Prečo ľudia vidia odlišne?

Sýtejšie farby, lepšie nočné videnie, lepšie vnímanie kontrastu – na lepšie využitie nášho úplného vizuálneho potenciálu.

Bez ohľadu na to, či ide o vnímanie farieb, videnie 3D alebo nočné videnie: všetky tieto funkcie sú u jednotlivých ľudí odlišné. Prečo sa zrakový výkon u jednotlivých ľudí natoľko odlišuje a ako môžeme zlepšiť svoje videnie a zaistiť tak využitie svojho úplného zrakového potenciálu?

Niektorí ľudia majú zrak na úrovni hodnotenia 20/20 a iní majú problém rozlíšiť rôzne farby alebo vidieť trojrozmerne – prečo však existujú také rozdiely v oblasti zrakového výkonu? Mladí ľudia (ak pripustíme, že majú zdravé oči), ktorí trpia krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou, si užívajú takmer identickú kvalitu videnia, ak majú správne prispôsobené okuliare. Správne okuliare účinne korigujú akékoľvek odchýlky od vizuálneho výkonu. Časom sa však táto situácia zhoršuje, pretože spolu s narastajúcim vekom sa rozdiely medzi jednotlivými osobami môžu zväčšovať. Je úplne jasné, že keď máme 80 rokov, nebudeme vidieť tak, ako sme videli vtedy, keď sme mali 20 rokov – zraková ostrosť, vnímanie farieb a priestorové vnímanie, ako aj naša schopnosť nočného videnia sa vekom zhoršujú. Vo veku od 40 do 50 rokov sa začína znižovať úroveň elastickosti očných šošoviek a ciliárnych svalov a začíname pozorovať, že nedokážeme zaostriť zrak na rôzne vzdialenosti. Typickým symptómom tohto stavu je nutnosť držať knihu ďalej od očí. Tento stav sa vekom zhoršuje.

Rozdiely spôsobuje aj ochorenie alebo iné stavy, ktoré nastávajú počas života a ktoré nie sú korigované okuliarmi – ako príklad môžeme uviesť kataraktu, glaukóm alebo makulárnu degeneráciu súvisiacu s vekom. Znamená to, že rôzne úrovne vizuálneho výkonu majú vo všeobecnosti patologické pozadie. Nočné videnie závisí od funkčnosti tyčiniek na našej sietnici. Keď sa stmieva, zvyšné svetlo prechádza rohovkou a šošovkou a následne dopadá na sietnicu. Svetlo zo sietnice sa následne spracuje vo forme signálov pre mozog. To vykonávajú dva typy receptorov: tyčinky a čapíky. Čapíky sú zodpovedné za videnie cez deň a tyčinky za videnie v noci. V niektorých zriedkavých prípadoch môže k horšiemu nočnému videniu prispievať aj nedostatok vitamínu A. Po odstránení tohto nedostatku sa zrak za súmraku znova zlepší.

Ženy a muži vnímajú farby odlišne

Výnimku tvorí vnímanie farieb. Ženy a muži vo všeobecnosti vnímajú farby odlišne. Ženy napríklad vnímajú svet v teplejších farbách a v porovnaní s mužmi dokážu odlišovať rôzne odtiene červenej. Na druhej strane muži dokážu lepšie vnímať nedostatočný kontrast a rýchle pohyby. Predpokladá sa, že táto situácia má evolučné pozadie: v časoch praveku museli ženy vedieť rozpoznať červené bobuľovité ovocie na zelenej lúke a muži museli loviť divoké zvieratá. Určitú úlohu zohráva aj testosterón, keďže podporuje tvorbu nervových pripojení a buniek vo vizuálnom centre mozgu nenarodeného dieťaťa. V rámci každého pohlavia zodpovedá za odchýlky chybné farebné videnie a farbosleposť: ak je niekto farboslepý, vôbec nedokáže vnímať farby, zatiaľ čo chybné farebné videnie zahŕňa posun farebného spektra – všetky farby je možné vnímať, ale v odlišných tónoch a odtieňoch. Ide o typický mužský problém: 8 až 9 percent populácie mužov trpí nedostatočnosťou vnímania červenej a zelenej, čo je podstatne vyššie číslo ako u žien (iba 0,5 percenta až 0,8 percenta).

Trojrozmerné videnie pre každého?

Aj keď je v súčasnosti horúcou témou v oblasti filmu a televízie „tretí rozmer“ videnia, nie každý z nás má vyvinuté trojrozmerné videnie. To nastáva špeciálne vtedy, keď je jedno oko slabšie a nevidí tak dobre ako druhé oko. Niekedy sa stáva aj to, že pre mozog je náročné spracovať špeciálne zarovnané obrazy a generovať typické vnímanie hĺbky. Často sa vyžaduje mierna trpezlivosť, pretože mozog potrebuje trocha času na to, aby si zvykol na novú situáciu.

Ako využiť úplný zrakový potenciál

Ďalším dôležitým faktorom je zraková ostrosť: ako dobre dokážem odlíšiť detail? Tu platí rovnaké pravidlo ako predtým: bez dobrých okuliarov nie je možné využiť úplný zrakový potenciál používateľa a jemnejšie detaily sa jednoducho stratia. Výsledok: jednotlivé osoby majú rozdielne vnímanie a tieto rozdiely je možné korigovať okuliarmi. Je to tak: osobný zrakový potenciál mnohých osôb sa automaticky nekončí na hodnote 100 percent, ale ju aj presahuje. Na dosiahnutie tohto cieľa musia byť vyšetrenie zraku a proces refrakcie čo najpresnejšie, aby používateľ dostal šošovky, ktoré uvedený potenciál maximalizujú. Ďalšie informácie…

Skríningový online test zraku ZEISS Prostredníctvom skríningového online testu zraku ZEISS jednoducho a rýchlo zistíte, či nastal čas, aby váš zrak skontroloval odborník.

Ako vieme, či jedna osoba vidí inak ako druhá?

Na určenie kvality nášho videnia existujú rôzne štandardizované texty. Spoločnosť ZEISS používa systém i.Polatest®, ktorý je možné použiť na rýchle a presné testovanie zrakovej ostrosti, 3D videnia a kontrastného videnia. Vnímanie farieb sa testuje pomocou Ishiharových farebných tabuliek (tzv. pseudochromatické tabuľky). Ide o disky s farebnými bodmi rôznych veľkostí a odlišnými odtieňmi. Osoby s normálnym farebným videním dokážu rozpoznať niektoré číslice a písmená, ale osoby s chybným vnímaním farieb nie. Na určenie chybného farebného videnia je možné použiť zariadenie s názvom anomaloskop. Toto zariadenie často používajú zamestnávatelia na testovanie vhodnosti na pracovné miesta, na ktorých zohráva dôležitú úlohu farebné videnie (napríklad rušňovodiči, piloti, elektrikári). Ďalšie informácie…

Testovanie zrakovej ostrosti, ktorá často býva rozhodujúcim faktorom kvality zraku, je oveľa jednoduchšie. Stačí, ak sa daná osoba zahľadí na vzdialené objekty: dokáže alebo nedokáže rozpoznať niektoré detaily? Na testovanie tejto oblasti používajú odborníci postup nazývaný subjektívna refrakcia: pred oči sa postupne umiestňujú rôzne skúšobné šošovky a pacient odpovedá na otázky, či v jednotlivých prípadoch vidí lepšie alebo nie.

Ako je možné zlepšiť nočné videnie, trojrozmerné videnie a vnímanie farieb?

Profesionálne prispôsobené okuliare bežne korigujú defekty v oblasti nočného videnia, trojrozmerného videnia a vnímania farieb. Vnímanie farieb je možné optimalizovať špeciálnymi filtračnými šošovkami, ktoré sú upravené na základe osobného chybného farebného videnia každého používateľa. Ak sú šošovky optimálne prispôsobené, je ich súčasťou antireflexná povrchová vrstva a korigujú aktuálny refrakčný stav pacienta, čo zlepšuje vnímanie farieb. Aj trojrozmerné vnímanie a nočné videnie je možné zlepšiť použitím dokonale prispôsobených okuliarov. Je dôležité, aby šošovky „prihliadali“ na všetky vizuálne defekty oka (známe aj pod názvom aberácie). Preto je už na začiatku nevyhnutné určiť všetky takéto aberácie. Systém i.Profiler® a šošovky s technológiou i.Scription sú ideálnym riešením na identifikáciu a korekciu aberácií očí – ako aj na dosiahnutie lepšieho videnia aj v nedostatočných svetelných podmienkach alebo v noci.

Šošovky bez technológie i.Scription korigujú aberácie iba na základe subjektívnej refrakcie. Hodnoty refrakcie sa získavajú použitím skúšobných šošoviek väčšinou v prostredí s dobrým osvetlením. Predpis preto odráža denné podmienky – nemusí však odrážať prostredie s nedostatočnými svetelnými podmienkami. Systém i.Profiler® však meria oči pacienta aj s rozšírenými zrenicami, t. j. s imitáciou nočného videnia, a týmto spôsobom dokáže získať požadované informácie. Výsledok: šošovky umožňujúce dobré videnie cez deň aj v prostredí s nedostatočnými svetelnými podmienkami alebo v noci. Zároveň sa často zlepší aj vnímanie kontrastu, pretože sa na sietnici obmedzia tzv. haló efekty.

Aj keď systém i.Profiler® nedokáže dostatočne testovať vnímanie farieb, keďže v tejto oblasti zohráva dôležitú úlohu sietnica, je známe, že ostré videnie je základom vnímania sýtych farieb. To znamená, že presnejšie šošovky v mnohých prípadoch vedú aj k lepšiemu vnímaniu farieb.

Merania zhotovené použitím systému i.Profiler® znamenajú prínos aj pre oči dieťaťa ( približne od 4 rokov). Vysoký stupeň automatizácie procesu merania umožňuje odborníkovi z oblasti očnej starostlivosti koncentrovať sa počas strojového merania na malého pacienta.

Zlepšenie zrakového výkonu použitím okuliarov nie je možné dosiahnuť iba pri zranení alebo očných ochoreniach, ako napríklad katarakta, ktoré sa nevyhnutne vyskytujú od určitého veku. Šošovky budú v tom prípade matné a zakalené. Jediným riešením je operácia katarakty, v rámci ktorej sa zakalená šošovka vymení za priehľadnú umelú šošovku.

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Obočie neklame Čo o nás prezrádza obočie

Ako funguje zrak 23.4.2019

Tags:

Komplexný charakter ľudského oka – od slepej škvrny a makuly až po zaostrené a periférne videnie Ako náš mozog kompenzuje zmätočné chyby dizajnu v ľudskom oku.

Ako funguje zrak 16.10.2017

Tags:

Žmurkanie, slzenie a videnie hviezdičiek Čo robí naše oči takými špeciálnymi

Ako funguje zrak 16.10.2017

Tags:

Operácia namiesto okuliarov? Znovu si užívať dokonalý zrak bez okuliarov – to je výsledok, ktorý sľubuje laserová operácia. Pamätajte však: Tento postup však v sebe skrýva niektoré riziká

Ako funguje zrak 16.10.2017

Tags:

Súvisiace produkty