Oči vašich detí

Dieťa hneď po narodení vidí. Jeho zraková ostrosť sa však musí postupne vyvinúť

Oči novorodenca žiaria a jeho úsmev rozjasní jeho tvár – je to jeden z najkrajších momentov, keď matka drží svoje dieťa v náručí. V tejto fáze sa oči dieťaťa stále vyvíjajú a dieťa úplne nedokáže rozpoznať svoje okolie. Naše malé poklady sa musia učiť chodiť, rozprávať a ich oči sa musia učiť vidieť.

Preto je dôležité vedieť, že takmer 20 percent všetkých detí mladších ako štyri roky trpí zrakovými problémami. Netreba však mať obavy: moderné detské okuliare dokážu zlepšiť zrakové schopnosti dieťaťa.

Každý človek má svoje motorické a zrakové schopnosti zakódované vo svojej DNA – ide o informácie, ktoré nám umožňujú učiť sa vidieť, chodiť a behať. Oči novorodenca vidia okamžite po jeho príchode na svet. Zrak novorodenca však nie je vyvinutý do takej miery ako zrak dospelej osoby. Najskôr sa musí vyvinúť jeho zraková ostrosť, t. j. schopnosti, vďaka ktorým bude môcť rozpoznať niektoré detaily a identifikovať objekt. Trvá to určitý čas, kým si človek môže užívať ostrý zrak:

Vývoj zrakových schopností – od novorodenca po batoľa

 • Počas prvého mesiaca života je zrak dieťaťa rozmazaný, dieťa však dokáže rozlišovať medzi tmou a svetlom. Dosah videnia je približne 30 centimetrov.
 • Počas druhého mesiaca dieťa začína rozpoznávať obrysy tváre a vzory. Malý človiečik už dokáže rozlišovať farby.
 • Počas tretieho a štvrtého mesiaca sa dieťa začne usmievať na svojich rodičov, dokáže odlišovať farby a zreteľne vidí do vzdialenosti približne 25 centimetrov.
 • Od piateho mesiaca dieťa dokáže rozpoznávať svojich rodičov. Dôkazom je hlasný prejav dieťaťa, keď sa potichu snažíte opustiť izbu, v ktorej sa dieťa nachádza.
 • Od šiesteho mesiaca začína dieťa chytať rôzne predmety a vzdialené veci zreteľne vidí.
 • Od siedmeho mesiaca dieťa chytá rôzne predmety a dokáže ich otáčať.
 • Od ôsmeho mesiaca dokážu malí zbojníci rozlišovať medzi známymi a neznámymi tvárami.
 • Od deviateho mesiaca sa z palcov a ukazovákov stávajú aktívne nástroje a dieťa dokáže s úžasnou presnosťou uchopiť aj tie najmenšie predmety.
 • Od jedenásteho mesiaca môže dieťa na otázku: „Kde je tvoj otecko?“ odpovedať tak, že otočí hlavu smerom k nemu.
 • Od dvanásteho mesiaca dieťa začne podávať konkrétne predmety rodičom a bude čakať na ich špecifickú činnosť s daným predmetom. V tomto období dokážu oči dieťaťa sledovať rýchlo sa pohybujúce predmety.
 • Po štvrtých narodeninách dosiahne zraková ostrosť úroveň zrakovej ostrosti dospelej osoby.
 • Keď dieťa dosiahne 6 alebo 7 rokov, je vývoj jeho zrakových schopností takmer na konci.
 • Keď má dieťa 8 alebo 9 rokov, je vývoj jeho zraku na takej úrovni, že dieťa dokáže rozpoznávať všeobecné scenáre a udalosti. Preto sa dieťa z hľadiska kvality zraku môže bezpečne pohybovať.

Aj mozog potrebuje svoj čas

Detské oči zatiaľ nie sú úplne zrelé. Očné čapíky, ktoré sú mimoriadne dôležité na ostré videnie nervové bunky, ktoré absorbujú svetlo, sa nachádzajú na čapíkoch, sa vyvíjajú ešte v maternici. Finálny tvar však nadobudnú až po narodení dieťaťa. Nielen oči potrebujú na svoj vývin dostatok času – rovnako na tom je aj mozog. Oči dieťaťa vnímajú okolité svetlo a spracovanie prijatého stimulu sa odohráva v mozgovom centre, v ktorom sa vytvára príslušný obraz.

Rozpoznanie a liečba zrakových problémov

Ak sa zrakový problém včas zistí a lieči, môže sa u dieťaťa vyvinúť normálny zrak.

Na zabezpečenie normálneho vývoja detských očí si mozog vyžaduje určité impulzy. Ak však nastanú problémy s očami, nemusia sa tieto impulzy generovať. Ak sa zrakové problémy včas zistia a liečia, môže sa u dieťaťa veľmi dobre vyvinúť normálny zrak. Dohodnite si stretnutie s optometrikom, ak pozorujete u dieťaťa alebo batoľaťa niektorý z nasledujúcich stavov, ktorý môže indikovať zrakový problém:

 • jasne viditeľný a trvalý strabizmus,
 • pretrvávajúce obsesívne držanie naklonenej hlavy,
 • príliš veľké oči,
 • vyhýbanie sa svetlu alebo nulové reakcie na svetlo,
 • kontinuálne trenie očí prstami a grimasy,
 • otáčanie očami bez akéhokoľvek priblíženia,
 • snaha dieťaťa uchopiť neexistujúci predmet.


U starších detí môžu byť zrakové problémy evidentné v nasledujúcich situáciách:

 • dieťa často zakopáva alebo naráža do nábytku,
 • intenzívnejšie zrakové problémy za súmraku a v tme,
 • náhle zhoršenie známok v škole,
 • dieťa nechce čítať,
 • dieťa sa separuje od ostatných detí,
 • aj opakujúce sa bolesti hlavy môžu indikovať zrakové problémy.

Kedy deti trpia zrakovými problémami

Čím skôr sa problém zistí, tým rýchlejšia a účinnejšia bude jeho liečba.
Čím skôr sa problém zistí, tým rýchlejšia a účinnejšia bude jeho liečba.

Deti vnímajú takmer 90 percent všetkého, čo sa naučia, očami. Včasná detekcia možných zrakových problémov je preto veľmi dôležitá. Platí rovnaké pravidlo ako v prípade akéhokoľvek zdravotného problému: čím skôr sa problém zistí, tým rýchlejšia a účinnejšia bude liečba. Nižšie uvádzame prehľad najčastejších zrakových problémov:


Ďalekozrakosť (hyperopia)
Dieťa dokáže jednoducho rozpoznať objekty v diaľke, ale rozpoznávanie objektov v blízkosti ho stojí príliš úsilia. Tento stav vedie k nadmernému stresu mozgu, sčervenaniu očí, neschopnosti koncentrovať sa, nepokojnosti a rýchlemu vyčerpaniu pri čítaní alebo písaní. Dôležitá poznámka: väčšina detí a batoliat je ďalekozraká a tento stav sa zlepší počas prvých rokov života dieťaťa.

Krátkozrakosť (myopia)
Na sietnici sa zhromažďuje svetlo, ktoré preniká do oka zo vzdialenosti, pretože [oko je príliš dlhé] alebo refrakčný výkon očnej šošovky je príliš vysoký. Deti, ktoré trpia týmto ochorením, vo veľkej miere aktivizujú všetky predmety, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti. Majú však problém sledovať obraz TV vysielania, loptu počas hry alebo písať na školskú tabuľu. Tieto deti obyčajne žmúria alebo žmurkajú, čím daný vizuálny problém kompenzujú alebo predmety v diaľke vidia zreteľnejšie.

Astigmatizmus
Tento zrakový problém sa niekedy uvádza aj ako nepravidelné zakrivenie rohovky. Nepravidelne tvarované rádiusy rohovky spôsobujú rozmazanie a skreslenie vnímaného obrazu. V závislosti od závažnosti nepravidelného zakrivenia bude dieťa vnímať objekty s lineárnymi transmisiami, ktoré sú viac alebo menej skreslené.

Škúlenie (strabizmus)
Zrak ľudí, ktorí nedokážu naraz zaostriť obidve oči na cieľ, nazývame škuľavosťou. Odborníci nazývajú tento stav strabizmom. Približne päť percent ľudskej populácie trpí touto jedinečnou formou zrakového problému, ktorý však nespôsobuje žiadnu bolesť. Platí pravidlo, že postihnuté je iba jedno oko. Jeho zaostrenie smeruje dovnútra, von, nahor alebo nadol. Inými slovami – zaostruje sa na fixný bod, ktorý sa nezhoduje s bodom zaostrenia oka s ostrým videním, ale zameriava sa na iný bod na sietnici. Následok: v mozgu sa generujú dva obrazy, jeden ostrý a jeden rozmazaný. Na zjednodušenie úsilia sa mozog naučí potlačiť obraz, ktorý považuje za neprijateľný. Dieťa teda uprednostňuje z hľadiska videnia to zdravé oko. V druhom oku sa nedokáže plne vyvinúť zraková ostrosť – preto sa toto oko niekedy nazýva aj „lenivým okom“. Časom sa zrak zhoršuje. Ak sa závažná forma strabizmu nelieči, môže sa v zdravom oku vyvinúť zrakový problém. Výsledný stav sa nazýva amblyopia – celoživotná dysfunkcia, ktorá má aj ďalšie následky. U dieťaťa, ktoré používa iba jedno oko, sa nemôže vyvinúť priestorové zrakové vnímanie, preto bude zaostávať aj v oblasti motorických schopností. Dospelá osoba, ktorá trpí týmto stavom, môže mať značné problémy, napríklad počas vedenia vozidla. Dobré správy: ak sa tento stav podarí zistiť pred dosiahnutím veku 10 až 12 mesiacov, možno amblyopiu rýchlo a účinne liečiť. Keď dieťa dosiahne jeden rok, potrvá proces obnovy dlhšie.

Detské okuliare poskytujú ochranu

Rozdiel spočíva v modernom dizajne.
Rozdiel spočíva v modernom dizajne.

Detské okuliare sa v dnešnej dobe považujú za moderné a deti, ktoré ich nosia, už nebývajú terčom posmechu.

Hrdinovia v detských románoch urobili dosť práce pre deti, ktoré nosia okuliare. Časy, keď deti tvrdohlavo odmietali okuliare, sú už minulosťou. Detské okuliare sa v dnešnej dobe považujú za moderné a deti, ktoré ich nosia, už nebývajú terčom posmechu. Dôležitá vec, ktorú si treba zapamätať: rámy detských okuliarov sú prispôsobené individuálnym potrebám dieťaťa. Rám by okrem toho v hornej časti nemal presahovať dolný okraj obočia dieťaťa. V dolnej časti by sa nemal dotýkať lícnych kostí. Na bočnej strane by okuliare nemali presahovať za okraje očí. Aby nenastávala interferencia detských okuliarov a dieťaťa počas jeho hier a iných aktivít, mali by bočné ramienka viesť pozdĺž spánkov a nemali by vykazovať prílišnú vôľu. Detské okuliare by mali byť ľahké, odolné a elastické. Je absolútne nevyhnutné, aby rám nespôsoboval nepríjemnosti (napríklad nadmerný tlak). Teraz už viete, prečo rozdiel spočíva v modernom dizajne!

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Zabezpečenie perfektného zraku detí Detské okuliare musia spĺňať náročné štandardy

Ako funguje zrak 16.10.2017

Tags:

Súvisiace produkty