, riasy, slzné žľazy a obočia.

Slzné žľazy (glandula lacrimalis)

Je veľká asi ako mandľa, je uložená z vonkajšej strany očnice a podľa potreby vytvára slzy – to je slzná žľaza. Jej sekrét, ktorý obsahuje soli, bielkoviny, tuky a enzýmy, slúži na zásobovanie a ochranu rohovky a pomáha odstraňovať z oka cudzie telesá.

Očné viečka (palpebrae)

Viečka zvlhčujú naše oči pri každom žmurknutí a zatvárajú sa reflexným pohybom, aby nás chránili pred vetrom, tekutinami a cudzími telesami. Ľudia žmurkajú priemerne osem- až dvanásťkrát za minútu, pričom sa po povrchu oka v zlomku sekundy rozšíri slzná tekutina. Tým sa zvlhčuje rohovka a zabraňuje sa jej vysychaniu.

Očné riasy (cilia)

Riasy nevyzerajú iba pekne, ale majú aj praktickú funkciu. Ich úlohou je eliminovať prach, čiastočky nečistôt a iné cudzie telesá. To všetko sa deje automaticky: akonáhle jemné chĺpky prídu s niečím do kontaktu alebo mozog očakáva, že k tomu dôjde, viečka sa reflexným pohybom zatvoria.

Obočie (supercilium)

Obočia chránia oči pred potom, ktorý môže stekať z čela.

Vysvetlenie zraku: ako funguje ľudské oko

Spôsob, akým vidíme veci, je súčasťou komplexného procesu: skôr ako niečo uvidíme, v oku a mozgu prebehne reťazec individuálnych krokov. Hovoríme o retino-kortikálnej dráhe, ktorá sa začína v oku a pokračuje až do nášho mozgu. Aby sme to zostručnili, videnie funguje takto: ľudské oko absorbuje svetlo zo svojho okolia a zachytáva ho na rohovke. Tým vzniká počiatočný vizuálny dojem. Každé oko potom tento obraz prenáša do mozgu cez optický nerv, mozog ho spracuje a výsledkom toho je to, čo nazývame „zrak“. Svetlo tvorí základ všetkého, čo vidíme. V úplnej tme sme prakticky slepí.

Konkrétne to znamená, že ak máme mať vôbec možnosť vidieť nejaký objekt, musí naň dopadať nejaké svetlo. Toto svetlo sa následne odráža späť od objektu a náš zrakový aparát ho spracuje. Keď sa pozrieme napríklad na strom, naše oči absorbujú svetlo, ktoré sa od neho odráža: lúče najprv preniknú cez spojovku a rohovku. Následne prechádzajú cez prednú komoru a zrenicu. Potom svetlo dorazí k šošovke oka, kde sa zachytí a presunie k fotosenzitívnej (= citlivej na svetlo) sietnici. V nej sa obrazové informácie zhromaždia a usporiadajú: tyčinky sú zodpovedné za rozlišovanie svetla až tmy a čapíky majú na starosti jas a farby. Tieto informácie sú prenášané do optického nervu, ktorý ich posúva priamo do mozgu, kde sa opäť vyhodnotia, interpretujú a zjednotia, aby utvorili obraz, ktorý v končenom dôsledku vidíme.

Aj keď máme k dispozícii detailné poznatky týkajúce sa anatómie ľudského oka a jeho štruktúry, mnohé otázky o fungovaní nášho vedomia ostávajú stále nezodpovedané. Takže síce vieme, ktoré časti mozgu sú najaktívnejšie, keď niečo vidíme, ale nikto presne nevie, ako v dôsledku toho vnímame svet.

Vidíme blízke aj vzdialené objekty

Zdravé oči to robia automaticky a bez pomoci, takže dokážeme prepínať medzi videním nablízko a do diaľky a jasne vidieť objekty v tej či onej vzdialenosti. Táto dynamická schopnosť vidieť objekty jasne pri rôznych vzdialenostiach je známa ako akomodácia. Vychádza z elasticity šošovky nášho oka. Pokiaľ oko nemá žiadnu poruchu, šošovka môže meniť svoj tvar a prispôsobovať sa tak blízkym či vzdialeným predmetom podľa toho, čo chceme vidieť. Šošovka zdravého oka je plochá a dlhá, čo je ideálne na pozeranie sa na objekty v diaľke. No ak sa pozrieme na niečo v blízkosti, šošovka sa viac zakriví: prepne sa na malú vzdialenosť a umožňuje nám vidieť blízke objekty. Akomodácia sa spustí vždy, keď sa objekty zdajú byť na centrálnej jamke rozmazané.

Videnie objektov počas dňa – ako fungujú naše oči

Videnie objektov pri dostatočnom množstve svetla (čapíkové videnie alebo denné videnie) predstavuje úlohu, ktorú majú na starosti senzorické bunky zodpovedné za farebné videnie: čapíky. Do denného videnia sa zapája aj zrenica: čím je prostredie jasnejšie, tým menšia je zrenica. Prispôsobuje sa rozličným svetelným intenzitám a reguluje množstvo svetla, ktoré vchádza do oka. Táto schopnosť sa nazýva adaptácia. Slnečné okuliare a farebné šošovky dokážu oko chrániť pred jasným svetlom.

Videnie v noci a šere

Videnie v noci a šere

V noci naše oči prepínajú z denného videnia (čapíkové vedenie) na nočné videnie (tyčinkové videnie). Zdravé oči potrebujú asi 25 minút, aby sa prispôsobili tme. Čím menej svetla je k dispozícii, tým aktívnejšie pracujú senzorické bunky oka. Sú zodpovedné za naše videnie od svetla až po tmu a nazývame ich tyčinky. Zrenica sa zároveň rozšíri, aby umožnila prenikanie čo najväčšieho množstva svetla. Zdravé oči nemajú problém prispôsobiť sa meniacim sa svetelným podmienkam. Dedičné ochorenia, určité lieky, poranenia a nedostatok vitamínu A môžu viesť k obmedzenému videniu v noci alebo šere. Toto je problém, ktorý postihuje mnohých ľudí nosiacich okuliare. Zrenice sa musia v zhoršených svetelných podmienkach rozširovať viac. Následkom toho dochádza k absencii zorného poľa a obmedzeniu priestorového videnia, pričom odrazy a slabý kontrast unavujú oči. Technológia i.Scription® od ZEISS zohľadňuje pri návrhu šošoviek rozšírené zrenice nositeľa v noci, čím napomáha k výrazne lepšiemu zrakovému výkonu pri slabých svetelných podmienkach.

Vedeli ste, že naše videnie v rozsahu od svetla po tmu zohráva dôležitú úlohu pri bezpečnosti v lietadle? Počas vzletu a pristávania sa svetlá v kabíne stlmia, aby sa mohli oči cestujúcich a členov posádky okamžite prispôsobiť novým svetelným podmienkam pre prípad havárie. V tiesňovej situácii to môže ušetriť cenné sekundy.

Problémy so zrakom a očné choroby – čo robiť, ak máte zhoršené videnie

Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, presbyopia – naše vnímanie zrakom môže obmedzovať množstvo problémov so zrakom. Optimálne vyladený pár okuliarov so správnymi šošovkami vám vo väčšine prípadov môže pomôcť vidieť opäť raz jasne. BETTER VISION vysvetľuje: Aký typ šošovky je vhodný pre rôzne zrakové poruchy? 

Mnohé očné choroby môžu ovplyvňovať náš zrak a môžu mať hrozné následky z hľadiska toho, ako vnímame svet okolo nás. Zahŕňajú všetko od menších očných chorôb, ako sú chronicky suché oči, opacity v sklovci a škúlenie až po kataraktu, glaukóm a makulárnu degeneráciu. Ktoré očné choroby sú však najčastejšie a ako ich môžete rozpoznať?

Máte v hlave guláš zo všetkých tých pojmov a procesov? Nič si z toho nerobte! Ako vidíte, ľudské oko je veľmi zložitý orgán, ktorý úzko spolupracuje s mozgom. Často sa považuje za okno do mozgu. Zrejme žiaden iný z našich zmyslov nám neposkytuje tak veľa informácií o našom prostredí, dennom živote alebo ľuďoch okolo nás, a napokon o nás samotných.

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Absolvujte skríningový online test zraku a zistite, ako kvalitne vidíte. Tu môžete po kliknutí zistiť online, či nastal čas na ďalší test zraku.

Ako funguje zrak 23. 9. 2021

Tags:

Obočie neklame Čo o nás prezrádza obočie

Ako funguje zrak 23. 4. 2019

Tags:

Ako sa vyrábajú okuliarové šošovky? Od plastových po sklenené šošovky od ZEISS – všetko, čo ste chceli vedieť o výrobe okuliarových šošoviek

Ako funguje zrak 28. 3. 2018

Tags:

Identifikovanie problémov so zrakom Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a podobne – aké problémy so zrakom existujú a ako ich môžeme napraviť?

Ako funguje zrak 29. 11. 2017

Tags:

Súvisiace produkty