Poruchy červeno-zeleného videnia, červeno-zelená farbosleposť a úplná farbosleposť

Aké sú jednotlivé typy farbosleposti a porúch farebného videnia? A ako ich identifikujete?

Život je plný rôznorodých farieb – nie každý však vníma farby v rovnakej miere: farbosleposť a porucha červeno-zeleného videnia predstavujú rozšírené poruchy farebného videnia. Ľudia s týmto postihnutím si to pritom často ani nevšimnú. Existuje však test farbosleposti a poruchy červeno-zeleného videnia, ktorý vám poskytne rýchle výsledky. Aké sú však typy farbosleposti a porúch farebného videnia? A ako ich diagnostikujete?

Poruchy farebného videnia, farbosleposť a porucha červeno-zeleného videnia

Nie všetky formy farbosleposti sú rovnaké. Na základe príčiny a príznakov rozlišujeme medzi farbosleposťou, čiastočnou farbosleposťou a úplnou farbosleposťou. Človek sa môže s poruchami vnímania farieb narodiť alebo sa uňho môžu rozvinúť v priebehu života. Napríklad mnohé problémy s rozpoznávaním farieb vznikajú následkom očnej choroby, ako je napríklad makulárna degenerácia. Niektoré medikácie trvajúce dlhú dobu alebo choroby vplývajúce na zrakový nerv môžu takisto viesť k problémom s videním farieb. K nim patrí aj atrofia zrakového nervu, teda zánik fotoreceptorických buniek v zrakovom nerve. Príčiny sú rôzne vrátane zápalu zrakového nervu, zvýšeného tlaku v mozgu alebo otravy alkoholom. Zakaľovanie šošovky oka v dôsledku starnutia a zmeny v mozgu môžu takisto limitovať našu schopnosť vnímať farby.

Ľudia trpiaci dedičnými problémami s vnímaním farieb si to často uvedomia až po mnohých rokoch žitia v takomto stave. Môže k tomu dôjsť napríklad pri náhodnej konverzácii s niekým, kto vníma farby normálne („zdá sa mi to viac modré…“) alebo pri vykonávaní úlohy, ktorá vyžaduje presné zaradenie farieb, pričom si človek s poruchou farebného videnia uvedomí, že svet nevníma rovnako ako ostatní ľudia. Mnohé profesie vyžadujú perfektné farebné videnie a farboslepí ľudia alebo ľudia s poruchami vnímania farieb ich nesmú vykonávať. K takýmto profesiám patria policajti, maliari, lakovači, pracovníci na CAD pracovných staniciach, zubári, elektrikári či chemickí laboranti. Bezchybné farebné videnie je predpokladom aj pri mnohých umeleckých/dizajnových profesiách a v módnom priemysle. Z tohto dôvodu sa v mnohých povolaniach vyžaduje od kandidátov absolvovanie testu farbosleposti, ako napríklad v dopravnom priemysle. Budúci piloti či žiadatelia o oprávnenie na riadenie motorového člnu musia takisto preukázať, že nie sú farboslepí.

Príčiny farbosleposti a porúch farebného videnia

Sietnica ľudského oka sa skladá z dvoch typov senzorických buniek: tyčinky a čapíky. Tyčinky nám primárne pomáhajú vidieť svetlé až tmavé kontrasty, zatiaľ čo čapíky sa starajú o farebné videnie. Ľudia so zdravým zrakom majú tri odlišné typy čapíkov, pričom každý z nich je zodpovedný za určitý rozsah farieb: čapíky L za červenú, čapíky S za modrú a čapíky M za zelenú. Názvy L, S a M označujú oblasť farebného spektra, ktoré pokrývajú jednotlivé čapíky: L predstavuje „dlhé“ vlnové dĺžky, S „krátke“ vlnové dĺžky a M „stredné“ vlnové dĺžky. Vlnová dĺžka svetla prenikajúceho do oka stimuluje farebné pigmenty v čapíkoch, čím dochádza k aktivácii rôznych farebných vnemov v mozgu. Ak niektorý typ čapíka nefunguje správne alebo prestane pracovať úplne, obmedzí sa tým schopnosť človeka vnímať farby, čo vedie k poruche farebného videnia alebo farbosleposti. Čapíky sú takisto aktívne iba pri určitej úrovni jasu. Za tmy sú aktívne iba tyčinky zodpovedné za kontrasty od jasu po tmu. To je dôvod, prečo je za tmy všetko rovnaké.

Príčiny farbosleposti a porúch farebného videnia

Poruchy farebného videnia, napr. porucha červeno-zeleného videnia

Ľudia s poruchou farebného videnia vnímajú iba niektoré farby a iné nie, pretože jedna časť ich receptorov (čapíkov) nepracuje správne. Existujú rôzne druhy porúch farebného videnia. Najbežnejšou je porucha červeno-zeleného videnia, ktorú ľudia často (nesprávne) označujú ako červeno-zelenú farbosleposť alebo len farbosleposť. Ovplyvňuje 9 % mužov, ale iba 1 % žien. Sú dva typy porúch červeno-zeleného videnia: sťažené vnímanie zelenej (deuteroanomália) a sťažené vnímanie červenej (protanomália). Človek trpiaci deuteroanomáliou má problémy s vnímaním zelenej farby, pretože potrebné senzorické bunky, čapíky pre zelenú farbu, sú poškodené. Zelené farby sa zdajú byť plochejšie alebo menej žiarivé v porovnaní s ľuďmi so zdravým farebným videním a postihnutá osoba to často ani nevníma, až kým sa neocitne v situácii, keď nedokáže rozpoznať rozdiel medzi rôznymi odtieňmi zelenej. Osoby s týmto postihnutím majú v závislosti od závažnosti poruchy problém rozlišovať medzi červenou a zelenou a často medzi modrou a fialovou, ako aj ružovou a sivou – a to predovšetkým pri nedostatku svetla. Príznaky poruchy videnia červenej sú podobné: keďže červené čapíky nefungujú správne, títo ľudia majú často problémy so správnym vnímaním červenej farby a jej odlíšením od zelenej. Na akúkoľvek formu poruchy červeno-zeleného videnia neexistuje žiadna liečba.

Obmedzené vnímanie farieb

Keď človek trpí anomálnou trichromaciou, ktorá predstavuje poruchu vnímania farieb, potom sú aktívne všetky nevyhnutné čapíky. Ich citlivosť je však extrémne obmedzená, čo je dôvod, prečo sa farby zdajú byť menej intenzívne a ľudia s takýmto postihnutím si ich často pletú. Obmedzená schopnosť vnímať červenú znamená, že človek s anomálnou trichromaciou zaznamená červené svetlo na semafore oveľa neskôr ako ostatní vodiči.

Čiastočná farbosleposť, napr. červeno-zelená slepota

Ak človek trpí čiastočnou farbosleposťou, časť senzorických buniek, ktoré sú potrebné pri vnímaní farieb, buď neexistuje, alebo nefunguje. Človek trpiaci dichromaciou má funkčné iba dva typy čapíkov a osoba s monochromaciou iba jeden. Postihnuté osoby dokážu vnímať niektoré farby, nie však celé spektrum. Napríklad v prípade zelenej farbosleposti (deuteranopia) nie sú funkčné čapíky pre zelenú farbu a ľuďom s tritanopiou (porucha vnímania modrej farby) chýbajú čapíky pre modrú farbu. Osoby s protanopiou majú nefunkčné čapíky pre červenú. Výsledok: dokážu vnímať iba veľmi obmedzené farebné spektrum. Postihnuté osoby nedokážu vôbec rozlíšiť červenú od zelenej. Buď nevnímajú dopravné signály, alebo červené svetlá bŕzd vpredu idúcich vozidiel, prípadne ich zaznamenajú až príliš neskoro. Na čiastočnú farbosleposť neexistuje žiadna liečba.

Úplná farbosleposť

Úplná farbosleposť (achromatopsia) vo väčšine prípadov označuje dedičnú farbosleposť, pri ktorej postihnutá osoba vníma namiesto farieb iba stupnice sivej. Výskyt achromatopsie je rovnaký u mužov aj žien. Ľudia s týmto postihnutím majú výrazne zníženú ostrosť zraku a sú extrémne citliví na svetlo (fotofóbia). Pri ľuďoch s úplnou farbosleposťou nefunguje žiaden z troch typov čapíkov na vnímanie farieb. Môžu vidieť iba pomocou tyčiniek v ich očiach, teda senzorických buniek, ktoré sú zodpovedné za videnie v tme. Z tohto dôvodu ľudia s achromatopsiou vnímajú asi 500 rôznych prechodov svetlá-tmavá. Úplná farbosleposť je zvyčajne dedičná, môže byť však aj dôsledkom cerebrálnej achromatopsie po mŕtvici, traumatickom poranení mozgu alebo iných foriem poškodenia mozgu.

Aké možnosti majú ľudia s týmito poruchami?

V súčasnosti neexistuje žiadna liečba na farbosleposť ani na poruchu vnímania farieb. Špeciálne okuliare však umožňujú meniť farebné kontrasty a zlepšiť tak komfort videnia za určitých okolností. Okuliare s červenými okuliarovými šošovkami môžu pomôcť ľuďom s farbosleposťou a zvýšenou citlivosťou na svetlo tým, že odrazy redukujú účinnejšie ako obyčajné šošovky alebo slnečné okuliare. Ak sú za farbosleposť zodpovedné lieky, mali by ste ich ihneď prestať užívať.

Diagnostika farbosleposti a porúch farebného vnímania

Nasledujúce testy farebného videnia slúžia na zistenie, či je človek farboslepý alebo má nejakú poruchu vnímania farieb.

Ishiharov test (pseudoizochromatické tabuľky)

Ishiharove farebné tabuľky sa používajú na diagnostikovanie poruchy červeno-zeleného alebo modro-žltého videnia (tritanomália). Každá kruhová tabuľka je pokrytá farebnými bodkami, ktoré tvoria konkrétne číslo v závislosti od schopnosti danej osoby vidieť farby. Príklad: Ľudia so zdravým zrakom vidia na tabuľke číslo 74, pričom ľudia s poruchou červeno-zeleného videnia vidia na rovnakej tabuľke číslo 21, čo umožňuje spoľahlivo diagnostikovať konkrétnu poruchu farebného videnia človeka.

Anomaloskop Nagel

Anomaloskop slúži na diagnostiku červeno-zelenej farbosleposti alebo poruchy farebného videnia. Pacient je požiadaný, aby zmiešaním červeného a zeleného svetla dosiahol určitý odtieň žltej (sodíková žltá). To umožňuje presne diagnostikovať konkrétny typ poruchy farebného videnia. Napríklad ľudia s poruchou videnia zelenej zvyknú pridávať príliš veľa zelenej.

Farnsworthov test

Farnsworthov test umožňuje diagnostikovať poruchy farebného videnia červeno-zelenej a modro-žltej. Pacienti sú požiadaní, aby zoradili štvorčeky s rôznymi odtieňmi. Podľa typu poruchy zvykne testovaná osoba vytvárať typický vzor, z ktorého je možné odvodiť závery o príslušnom type poruchy farebného videnia.

Otestujte sa: trpíte farbosleposťou?

Mnohí ľudia majú poškodené farebné videnie bez toho, aby to vôbec vedeli – ste jedným z nich? Otestujte sa: čo vidíte na nasledujúcich 12 farebných obrázkoch? Číslo je väčšinou rozoznateľné, niekedy však nie – ľudia s poruchou farebného videnia vidia odlišné číslo ako ľudia so zdravým vnímaním farieb alebo nevidia nijaké číslo. „Správny“ výsledok, teda to, čo by mal vidieť človek bez poruchy farebného videnia, sa zobrazí pri presunutí kurzoru myši na farebný obrázok. Ak toto číslo nezodpovedá tomu, čo vidíte vo farebnom kruhu, možno máte poruchu farebného videnia. Váš odborník na očnú starostlivosť dokáže pomocou špeciálneho testu zistiť, či je to skutočne tak a presne diagnostikovať, akú poruchu máte.

ZEISS colour blindness test
ZEISS colour blindness test
ZEISS colour blindness test
ZEISS colour blindness test
ZEISS colour blindness test
ZEISS colour blindness test
ZEISS colour blindness test
ZEISS colour blindness test
ZEISS colour blindness test
ZEISS colour blindness test
ZEISS colour blindness test

© YAY Media AS / Alamy Stockphoto

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Absolvujte skríningový online test zraku a zistite, ako kvalitne vidíte. Tu môžete po kliknutí zistiť online, či nastal čas na ďalší test zraku.

Ako funguje zrak 23. 9. 2021

Tags:

Obočie neklame Čo o nás prezrádza obočie

Ako funguje zrak 23. 4. 2019

Tags:

Ako sa vyrábajú okuliarové šošovky? Od plastových po sklenené šošovky od ZEISS – všetko, čo ste chceli vedieť o výrobe okuliarových šošoviek

Ako funguje zrak 28. 3. 2018

Tags:

Identifikovanie problémov so zrakom Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a podobne – aké problémy so zrakom existujú a ako ich môžeme napraviť?

Ako funguje zrak 29. 11. 2017

Tags:

Súvisiace produkty